Flor på en fredag

Heller PED enn MED for psykologi?

At ledelsen ved psykologisk institutt ønsker seg til et læringsfakultet, får denne ukes gjestespaltists entusiastiske tilslutning.

Psykisk helse i skolen. Forebygging og lavterskeltilbud der hvor barn er. Barneløftet. Relasjonskompetanse hos lærere. Det har vært mye diskusjon om psykologifagets tilhørighet i retning medisinsk fakultet, men betraktelig mindre omtale av et mulig psykologi- og utdanningsfakultet. Når dette nå lanseres som et foretrukket alternativ av psykologisk institutt, er det en idé som gir mersmak.

Lærere og psykologer samarbeider allerede mye, og flere vil ha mer. Og det handler naturligvis ikke kun om psykologene, eller kun om lærerne. En samfunnsvitenskapelig forankring gir god mening for studieretningen læring, hjerne, atferd og omgivelser. Majoriteten av studentmassen på psykologisk institutt er tross alt ikke orientert om å gi helsehjelp eller pasientbehandling, men alle kan sin Pavlov.  Det er "normalpsykologien" som samler oss og lar andre fag bli invitert inn. På et psykologi- og læringsfakultet kan det oppstå flere spennende synergieffekter. Hvorfor samarbeider vi ikke allerede med fremtidige rådgivere? Et blikk på pensumlister og fagkombinasjoner avslører et vell av psykologikompetanse hos dem. Flere slike spennende krysningspunkt finnes.

Utviklingen er likevel i strid med studentenes ønsker, som svarer at de vil inn på et helsefakultet. Kanskje er de blendet av nobelpriser og legefrakker. Eller kanskje er det lettere å identifisere seg med helseprofesjonene som behandlere av sykdom og lidelse.

Pasientarbeidet har høy status og er nok det folk flest assosierer med psykologien, desverre. For sannheten er at faget består av så mye mer. Jeg tror psykologifagets styrke ligger i å tenke bredt om mennesker i en kontekst hvor både skole og samfunn spiller en viktig rolle. Å ikke la seg henfalle til reduksjonistisk tenkning, selv om vi søker mot biologiske korrelater og nevrovitenskap. Om målet er å påvirke mennesker ligger det større muligheter i systemarbeid enn den ene ukentlige terapitimen. Det behøver vi helhetlig tenkning og faglig samarbeid for å få til.

På et helsefakultet blir psykologi en liten fisk i en stor dam. Hvis det stemmer at poliklinikkene står i fare for å bli flyttet ut i helseforetaket med en slik løsning, er det alene tilstrekkelig grunn til å holde seg langt unna. Med organisatorisk tilhørighet på et psykologi- og læringsfakultet kan likevel elementer av profesjonsutdanningen komme på besøk, for eksempel i et fremtidig senter for psykisk helse (et flott navnebytte, forresten).

En god løsning for studentene krever imidlertid at det etableres arenaer hvor disse potensielle synergieffekten kan utspille seg. La rådgiverstudenter, lærerstudenter og mastergradsstudenter samles til workshop om menneskevitenskap. La de løse praktiske utfordringer om psykisk helse i skolen eller hvordan NAV kan bli bedre til å hjelpe. Jeg gleder meg!

Kanskje er de blendet av nobelpriser og legefrakker

Gjesteskribenten
 
    
      (Foto: Kristoffer Furberg)

  Foto: Kristoffer Furberg

UA har invitert et knippe personer til å resonnere over fritt valgt tema, forutsatt at det har noe med den verdenen NTNUs ansatte og studenter beveger seg i. Mye skiller våre gjesteskribenter. På en eller annen måte har samtlige en relasjon til NTNU.

Vi presenterer én ny tekst hver fredag. Denne ukas spaltist er Jørgen Flor.

 • Flor uteksamineres som psykolog i 2016 etter nesten 10 år på skolebenken.
 • Halvparten av disse brukte han, etter eget sigende, på å nå de tøffe inntakskravene på profesjonsstudiet.
 • Andre gjesteskribenter: Unni Eikeseth, Aksel Tjora, Nora Warholm Essahli, Halvard Trætteberg og Monica Rolfsen.
Relaterte artikler

Flor på en fredag

Lesesalen er formidlingsfri sone

"Motvilligheten til formidling nedarves fra foreleser til student. Er det på tide å sette formidling på timeplanen til landets håpefulle?" Spør gjesteskribent Jørgen Flor.

Flor på en fredag

Fusjonering på bakrommet

"Eposten jeg fikk forrige fredag bad om innspill fra studenter og ansatte om hvordan den nye fakultetsstrukturen bør være. Høringsfristen var påfølgende mandag klokken 10."

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA-kommentaren:

En debatt på nippet til å gå bananas

Det nærmer seg politisk behandling av NTNUs store campusprosjekt. Det er nå det gjelder. Da er det fristende for aktørene å ty til retoriske virkemidler.

To nye meritterte undervisere ved NTNU

Førsteamanuensis Paula Rice og professor Arne Krokan er tildelt stats som meritterte undervisere.

Bevar ironien?

«Utbygging av Vestskråningen og ivaretakelse av grøntarealer er ikke gjensidig utelukkende. En utadrettet utbygging av Vestskråningen vil sannsynligvis føre til større bruk av den minst brukte delen av Høyskoleparken.» skriver styret ved Studentersamfundet i denne ytringen.

The big challenge: Ein festival for folk flest?

«Store og flotte ord, men handlingar talar som kjend høgare enn ord, og det å setje ein skyhøg pris på billettane gjer festivalen utilgjengeleg for mange studentar. Kven er neste generasjon som skal forsøke å løyse framtidas utfordringar viss ikkje studentane?» skriv studentleiaren i denne ytringa.