- Uheldig at Sintef-direktøren er så avvisende til sammenslåing

Styremedlem i NTNU, Bjarne Foss, mener Sintef-direktør Unni Steinsmo har en uheldig holdning til debatten om NTNU og Sintef skal slås sammen.
Bjarne Foss er professor og styremedlem ved NTNU. Han mener det er viktig å se på hvorvidt dagens eierskapsmodell i samarbeidet mellom NTNU og Sintef fungerer optimalt. 
        
            (Foto: Sølvi W.. Normannsen)

Bjarne Foss er professor og styremedlem ved NTNU. Han mener det er viktig å se på hvorvidt dagens eierskapsmodell i samarbeidet mellom NTNU og Sintef fungerer optimalt.  Foto: Sølvi W.. Normannsen

Professor og styremedlem ved NTNU, Bjarne Foss, reagerer på at Sintef-direktør Unni Steinsmo i forrige uke gikk ut og avviste at Sintef og NTNU på noe vis bør ha eiermessige koblinger.

- Sintef er NTNUs viktigste partner innen forskning. Samarbeidet mellom Sintef og NTNU fungerer imidlertid ikke optimalt i dag og det trengs derfor å utvikles videre. På forrige møte vedtok NTNU-styret å forsterke rektors tilrådning i NTNU-Sintef-samarbeidsprosjektet «Bedre sammen» til også å inkludere «organisatoriske forhold og konsekvenser» i prosjektgruppens mandat. Derfor synes jeg det er uheldig at Sintef-direktøren avviser muligheten for å diskutere felles eierskap allerede før prosessen er i gang, sier Foss.

Innspillene har kommet i forbindelse med den pågående debatten rundt den fremtidige strukturen i universitets- og høyskolesektoren (SAKS).

Les Bjarne Foss' egen kommentar til fusjonering her.

Ubalanse i samarbeidet

Samarbeidsprosjektet «Bedre sammen» er drevet av en prosjektgruppe satt sammen av ledere ved NTNU og Sintef. Prosjektet er forankret hos rektor og konsernsjefen i Sintef. Målet er å utrede de sterke og svake sidene ved dagens samarbeid mellom de to institusjonene.

Sintef er i dag organisert som en stiftelse som står på egne bein, fri fra eiermessige bindinger til NTNU. Foss mener bakgrunnen for å vurdere om eierskapsmodellen fungerer, er at det tradisjonelt har vært en ubalanse i samarbeidet.

- Tidligere var det slik at NTNU-professorer arbeidet for Sintef uten at NTNU fikk en rettferdig uttelling for dette samarbeidet. Dette gjaldt både innen økonomi og forskningssynlighet. Etter at den utvidete samarbeidsavtalen trådte i kraft i 2007 og ble implementert fullt ut i 2012, har dette blitt bedre. Men fortsatt er det ting som kan og bør forbedres, mener Foss.

- Kan være ødeleggende

Han mener det finnes flere eksempler på at dagens modell kan være ødeleggende.

- NTNU og Sintef deler mye infrastruktur, og jobber veldig ofte mot felles mål. Men noe av utfordringen er at vi enkelte ganger konkurrerer mot hverandre i stedet for å utnytte synergier. Enten fordi det blir sendt inn separate søknader når man skal søke om støtte til forskningsprosjekter, eller fordi man ikke blir enige om hvem som skal lede prosjektene. Dette kan i enkelte tilfeller være ganske ødeleggende, sier Foss.

- I en slik sammenheng hadde det vært interessant å se hvordan en felles eiermessig struktur hadde fungert, fordi motivene og insentivene hadde blitt annerledes, utdyper han.

Mener felles eierskap fungerer

- Steinsmos begrunnelse for at hun ikke ønsker en sammenslåing, er blant annet at dagens eierskapsmodell gir en god dynamikk som har vært fruktbart for samarbeidet. Er du ikke redd denne dynamikken forsvinner om NTNU og Sintef slås sammen?

- Nei, det tror jeg ikke. Jeg er enig i at det er en positiv dynamikk mellom Sintef og NTNU, men vi har eksempler på at også andre eiermessige organisasjonsformer fungerer veldig bra. En eiermessig kopling virker kanskje drastisk, men er ikke enestående. Jeg vil vise til et vellykket eksempel i Stavanger. Forskningsselskapet IRIS eies 50 prosent av Universitetet i Stavanger og  50 prosent av Stiftelsen Rogalandsforskning. Dynamikken i samarbeidet mellom IRIS og Universitet i Stavanger er kraftfull og god, sier Foss.

Vil se på alle sider av samarbeidet

Foss understreker at han ikke har konkludert med at felles eierskap nødvendigvis er det riktige for NTNU og Sintef. Han mener at dette bør være en viktig del av utredningen når samarbeidet skal gås gjennom av prosjektgruppen.

- Jeg mener man bør se på alle aspekter av samarbeidet, og det er derfor jeg også reagerer på Sintef-direktørens avvisning av muligheten for et felles eierskap før prosessen i det hele tatt er i gang, sier Foss.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Akademisk frihet vs. ytringsfrihet:

- Varsellampene bør blinke når en leder «vil ta en prat»

Hvem skal avgjøre når en forsker som uttaler seg i det offentlige rom går utenfor eget kompetanseområde? - Ingen andre enn forskeren selv, mener Espen Leirset.

Gjesteskribenten:

ABE-«reformen» – når er det nok?

Det er klart at en årlig reduksjon av budsjettet på 0,5–0,8 prosent må slutte på et tidspunkt. Kunsten er å vite når nok er nok.

Korona i Firenze:

- Her går livet som normalt

- Personlig tar jeg dette med relativt stor ro, sier professor Kristian Steinnes på telefon fra sitt kontor i utkanten av Firenze.