Nytt ph.d.-studium i audiovisuelle medier

NTNU får etablere et nytt doktorgradsstudium i audiovisuelle medier, i fellesskap med Høgskolen i Lillehammer.
Spydspiss. Ekspertene mener det nye studiet tudiet på sikt har potensial for å bli en spydspiss innen norsk forskning på audiovisuell mediepedagogikk og medieproduksjon.
(Foto: Kristoffer Furberg)

Spydspiss. Ekspertene mener det nye studiet tudiet på sikt har potensial for å bli en spydspiss innen norsk forskning på audiovisuell mediepedagogikk og medieproduksjon. Foto: Kristoffer Furberg

Målet er mer samarbeid mellom det praktiske og det teoretiske filmmiljøet, slik det har vært anbefalt fra den sakkyndige komiteen som har vurdert saken. Komiteen har også understreket at det er spesielt viktig at NTNU bidrar med større faglig tyngde i studiet framover. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen -Nokut- som har akkreditert studiet.

I en uttalelse gratulerer Nokut-direktør Terje Mørland de to institusjonene med det nye felles ph.d-studiet.

- Det blir interessant å følge utviklingen av studiet framover, og se om det kan bidra til mer samarbeid mellom det praktiske og teoretiske filmmiljøet, slik de sakkyndige har anbefalt, sier han.

Komiteen mener studiet på sikt har potensial for å bli en spydspiss innen norsk forskning på audiovisuell mediepedagogikk og medieproduksjon, i følge Mørland.

Studiet tilhører fagfeltet film- og medievitenskap på Høgskolen i Lillehammer og NTNU.

Mørland understreker at NOKUTs akkreditering av studiet ikke innebærer at Høgskolen i Lillehammer har fullmakt til å opprette egne mastergradsstudier på feltet. Høyskolen får gjennom denne akkrediteringen kun fullmakt til å opprette fellesgrader på masternivå sammen med NTNU innenfor det akkrediterte fagområdet.

Den sakkyndige komiteen fikk et positivt inntrykk av studiet ved besøkene ved institusjonene, men poengterte det som spesielt viktig at NTNU bidrar med en større faglig tyngde i dette studiet framover. Samtidig må Høgskolen i Lillehammer sikre tilstrekkelig antall kontorplasser for stipendiatene.

I vedtaket heter det at fellesgraden tilfredsstiller kravene til akkreditering av studier, slik det er definert i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva

Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.

Rektor ved Nord avgår:

- Valgte selv å gå av

Bjørn Olsen varslet fredag ettermiddag at han fratrer som rektor ved Nord universitet. Han går av på dagen, og han går etter eget ønske.