1,8 milliarder til klimaforskning

Året 2010 var et toppår for bevilgninger til norsk klimaforskning. Året etter gikk summen ned fra 408 til 368 millioner kroner og der er nivået blitt liggende.
stor aktivitet. Forskningsrådet har bevilget penger til omlag 810 prosjekter om klimaforskning. Over 330 av disse pågår nå.
(Foto: Arun Kulshreshtha)

stor aktivitet. Forskningsrådet har bevilget penger til omlag 810 prosjekter om klimaforskning. Over 330 av disse pågår nå. Foto: Arun Kulshreshtha

Det er Forskningsrådet som gjør denne oppsummeringen, som viser at det de siste fem årene er bevilget 1,8 milliarder kroner til klimaforskning her i landet. En betydelig del av disse midlene har gått til Sentre for fremragende forskning, Sentre for forskningsdrevet innovasjon, og Forskningssentre for miljøvennlig energi.

Tallene fra prosjektbanken viser at mest penger kommer fra Miljøverndepartementet, men også Kunnskapsdepartementet har bevilget betydelige midler. På tredjeplass kommer Landbruks- og matdepartementet.

Omtrent halvparten av prosjektene er støttet av programmer, men en vesentlig del er også kommet i gang gjennom infrastruktur og institusjonelle tiltak. Matematikk og naturvitenskap er det dominerende fagområdet i klimaforskningen.

SFFene regnes som Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Her er det langsiktig og romslig finansiering og internasjonalt anerkjent forskning. To av disse sentrene finner vi i toppen når det gjelder klimabevilgninger.

Det er Senter for jordens utvikling og dynamikk ved UiO, som er tildelt 155 millioner kroner over ti år. Senterets mål er å utvikle en modell som forklarer hvordan mantelen i jordens indre påvirker jordplatenes bevegelser og forårsaker massive vulkanutbrudd, noe som gjennom hele jordens historie har ført til endringer i klima og miljø.

Det andre er Senter for arktiske gasshydrater, miljø og klima, som er tildelt 140 millioner kroner fra Forskningsrådet over ti år. Senteret er lokalisert til UiT Norges arktiske universitet. Målet å avdekke hvilken rolle metan - både i undersjøiske reservoarer i havbunnen og i havet i arktiske strøk - spiller for det globale klimasystemet.

Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy, er ett av i alt elleve sentre for miljøvennlig energi (FME). Senteret ligger under UiO og har fått 64 millioner kroner fra Forskningsrådet over åtte år. Forskerne her jobber primært med å finne ulike typer effektive internasjonale klimaavtaler og beregne økonomiske konsekvenser av disse.

Forskningsrådet har bevilget penger til omlag 810 prosjekter om klimaforskning. Over 330 av disse pågår nå.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UHR-konferansen 2018:

Pris for kvalitet i utdanningen gikk til Høgskolen på Vestlandet

Oslo: Utdanningskvalitetprisen 2018 går til ePraktisk ved Høgskolen på Vestlandet.

Stipendstriden:

- De sviktet oss på målstreken

Regjeringens forslag til ny konverteringsordning for studiestøtte overlevde budsjettforhandlingene med Krf. - Vi er veldig skuffet, sier Håkon Randgaard Mikalsen, leder for Norsk studentorganisasjon.

Flere utdanninger får gi tilleggspoeng til menn

Neste år kan mannlige søkere til psykologiutdanningen ved UiO og UiB og på barnevernspedagogutdanningen ved Oslomet få tilleggspoeng.

HF-fakultetet må trekke i de økonomiske bremsene

Lavere bevilgninger gjør at Det humanistiske fakultet må vise økonomisk måtehold fremover, med med 26 millioner på bok kan de glatte ut de verste duppene. - Det er ingen krise, men vi må være forberedt på at vi får en liten dupp i økonomien, sier dekanen.