De Grønne: Bygg videre på Campus Dragvoll

Planene om å legge ned NTNUs avdelinger på Dragvoll er til stor skade for universitetet, og det er dessuten svært dårlig byutvikling, mener Miljøpartiet De Grønne.
Den nye runden med press for ”samlokalisering” innebærer at studenter og lærere ved de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene må fortsette å leve med usikkerhet og trangboddhet i mange år, mens den samlokaliserte maurtua utredes, planlegges, prosjekteres og bygges. Det har lenge vært et skrikende behov for nye lokaler for Dragvoll-fakultetene, men pengene har uteblitt.

Og samlokalisering vil kreve mange penger. Anlegget på Dragvoll har kostet rundt 2,5 milliarder. Nye og tidsmessige lokaler med tilsvarende kapasitet, og gjerne med de ekstra arealene Dragvoll mangler, vil fort komme opp i det dobbelte. (Til sammenligning er det beregnet at man for 800 millioner kroner får en bybane som gir ei reisetid på 10 minutter eller mindre mellom Dragvoll og sentrum.)

Miljøargumentene som brukes for å begrunne flytteplanene har liten substans. Trafikken i Elgeseter gate vil øke med mange tusen kjøretøybevegelser i døgnet. Gata er allerede overbelastet og rangeres som en av de mest forurensede i Nord-Europa. I “Miljøpakka” er det satt av 300 millioner kroner for å avhjelpe støy, forurensing og kork i Elgeseter gate, titusener av nye arbeidsplasser ved Hesthagen vil effektivt nulle ut alle slike forbedringer. Trafikkøkningen vil dessuten komme på de verst tenkelige tidspunktene: studenter og ansatte vil reise til og fra universitet i sentrum i rushtida. En positiv effekt av campusen på Dragvoll, er jo faktisk at trafikken dit går mot strømmen: ut av byen om morgenen, inn i byen om ettermiddagen.

Fortetting er godt prinsipp, men sentrumsnære boliger er også avgjørende for å få et vitalt bymiljø. Samlokalisering vil ytterligere forsterke presset på de resterende friarealene og boligene i denne delen av byen. Universitet vil uvegerlig få behov for nye utvidelser i framtida. St. Olavs Hospital har krevd nye arealer allerede før byggeprosessen er ferdig. Byens politikere og øvrige befolkning har hatt store problemer med å forhindre nedbygging av så vel verneverdige bygninger og hardt tiltrengte friarealer, som normale boligstrøk.

Den vakre samlokaliseringsdrømmen har blitt et mareritt for studenter og lærere på Dragvoll. Den kan bli en utfordring for NTNU som breddeuniversitet ved at de samfunnsfaglige - og humanistiske fagene aldri får arbeidsro. De fysiske rammene for NTNU er lagt. Derfor burde man heller brukt penger og initiativ til å binde dagens campuser enda tettere sammen med bedret kommunikasjon.

Dessuten kan de siste utspillene torpedere flere av miljøtiltakene som er på gang for å gjøre byen mer bærekratig trafikkmessig. Det beste er derfor at disse håpløse visjonene skrinlegges en gang for alle, og at arbeidet med forbedring av de eksisterende campusene forseres og at trafikk og nærmiljø i Trondheim får slippe denne ekstra belastningen.

(Resolusjonsforslag vedtatt på Miljøpartiet De Grønnes årsmøte i Sør-Trøndelag 27. februar)

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetsavisa ansetter journalist

UA lyser ut en hundre prosents stilling som digital nyhetsreporter.

Konflikten ved IHS:

- Fare for utvikling av fryktkultur

- Ledelsen må ta dette på stort alvor, formaner tre professorer ved Institutt for historiske studier. De advarer mot utvikling av fryktkultur ved instituttet.

Ytring:

NTNU styres ikke etter omdømmemålinger

«Vi må være innstilt på at vi også i fremtiden vil få nye bestillinger fra verden rundt oss», skriver rektor Gunnar Bovim i en kommentar til ytringen fra Ronny Kjelsberg og Arve Hjelseth.

Bitter konflikt ved IHS:

Beskylder ledelsen for «illegitim maktbruk»

Professor Kristian Steinnes er sentrum i en bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS). Et varsel om flytting av ham får en gruppe kolleger til å reagere skarpt. – Et uventet og hardt slag, sier Kristian Steinnes om flyttevarselet.