Så spredt er innovasjons- miljøet ved NTNU og Sintef

NTNUs engasjement for å få frem gründerne er massivt, men spredt.
Se hva de ulike aktørene heter, og hva de driver med ved å holde musepekeren over de ulike punktene. Klikker du på dem, kommer du til hjemmesidene deres.

NTNU og Sintefs innovasjons- og kommersialiseringsmiljøer er spredt over minst sju ulike bygninger på Gløshaugen og Lerkendal.

Det viser oversikten Universitetsavisa har laget.

Se hvem de ulike aktørene er, og hva de driver med ved å klikke på de ulike punktene i kartet øverst i saken.

Vil samle miljøene

Til tross for at det har sprunget frem flere suksessfulle bedrifter fra innovasjonsmiljøene ved NTNU og Sintef, er det et uttalt ønske fra flere hold om å samle dem.

Blant pådriverne for en slik samling, er Siva-sjef Erik Haugane. I forrige måned fikk NTNU seg en aldri så liten kalddusj, da ingen av universitetets miljøer ble tilgodesett med penger i Sivas millionutdeling til inkubatormiljøene organisasjonen mener er de beste i Norge på nyskaping.

Prorektor Johan Hustad innrømmer at NTNU har noe å gå på for å bli bedre når det gjelder nyskaping, men at det er feil å si at universitetet ikke er blant de beste i landet på innovasjon.

Gigantisk innovasjonssenter

Onsdag deltok Hustad på en paneldebatt om innovasjonssenteret i regi av Nxt Media. Her bekreftet han at NTNU var dypt involvert i planleggingen av et nytt innovasjonssenter, og at det vil være naturlig å flytte flere av NTNUs innovasjonsmiljøer inn i senteret.

- Vi har en voldsom produksjon av studenter som står for innovasjon. Det er 12-15 nye bedrifter hvert år som kommer ut av miljøene. Disse har virkelig gode ideer og visjoner, sa Hustad under debatten.

Overfor Universitetsavisa utdyper han imidlertid at omgjøringen av kreativitet til suksessfulle bedrifter kan bli enda mer effektiv om man samler flere av miljøene. NTNU er en av hovedaktørene i planleggingen av et nytt, gigantisk innovasjonssenter, og Hustad mener det er naturlig å samle flere av miljøene i innovasjonssenteret.

- Det er ikke bestemt hva som skal inn i senteret fra NTNUs side, men det vil være naturlig at en del av NTNUs økosystem flytter inn dit. Akkurat hva som blir med vil være litt avhengig av plasseringen og innholdet i senteret. Skal det foregå undervisning, for eksempel, må vi ha flere aktører inn fra vår side, enn om det ikke blir det. Men det er vanskelig å være konkret på dette tidspunktet, sier Hustad.

Se hva de ulike samarbeidsaktørene mener om det nye senteret her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Mener NTNUs akademiske frihet blir innskrenket

NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får delvis følge av Anine Kierulf. Begge er kritiske til dekan Marit Reitans bruk av begrepet «ytringsansvar.»

Norce-tilsette mistar millionar i pensjon

Ei gruppe tilsette i Norce protester mot den nye pensjonsordninga deira, som eldre arbeidstakarar taper pengar på.

NTNU-studenter føler seg nedprioritert av St. Olavs

En gruppe medisinstudenter sendte i september en bekymringsmelding om NTNU-studenters ugunst ved ansettelse ved St. Olavs. - Vi ansetter de best kvalifiserte søkerne, svarer St. Olavs.