UiO strøk på mobbetest

Universitetet i Oslo står til stryk etter at varlsingssystemet for mobbing ble testet. Flere fakulteter brød seg ikke en gang om å svare, viser den avslørende testen.

Det er Læringsmiljøutvalget ved UiO som bestemte seg for å teste varslingssystemet ved universitets åtte fakulteter. Man fikk lagd et konstuert varsel om at en student ble mobbet av en professor. Varselet ble levert både via epost og personlig ved samtlige fakulteter. Hensikten var å sjekke om systemene for varlsing faktisk fungerer.

Resultatet var at to fakultet ikke en gang svarte på varslene. ingen av epostvarslene ble besvart innen den annonserte fristen på en uke. Bare ett fakultet fulgte universitetets varslingsrutiner.

– Undersøkelsen viser store svakheter i et system som er fullstendig nødvendig at fungerer. Terskelen for å komme med en klage er høy i utgangspunktet, så dersom varslingssystemet i tillegg ikke er i orden, er det svært alvorlig, sier Stian Skaalbones, leder for Studentparlamentet ved UiO, til Universitas.

Studieavdelingen (STA) ved UiO var initiativtaker til rapporten. Studiedirektør Monica Bakken skriver i en mail til Universitas at STA har, på bakgrunn av funnene i rapporten, igangsatt et prosjekt for å videreutvikle og forbedre studentenes si-fra-systemer ved UiO.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Mener NTNUs akademiske frihet blir innskrenket

NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får delvis følge av Anine Kierulf. Begge er kritiske til dekan Marit Reitans bruk av begrepet «ytringsansvar.»

Norce-tilsette mistar millionar i pensjon

Ei gruppe tilsette i Norce protester mot den nye pensjonsordninga deira, som eldre arbeidstakarar taper pengar på.

NTNU-studenter føler seg nedprioritert av St. Olavs

En gruppe medisinstudenter sendte i september en bekymringsmelding om NTNU-studenters ugunst ved ansettelse ved St. Olavs. - Vi ansetter de best kvalifiserte søkerne, svarer St. Olavs.