Ung innovasjonsprisUng innovasjonspris 2010 under årets Technoport Awards går til Marte Aspnes, Cerpotech. Dette er en ung teknologibedrift med utspring fra NTNUs Institutt for Materialteknologi. Bedriften har utviklet en metode for industriell produksjon av avanserte, keramiske pulver til svært høy kvalitet.Cerpotech utvikler nye materialer med helt spesielle egenskaper, som ennå ikke finnes på det kommersielle markedet. Materialene brukes i innovativ teknologi som brenselceller, katalytiske membraner og annen energirelatert teknologi, og kan bidra til å muliggjøre ny og mer miljøvennlig energiteknologi.Cerpotechs produkter anvendes i dag blant annet til å erstatte miljøskadelig bly i elektronikkindustrien, samt i materialer innen fornybar energi som brenselsceller. Cerpotech har bygd opp en første produksjonslinje for småskalaproduksjon og leverer allerede til kunder i Europa og USA.UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Mener NTNUs akademiske frihet blir innskrenket

NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får delvis følge av Anine Kierulf. Begge er kritiske til dekan Marit Reitans bruk av begrepet «ytringsansvar.»

Professor leverte bok for sent, ilagt 2250 euro i bot

En tysk psykologiprofessor er ilagt en bot på 2.250 euro for å ha levert tilbake 50 bøker til høyskolens bibliotek for sent. Saken har nå havnet i retten.

Norce-tilsette mistar millionar i pensjon

Ei gruppe tilsette i Norce protester mot den nye pensjonsordninga deira, som eldre arbeidstakarar taper pengar på.

NTNU-studenter føler seg nedprioritert av St. Olavs

En gruppe medisinstudenter sendte i september en bekymringsmelding om NTNU-studenters ugunst ved ansettelse ved St. Olavs. - Vi ansetter de best kvalifiserte søkerne, svarer St. Olavs.