Om studentenes dåpsritualer og "hazing"

"Linjeforeningenes dåpsritualer har igjen havnet i et kritisk søkelys. Noen går for langt, men det er ikke noe nytt. Fenomenet er svært gammelt. Det er viktig å skille mellom godlynte initieringsritualer og det amerikanerne kaller "hazing"."
Tveegget. Foreningene må stå fritt til å fremstå som uvitende og politisk ukorrekte, selv om mange ønsker at "våre beste hoder" framsto som enda mer ansvarlige og edruelige, skriver forfatteren av dette leserbrevet. Arkiv.
(Foto: Frida H. Gullestad)

Tveegget. Foreningene må stå fritt til å fremstå som uvitende og politisk ukorrekte, selv om mange ønsker at "våre beste hoder" framsto som enda mer ansvarlige og edruelige, skriver forfatteren av dette leserbrevet. Arkiv. Foto: Frida H. Gullestad

Verden over driver studenters linjeforeninger med ulike initieringsritualer. Særlig gjelder det profesjonsutdanningene og mest vet vi om situasjonen i de anglosaksiske landene. Tradisjonen går ut på å initiere nye medlemmer i linjeforeningenes "hemmelige samfunn" gjennom ritualer som kan innebære uskyldig ydmykelse og latterliggjøring, men også ulike former for overgrep, fysisk og psykisk.Mislykkede forbudsforsøk

Nykommerne bakbindes, isoleres og tvinges, og i noen tilfeller er både brennmerking og seksualisert vold inne i bildet. Denne verste formen omtales som hazing. Det finnes en del forskning som viser at de amerikanske "greek letters"-foreningenes opptaksritualer har forårsaket flere dødsfall, hovedsakelig på grunn av alkoholforgiftning. Drikkepress og stort alkoholkonsum er nok den største helserisikoen ved ritualene. Skoler og universiteter har i alle år prøvd å forby slike dåpsritualer, uten synderlig hell. For å få bukt med de verste utslagene, må man også forstå de sosiale og kulturelle omstendighetene rundt ritualene.

Dåpsritualer har en lang forhistorie. Til sjøs har det alltid vært en tradisjon for å gi førstereisguttene de verste jobbene, og gjennom ydmykelse, practical jokes og voldsbruk lære dem sin plass i det jernharde hierarkiet om bord. Et tilsvarende mønster fant man i de førindustrielle laugsvesenet. Lignende praksis finnes også i det militære og i idretten, og i de mange ulike lag og organisasjoner som sivilsamfunnet består av, er det også mer eller mindre åpenlyse "ilddåper" man som ny må gjennom. Tanken bak utspekulerte, harde ritualer er å skape lojalitet og tilhørighet gjennom disiplinering.

Stjal trikk, ramponerte hytte

Ved NTNU er det særlig de gamle linjeforeningene ved den tekniske høyskolen som har bemerket seg med slike ritualer. I de fleste tilfellene har disse ritualene blitt ansett som et lystig innslag i bybildet. Hvilken by ville ikke likt å få sine trikkeskinner rengjort med tannbørste? Kritikken har likevel vært der helt siden de første årene av NTHs historie. Chemikerforeningen har skrevet om dette i sin forbilledlige historiebok. De beretter om "dødsseilasen" med stjålet trikk i 1931, og ramponering av studenterhytta som eksempler på at det har gått for hardt for seg før også. Verst var likevel den overdrevne drikkingen, og den hardhendte "pHnockingen" av de nye "partickler" som dåpsritualet ble kalt ("barsling" var betegnelsen hos skipsingeniørene i Mandhullet). I mellomkrigstiden var derfor flere kjemistudenter faktisk ikke medlem av linjeforeningen.

