Nytt ph.d.-studium i audiovisuelle medier

NTNU får etablere et nytt doktorgradsstudium i audiovisuelle medier, i fellesskap med Høgskolen i Lillehammer.
Spydspiss. Ekspertene mener det nye studiet tudiet på sikt har potensial for å bli en spydspiss innen norsk forskning på audiovisuell mediepedagogikk og medieproduksjon.
(Foto: Kristoffer Furberg)

Spydspiss. Ekspertene mener det nye studiet tudiet på sikt har potensial for å bli en spydspiss innen norsk forskning på audiovisuell mediepedagogikk og medieproduksjon. Foto: Kristoffer Furberg

Målet er mer samarbeid mellom det praktiske og det teoretiske filmmiljøet, slik det har vært anbefalt fra den sakkyndige komiteen som har vurdert saken. Komiteen har også understreket at det er spesielt viktig at NTNU bidrar med større faglig tyngde i studiet framover. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen -Nokut- som har akkreditert studiet.

I en uttalelse gratulerer Nokut-direktør Terje Mørland de to institusjonene med det nye felles ph.d-studiet.

- Det blir interessant å følge utviklingen av studiet framover, og se om det kan bidra til mer samarbeid mellom det praktiske og teoretiske filmmiljøet, slik de sakkyndige har anbefalt, sier han.

Komiteen mener studiet på sikt har potensial for å bli en spydspiss innen norsk forskning på audiovisuell mediepedagogikk og medieproduksjon, i følge Mørland.

Studiet tilhører fagfeltet film- og medievitenskap på Høgskolen i Lillehammer og NTNU.

Mørland understreker at NOKUTs akkreditering av studiet ikke innebærer at Høgskolen i Lillehammer har fullmakt til å opprette egne mastergradsstudier på feltet. Høyskolen får gjennom denne akkrediteringen kun fullmakt til å opprette fellesgrader på masternivå sammen med NTNU innenfor det akkrediterte fagområdet.

Den sakkyndige komiteen fikk et positivt inntrykk av studiet ved besøkene ved institusjonene, men poengterte det som spesielt viktig at NTNU bidrar med en større faglig tyngde i dette studiet framover. Samtidig må Høgskolen i Lillehammer sikre tilstrekkelig antall kontorplasser for stipendiatene.

I vedtaket heter det at fellesgraden tilfredsstiller kravene til akkreditering av studier, slik det er definert i forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Jeg er ikke bekymret for den akademiske friheten ved NTNU

«Universitetsledelsen skal aldri opptre på en måte som fører til selvsensur», slår SU-dekan Marit Reitan fast i dette intervjuet.

Mener NTNUs akademiske frihet blir innskrenket

NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får delvis følge av Anine Kierulf. Begge er kritiske til dekan Marit Reitans bruk av begrepet «ytringsansvar.»

Professor leverte bok for sent, ilagt 2250 euro i bot

En tysk psykologiprofessor er ilagt en bot på 2.250 euro for å ha levert tilbake 50 bøker til høyskolens bibliotek for sent. Saken har nå havnet i retten.

Norce-tilsette mistar millionar i pensjon

Ei gruppe tilsette i Norce protester mot den nye pensjonsordninga deira, som eldre arbeidstakarar taper pengar på.