Nytt ph.d.-studium i audiovisuelle medier

NTNU får etablere et nytt doktorgradsstudium i audiovisuelle medier, i fellesskap med Høgskolen i Lillehammer.
Spydspiss. Ekspertene mener det nye studiet tudiet på sikt har potensial for å bli en spydspiss innen norsk forskning på audiovisuell mediepedagogikk og medieproduksjon.
(Foto: Kristoffer Furberg)

Spydspiss. Ekspertene mener det nye studiet tudiet på sikt har potensial for å bli en spydspiss innen norsk forskning på audiovisuell mediepedagogikk og medieproduksjon. Foto: Kristoffer Furberg

Målet er mer samarbeid mellom det praktiske og det teoretiske filmmiljøet, slik det har vært anbefalt fra den sakkyndige komiteen som har vurdert saken. Komiteen har også understreket at det er spesielt viktig at NTNU bidrar med større faglig tyngde i studiet framover. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen -Nokut- som har akkreditert studiet.

I en uttalelse gratulerer Nokut-direktør Terje Mørland de to institusjonene med det nye felles ph.d-studiet.

- Det blir interessant å følge utviklingen av studiet framover, og se om det kan bidra til mer samarbeid mellom det praktiske og teoretiske filmmiljøet, slik de sakkyndige har anbefalt, sier han.

Komiteen mener studiet på sikt har potensial for å bli en spydspiss innen norsk forskning på audiovisuell mediepedagogikk og medieproduksjon, i følge Mørland.

Studiet tilhører fagfeltet film- og medievitenskap på Høgskolen i Lillehammer og NTNU.

Mørland understreker at NOKUTs akkreditering av studiet ikke innebærer at Høgskolen i Lillehammer har fullmakt til å opprette egne mastergradsstudier på feltet. Høyskolen får gjennom denne akkrediteringen kun fullmakt til å opprette fellesgrader på masternivå sammen med NTNU innenfor det akkrediterte fagområdet.

Den sakkyndige komiteen fikk et positivt inntrykk av studiet ved besøkene ved institusjonene, men poengterte det som spesielt viktig at NTNU bidrar med en større faglig tyngde i dette studiet framover. Samtidig må Høgskolen i Lillehammer sikre tilstrekkelig antall kontorplasser for stipendiatene.

I vedtaket heter det at fellesgraden tilfredsstiller kravene til akkreditering av studier, slik det er definert i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU sperrer epost for Mac-brukere

Etter over en uke med enorme epostproblemer på NTNU har IT-avdelingen torsdag sperret for bruk av epost på Mac.

Eksamenstabbe rammet medisinstudenter

En menneskelig feil førte til at tredjeårs medisinstudenter ved NTNU kunne lese seg fram til fasit på en del av eksamensoppgavene. Studenter og fakultetsledelse har sittet i møte torsdag formiddag for å finne løsning.

Fortsatt uavklart om streik i staten

YS Stat, LO Stat og Unio har ifølge VG sagt ja til forslaget i lønnsoppgjøret med staten. Samtidig får NTB opplyst at alle forbundene fortsatt forhandler.

UiO må spare 100 millioner

Universitetet i Oslo må antakelig kutte om lag 100 millioner kroner i rammen kommende år. Ved andre universiteter og høgskoler er underforbruk blitt årsak til bekymring for Kunnskapsdepartementet.