Studenter gir mikrolån

Teknologiporten har vedtatt å låne 60 000 kroner i året til mikrofinansiering.

- Det er nok noe utradisjonelt at én enkelt studentorganisasjon bidrar med så store summer av eget driftsbudsjett, men det viser hvor mye vi tror på dette konseptet, konstanterer leder Torstein Sunde.

Teknologiporten representerer nærmere 3000 sivilingeniørstudenter ved NTNU. Første overføring skjer i april og utgjør en betydelig del av organisasjonens overskudd.

98,57 prosent tilbake

Kiva er verdens første online portal for mikrofinansiering. Navnet er fra Swahili og betyr enhet eller enighet. Til nå har de formidlet mikrolån til over 330 000 entreprenører verden over – til en verdi av 130 millioner amerikanske dollar. Portalen, som har operert siden 2005, har nå en tilbakebetalingsprosent på 98,57 prosent. Studentenes årlige lån på 60 000 kroner vil dermed gi et tap på 858 kroner i året.Støtter entrepenører

- For Teknologiporten, som er forankret i fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), betyr det ekstra mye at pengene går med til å hjelpe nettopp entreprenører. Slik kan effekten av pengene bli mangedoblet sett i forhold til tradisjonell u-hjelp, sier Sunde.

Bedriftspresentasjoner, som utgjør den daglige driften i Teknologiporten, utvides også med en mulighet til å støtte Kiva.

- Gjennom en slik ordning får bedriftene en mulighet til å speile sine verdier og vil også bli profilert annerledes enn tradisjonelle presentasjoner, mener Sunde.

Dina Raore i Kenya er en av 330 000 entrepenører som har mottatt mikrolån fra Kiva.

Dina Raore i Kenya er en av 330 000 entrepenører som har mottatt mikrolån fra Kiva.

Dina Raore i Kenya er en av 330 000 entrepenører som har mottatt mikrolån fra Kiva.

Dina Raore i Kenya er en av 330 000 entrepenører som har mottatt mikrolån fra Kiva.

Studentene i Teknologiporten har vedtatt å låne 60 000 kroner i året til mikrofinansiering.

Studentene i Teknologiporten har vedtatt å låne 60 000 kroner i året til mikrofinansiering.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Mener NTNUs akademiske frihet blir innskrenket

NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får delvis følge av Anine Kierulf. Begge er kritiske til dekan Marit Reitans bruk av begrepet «ytringsansvar.»

Norce-tilsette mistar millionar i pensjon

Ei gruppe tilsette i Norce protester mot den nye pensjonsordninga deira, som eldre arbeidstakarar taper pengar på.

NTNU-studenter føler seg nedprioritert av St. Olavs

En gruppe medisinstudenter sendte i september en bekymringsmelding om NTNU-studenters ugunst ved ansettelse ved St. Olavs. - Vi ansetter de best kvalifiserte søkerne, svarer St. Olavs.