Ekspertgruppe skal vurdere situasjonen for små humaniorafag

Regjeringen vil nedsette en ekspertgruppe som skal undersøke situasjonen for små og utsatte humaniorafag.
– Vi ønsker å få et faglig grunnlag for å vurdere hvordan en eventuell ordning kan innrettes, sier Iselin Nybø 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

– Vi ønsker å få et faglig grunnlag for å vurdere hvordan en eventuell ordning kan innrettes, sier Iselin Nybø  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Gruppen skal vurdere om det bør opprettes en finansieringsordning som sikrer at nasjonale behov blir ivaretatt, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Vi må ha et tilbud av humaniorafag ved norske universiteter og høyskoler som samlet sett dekker det behovet vi har som nasjon. Vi kan ikke overlate til tilfeldighetene hvilke humaniorafag som overlever eller ikke, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Små fag sliter med finansiering

Det er opp til hver enkelt institusjon å opprette og nedlegge fag. Den enkelte institusjon vil ofte vurdere sin fagportefølje utfra nærliggende behov og sin egen finansielle situasjon. Når det er få studenter som søker seg inn på et fag, vil det være vanskelig å opprettholde fagmiljøet og studietilbudet gjennom ordinær finansiering. Slike fag kan for eksempel være smale språkfag eller kunstfag med få søkere. 

–  Ofte kan det være riktig å legge et fag ned for å tenke nytt. Men det er i dag også en risiko for at det legges ned humaniorafag til tross for at samfunnet trenger at faget tilbys i det minste ett sted i landet, sier Nybø.

Trenger bedre kunnskapsgrunnlag

Ekspertgruppen skal lage en beskrivelse av hvilke utfordringer utsatte humaniorafag står overfor, vurdere hva som skal til for at et lite fagmiljø kan være bærekraftig over tid, og drøfte hvilke samfunnshensyn som eventuelt kan legitimere særfinansiering. I arbeidet skal de blant annet vurdere om den danske "småfagsordningen" kan være en egnet modell. "Småfagsordningen" innebærer at danske myndigheter utlyser særskilte midler for å opprettholde et lite antall små fag som anses viktige for samfunnet (etter bestemte kriterier). Utlysningene er basert på konkurranse, frivillighet og medfinansierings-ansvar for institusjonene. En eventuell ordning i Norge må tilpasses det norske finansieringssystemet, styringsprinsippene og institusjonsstrukturen.

– Vi ønsker å få et faglig grunnlag for å vurdere hvordan en eventuell ordning kan innrettes. Ekspertgruppen skal ikke ta stilling til hvilke konkrete fag som eventuelt skal omfattes av ordningen, sier Iselin Nybø.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA-kommentaren:

En debatt på nippet til å gå bananas

Det nærmer seg politisk behandling av NTNUs store campusprosjekt. Det er nå det gjelder. Da er det fristende for aktørene å ty til retoriske virkemidler.

To nye meritterte undervisere ved NTNU

Førsteamanuensis Paula Rice og professor Arne Krokan er tildelt stats som meritterte undervisere.

Bevar ironien?

«Utbygging av Vestskråningen og ivaretakelse av grøntarealer er ikke gjensidig utelukkende. En utadrettet utbygging av Vestskråningen vil sannsynligvis føre til større bruk av den minst brukte delen av Høyskoleparken.» skriver styret ved Studentersamfundet i denne ytringen.

The big challenge: Ein festival for folk flest?

«Store og flotte ord, men handlingar talar som kjend høgare enn ord, og det å setje ein skyhøg pris på billettane gjer festivalen utilgjengeleg for mange studentar. Kven er neste generasjon som skal forsøke å løyse framtidas utfordringar viss ikkje studentane?» skriv studentleiaren i denne ytringa.