NTNU etablerer egen avdeling i Oslo

NTNU etablerer en avdeling for etter- og videreutdanning i Oslo. Siden kan det bli aktuelt med egne avdelinger i inn- og utland.
NTNU etablerer seg i Oslo. Om initiativet anses som vellykket, kan det bli aktuelt å etablere seg flere steder, sier prorektor for utdanning, Anne Borg. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

NTNU etablerer seg i Oslo. Om initiativet anses som vellykket, kan det bli aktuelt å etablere seg flere steder, sier prorektor for utdanning, Anne Borg.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Prorektor for utdanning Anne Borg orienterte NTNUs styre om planene under styremøtet onsdag kveld. NTNU har allerede i dag et tilbud på dette området i hovedstaden, men man benytter seg av hotellrom og andre ad hoc- lokaler. Nå er planen å etablere seg på permanent basis.

- Hvorfor gjør dere dette?

- Etter- og videreutdanning utgjør et stort og raskt voksende marked, og det er svært viktig for NTNU å gjøre seg interessante for disse nye kundene, sier Borg.

Ambisjonen er å få på plass et tilbud fra kommende høst. Borg bekrefter at dette er en pilot. Om tiltaket viser seg å være en suksess, kan det bli aktuelt å etablere tilsvarende avdelinger i andre norske byer.

Sverige

Da Borg la fram disse planene for NTNU-styret, kommenterte eksternt styremedlem Maria Strømme straks at det bør være et marked for dette tilbudet også i Sverige. Strømme er i det daglige professor ved universitetet i Uppsala.

- For eksempel alle ingeniørene innen bilindusterien.  som blir arbeidsledige fordi de ikke lenger har etterspurt kompetanse: Det fins lite tilbud på dette feltet i dag, sa Strømme.

Borg kommenterer at det også kan bli aktuelt å tilby slik etter- og videreutdanning utenfor landets grenser.

Ikke først

- Når du omtaler initiativet, anvender du ord som «marked» og «kunder» – er det et ekspansivt NTNU vi ser her, som utforsker nye muligheter, nå i en annen  universitetsby – Oslo har i dag ikke bare ett, men to universiteter?

- Nå er ikke vi det første universitetet «utenbys» som etablerer oss i Oslo, fra før har man Norges Handelshøyskole. Hva begrepsbruken angår, er etter- og videreutdanningsfeltet, særlig det som har å gjøre med etterutdanning et felt som på mange måter skiller seg fra vårt tradisjonelle undervisningstilbud, sier Anne Borg.

- Vi har en nasjonal ambisjon

Det vil i første omgang være aktuelt å tilby undervisning innen teknologifag.  Utvalget som blant annet har som ansvar å planlegge det nye undervisningstilbudet vil bli ledet av Olav Bolland, dekan for Fakultet for ingeniørvitenskap. Til UA bekrefter han at det etter hvert vil være snakk om å starte opp med undervisning i Oslo-lokalene.

- Det er et signal til både UiO og OsloMet at NTNU har en nasjonal ambisjon, sier Bolland.

I en kommentar legger rektor Gunnar Bovim til at NTNU har en annen faglig profil enn de to Oslo-baserte universitetene.

- Vi presenterer et utfyllende tilbud, sier NTNU-rektoren.


UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Gjesteskribenten:

Kallelse – ikke gjør det

Kallelse for å bedre kjønnsbalanse, er en dårlig løsning på et vanskelig problem, skriver gjesteskribent Helge Holden.

- At fagfolk styrer seg selv, er en fane vi må holde høyt

Den norske modellen passer som hånd i hanske med den akademiske kulturen, sa Emil A. Røyrvik da han innledet om kvalitetskultur og god ledelse for NTNUs ledere.

Styringsideologi et hinder for kvalitet i utdanningen

Styringsideologien som samles i begrepet New Public Management fungerer som en barriere mot utdanningskvalitet.

Ledersamling på Oppdal:

Diskuterte indikatorer som middel for å bli bærekraftig

Oppdal: Er bærekraftsindikator det som skal gjøre susen for at NTNU skal ta ned klimaavtrykket? Eller blir det nok et kulepunkt å hake av?