Flere studerer utenlands

Flere norske studenter ønsker å studere i Kina og Tyskland. – Svært gledelig, sier ANSA-president Vibeke Munthe-Kaas.

Tall fra Lånekassen viser at antallet utenlandsstudenter øker. Oversikten viser at nesten 25 000 studenter dro utenlands for å studere i undervisningsåret 2012 – 2013. Dette er en økning på fire prosent sammenliknet med året før.

Det er først og fremst ei økning i antallet norske studenter som tar hele utdanninga i utlandet. Over 16 000 studenter valgte å gjøre dette, noe som utgjør ei økning på seks prosent. Antallet studerer som tar deler av utdanninga utenfor Norge, står derimot på stedet hvil.

Viktig å kjenne et land

- Det er utrolig positivt at enda flere norske studenter nå velger å ta utdannelsen sin i Kina og Tyskland. Det norske næringslivet har jo etterlyst kompetanse fra disse landene i mange år. Jeg mener at vi må ha studenter som har erfart interessene og utfordringene eksempelvis Kina har, for å kunne forstå hvilken rolle de vil ha i fremtiden. Det er helt essensielt at vi får hentet hjem denne kompetansen til Norge, sier Munthe-Kaas i ei pressemelding.

ANSA er et informasjonssenter for norske studenter i utlandet.

Mest pop - igjen

Storbritannia er det mest populære landet å studere i. USA kommer på andreplass. Andre populære land er Danmark, Australia og Polen.

Populære fagområder er økonomi og administrasjon, etterfulgt av medisin og samfunnsfag.

Dyrt i USA

Nå håper ANSA-presidenten at utenlandsstudier får en sentral rolle i ei ny regjeringserklæring, uavhengig av hvem som vinner valget.

- For at Norge skal bli den kunnskapsnasjonen alle snakker om, må vi investere i de kloke hodene. ANSA mener at førsteårsstøtte og en økning av stipendandelen på skolepenger er gode tiltak som vil åpne for at flere reiser ut. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har lovet at hun vil arbeide for å gjeninnføre førsteårsstøtte til USA, sier Vibeke Munthe-Kaas.

Et flertall i utdanningskomiteen vedtok i fjor at norske studenter i utlandet skal få studiestøtte fra Lånekassen for fireårig bachelorutdanning. Tidligere fikk de støtte for bare tre år. Men fortsatt er ikke USA en del av denne ordninga.

ANSA-president Vibeke Munthe-Kaas er storfornøyd med at antallet utenlandsstudenter øker.
(Foto: ANSA)

ANSA-president Vibeke Munthe-Kaas er storfornøyd med at antallet utenlandsstudenter øker. Foto: ANSA

Relaterte artikler

Får ikke studiestøtte:

Fortsatt dyrt å studere i USA

Fra neste år vil norske studenter i utlandet få studiestøtte fra Lånekassen for fireårig bachelorutdanning. Men ett land er unntatt: USA. Dette er verken FrP eller ANSA fornøyd med.

Gir støtte til fireårig bachelor i utlandet

Utdanningskomiteen på Stortinget går nå inn for at studenter som tar fireårig bachelorgrad i utlandet skal få økonomisk støtte i alle de fire årene. - Endelig, jubler ANSA-president Henriette N. Thommessen.

Seier for BRIK-studenter

Bare åtte norske studenter tar en bachelorgrad i Kina og ingen i India. Det kan endre seg når flertallet i utdanningskomiteen nå vil gi full studiestøtte.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.

Fremtiden kan by på «fastere» stillinger

Faste stillinger til alle er urealistisk. Utvalgsleder Arild Underdal kunne derimot friste med «fastere stillinger» i den foreslåtte forsker-lektor-stigen.