Rent mannlige organisasjoner

Linjeforeningene var anlagt som rent mannlige organisasjoner, med noen unntak. Det ble av og til arrangert møter og selskapeligheter med kvinner til stede, men siden få linjer hadde kvinnelige studenter før på 1980-tallet fantes det knapt kvinnelige medlemmer. Det ble en utfordring da kvinnene begynte å gjøre seg mer gjeldene på Gløshaugen. Chemikerforeningen fikk kvinnelige medlemmer allerede i 1932, en ”kvinneinvasjon” bestående av tre jenter. Deres inntog gjorde det pinlig med en del innarbeidete ritualer, som høytlesingen fra foreningsavisen Sugepumpen, med et innhold som ble ansett upassende for kvinner. Nå er kvinnene med for fullt i de fleste foreninger, men det er uklart om det har betydning for opptaksritualene. Generelt burde det vært gjort mer forskning på linjeforeningene i vår del av verden.

Må finne seg i kritikk

Linjeforeningene må likevel finne seg i å bli gjenstand for kritikk. Nykommerne blir initiert inn i foreninger som potensielt er hemmelige nettverk av mektige industriledere. Jeg undrer om ikke de som om høsten ligger bakbundet i Duedalen innerst inne jubler over å bli innlemmet i en elite. Likevel er det særlig skillet mellom den harmløse ertingen og den potensielt skadelige mobbingen som er av betydning. At linjeforeningene velger ritualer som vekker sjokk og avsky for tilskuerne, er ikke noe nytt. Foreningene må stå fritt til å fremstå som uvitende og politisk ukorrekte, selv om mange ønsker at "våre beste hoder" framsto som enda mer ansvarlige og edruelige. Det største ansvaret de har er å sørge for at ingen tar skade på verken kropp eller sjel som følge av ritualene. Tar linjeforeningene det ansvaret?

Foreningene må stå fritt til å fremstå som uvitende og politisk ukorrekte, selv om mange ønsker at "våre beste hoder" framsto som enda mer ansvarlige og edruelige.

(Foto: Frida H. Gullestad)

Foto: Frida H. Gullestad

Relaterte artikler

Norges beste studentmiljø

«Ligner en brutal henrettelsesseremoni», «Rolig avvikling av omstridt rituale», og «linjeforeningene må inn på teppe» er artikler skrevet av Universitetsavisa i løpet av den siste uken som omhandler linjeforeningen Mannhullet og deres opptak til linjeforeningen.

- Større problem uten linjeforeningene

– Om ikke linjeforeningene hadde eksistert, hadde vi hatt et mye større problem i Trondheim, skriver linjeforeningsleder Maria Honerød i Pandeia. Hun mener kritikken av linjeforeningene handler om manglende forståelse.

Studentkultur på avveie

Den siste tids eksponering av Mannhullets innvielsesriter har vist oss en noe motbydelig side av studentkulturen. Nå er linjeforeningene kalt inn på Rektors teppe. Men studentrepresentantene glimrer med sitt fravær.

Linjeforeningene må inn på teppet

Linjeforeningene ved NTNU kalles inn på teppet hos rektor. Den massive omtalen av opptaksritualet i Duedalen kan bidra til å skade NTNUs omdømme, mener prorektor Berit Kjeldstad.

Rolig avvikling av omstridt rituale

I stedet for å hetse hverandre, valgte linjeforeningen Mannhullet å hetse NTNU-rektor Gunnar Bovim og pressen.

- Ligner en brutal henrettelsesseremoni

6-åringer ved Singsaker skole må legge om skoledagen for å unngå skremmende opplevelser når linjeforeningen for marin teknikk holder «hemmelig» seremoni i Duedalen.

Blodslit og nakenhet

Et bad i illeluktende fett og råtten frukt – og så en shot av Herons blod. Opptak på linjeforeningen Smørekoppen er fortsatt en prøvelse, men i ferd med å gå ut på dato.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Ytring:

Quo vadis - NTNUs nye campus ?

Merete Kvidal og Bjarne Foss gir til beste en statusoppdatering på campusprosjektet i dette innlegget.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.