Nytt ph.d.-studium i audiovisuelle medier

NTNU får etablere et nytt doktorgradsstudium i audiovisuelle medier, i fellesskap med Høgskolen i Lillehammer.
Spydspiss. Ekspertene mener det nye studiet tudiet på sikt har potensial for å bli en spydspiss innen norsk forskning på audiovisuell mediepedagogikk og medieproduksjon.
(Foto: Kristoffer Furberg)

Spydspiss. Ekspertene mener det nye studiet tudiet på sikt har potensial for å bli en spydspiss innen norsk forskning på audiovisuell mediepedagogikk og medieproduksjon. Foto: Kristoffer Furberg

Målet er mer samarbeid mellom det praktiske og det teoretiske filmmiljøet, slik det har vært anbefalt fra den sakkyndige komiteen som har vurdert saken. Komiteen har også understreket at det er spesielt viktig at NTNU bidrar med større faglig tyngde i studiet framover. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen -Nokut- som har akkreditert studiet.

I en uttalelse gratulerer Nokut-direktør Terje Mørland de to institusjonene med det nye felles ph.d-studiet.

- Det blir interessant å følge utviklingen av studiet framover, og se om det kan bidra til mer samarbeid mellom det praktiske og teoretiske filmmiljøet, slik de sakkyndige har anbefalt, sier han.

Komiteen mener studiet på sikt har potensial for å bli en spydspiss innen norsk forskning på audiovisuell mediepedagogikk og medieproduksjon, i følge Mørland.

Studiet tilhører fagfeltet film- og medievitenskap på Høgskolen i Lillehammer og NTNU.

Mørland understreker at NOKUTs akkreditering av studiet ikke innebærer at Høgskolen i Lillehammer har fullmakt til å opprette egne mastergradsstudier på feltet. Høyskolen får gjennom denne akkrediteringen kun fullmakt til å opprette fellesgrader på masternivå sammen med NTNU innenfor det akkrediterte fagområdet.

Den sakkyndige komiteen fikk et positivt inntrykk av studiet ved besøkene ved institusjonene, men poengterte det som spesielt viktig at NTNU bidrar med en større faglig tyngde i dette studiet framover. Samtidig må Høgskolen i Lillehammer sikre tilstrekkelig antall kontorplasser for stipendiatene.

I vedtaket heter det at fellesgraden tilfredsstiller kravene til akkreditering av studier, slik det er definert i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UiO verdas 62. beste universitet

Shanghai-rankinga plasserer Universitetet i Oslo som nummer 62 av dei beste universiteta i verda. NTNU er mellom dei 101 og 150 beste.

Arendalsuka:

- Foretaksmodellen blir ikke noe av

Arendal: Det er SP-politiker og tidligere styreleder ved NTNU Marit Arnstads vurdering etter de siste rundene i debatten omkring Regjeringens såkalte mulighetsstudie. Hans Petter Graver deler Arnstads vurdering. Men Nybø vil la utredningsarbeidet gå sin gang.

- Det er ikke sånn at alle trives på et kontor

Det var naturlig nok uenigheter da forskernes eget fagforbund inviterte til en diskusjon om hvorvidt de skal få beholde sine kontorer og bokhyller.

Rotter i realfagskantina - stengt på ubestemt tid

Kan ha kommet seg inn i forbindelse med ombyggingsarbeid.