Fort går det, fortere skal det gå

Mens vi gleder oss til døsig sommerfryd, blar vi fornøyd gjennom UA-sakene første halvår. Statistikken forteller at avisa leses mer enn noensinne, og at vi leses bredt.
28. januar: Styret ved NTNU vedtar fusjon med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. En samlet gruppe ansattrepresentanter mener fusjon er et strategisk feilgrep.  (Foto: Kristoffer Furberg)

28. januar: Styret ved NTNU vedtar fusjon med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. En samlet gruppe ansattrepresentanter mener fusjon er et strategisk feilgrep.  Foto: Kristoffer Furberg

20. mars: Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs har publisert en studie som viser at psykedelika verken forårsaker hjerneskade eller avhengighet. De får oppmerksomhet verden over. Senere får de kritikk av NTNU som mener de urettmessig kaller seg NTNU-forskere.  (Foto: Tommy Strømmen)

20. mars: Pål-Ørjan Johansen og Teri Krebs har publisert en studie som viser at psykedelika verken forårsaker hjerneskade eller avhengighet. De får oppmerksomhet verden over. Senere får de kritikk av NTNU som mener de urettmessig kaller seg NTNU-forskere.  Foto: Tommy Strømmen

28. januar: Styret ved NTNU kom direkte fra samling i Oppdal med buss, og toget rett inn til det historiske styremøtet i Rådssalen. Styret er sterkt splittet, etter at de ansattes representanter går hardt ut og anbefaler null-alternativet - altså ingen fusjon.  (Foto: Kristoffer Furberg)

28. januar: Styret ved NTNU kom direkte fra samling i Oppdal med buss, og toget rett inn til det historiske styremøtet i Rådssalen. Styret er sterkt splittet, etter at de ansattes representanter går hardt ut og anbefaler null-alternativet - altså ingen fusjon.  Foto: Kristoffer Furberg

8. januar: Når man hører noen sier noe og utsagnet inneholder mer enn én mening, gjør man klokt i å stryke alt før ordet ”men”. Som når en person erklærer at vedkommende er for ytringsfriheten, men at det også er viktig å vise besinnelse, skrev UA-redaktør Tore Oksholen i kommentaren "Det var fryktelig med Charlie Hebdo, men...". 

8. januar: Når man hører noen sier noe og utsagnet inneholder mer enn én mening, gjør man klokt i å stryke alt før ordet ”men”. Som når en person erklærer at vedkommende er for ytringsfriheten, men at det også er viktig å vise besinnelse, skrev UA-redaktør Tore Oksholen i kommentaren "Det var fryktelig med Charlie Hebdo, men...". 

26. mars: "Overkjøringen av de ansatte i styret og mistanken om manglende faglig styrte endringer kan skade tilliten som er helt nødvendig i institusjonen. Dette kan repareres, men det krever stor vilje fra ledelsen om nettopp å gjøre det. Jeg er i tvil om denne er til stede", skriver sosiologiprofessor Aksel Tjora i et leserbrev med tittelen "Ti gode råd til rektor".  (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

26. mars: "Overkjøringen av de ansatte i styret og mistanken om manglende faglig styrte endringer kan skade tilliten som er helt nødvendig i institusjonen. Dette kan repareres, men det krever stor vilje fra ledelsen om nettopp å gjøre det. Jeg er i tvil om denne er til stede", skriver sosiologiprofessor Aksel Tjora i et leserbrev med tittelen "Ti gode råd til rektor".  Foto: KRISTOFFER FURBERG

27. november (2014): Hvordan gjøre det bra på muntlig eksamen? Artikkelen fra høsten 2014 var også populær i det nye året. 

27. november (2014): Hvordan gjøre det bra på muntlig eksamen? Artikkelen fra høsten 2014 var også populær i det nye året. 

24. februar: Søsknene Eirik, Guro og Lena Samnøy benekter hardnakket at noen har hjernevasket dem. Like fullt går alle tre på maskiningeniørstudiet på NTNU.  (Foto: Maren Agdestein)

24. februar: Søsknene Eirik, Guro og Lena Samnøy benekter hardnakket at noen har hjernevasket dem. Like fullt går alle tre på maskiningeniørstudiet på NTNU.  Foto: Maren Agdestein

7. mai: - Å bryne seg mot dem som er jevnbyrdige eller litt bedre, gir god utvikling. Derfor er jeg litt skeptisk til å putte alle de beste på samme lag, sier forsker Stig Arve Sæther i saken "Advarer mot ukritisk satsing på talenter".  (Foto: Albert H. Collett)

7. mai: - Å bryne seg mot dem som er jevnbyrdige eller litt bedre, gir god utvikling. Derfor er jeg litt skeptisk til å putte alle de beste på samme lag, sier forsker Stig Arve Sæther i saken "Advarer mot ukritisk satsing på talenter".  Foto: Albert H. Collett

21. april: "Når Universitetsavisa inviterer til holmgang mellom Aksel Tjora og rektor Gunnar Bovim, gir det både inntrykk av et jevnt styrkeforhold mellom to likestilte meningsmotstandere, og en personifisering av fusjonskonflikten. Begge deler er feil," skriver fem UA-lesere i et leserbrev.  (Foto: Kristoffer Furberg)

21. april: "Når Universitetsavisa inviterer til holmgang mellom Aksel Tjora og rektor Gunnar Bovim, gir det både inntrykk av et jevnt styrkeforhold mellom to likestilte meningsmotstandere, og en personifisering av fusjonskonflikten. Begge deler er feil," skriver fem UA-lesere i et leserbrev.  Foto: Kristoffer Furberg

1 / 9

Statistikken over 10 mest leste saker de første seks månedene 2015 forteller nemlig at Universitetsavisa framfor alt er en breddeavis. Vi leses for våre meningers skyld: vi anvendes som debattarena: vi er en avis for fusjon: for forskningspolitikk; for kuriosa. Studentene leser oss, det samme gjør de vitenskapelig ansatte.

De tre sakene som kom på pallplass vitner således om bredden i våre leseres interesser, intet kan glede mer.

Bla deg gjennom bildegalleriet over for å se hvilke saker som har vært mest populære så langt i år. Sakene er også lenket opp i bunn av denne artikkelen.

Den mest leste teksten er UAs leder etter det tragiske attentatet i Paris. Tett på fulgte en reportasje om en idrettsforsker advarsler om ukritisk satsing på unge talenter. På tredjeplass kom vår hovedsak om hvorvidt Teri Krebs og Pål Johansen får kalle seg NTNU-forskere.

På fjerdeplass finner man vår dekning ringside av NTNU-styrets kampvotering om fusjon. Til sammen dekker disse fire sakene et bredt interessefelt.

Dette gjelder interessefordelingen. Hva så med den allmenne interessen for UA?

I den store sammenhengen er vi en liten, institusjonsbasert nettavis med beskjeden leserkrets. Men den vokser. Vi har femti prosent flere brukere første halvår, sammenliknet med samme periode i fjor, forteller Google Analytics. Antall sidevisninger gikk opp med 18 prosent i den samme perioden.*

På det tvers igjennom analoge planet sto UA for et folkemøte i Dokkhuset i vår. Møtet ga, bokstavelig talt, stinn brakke. Temaet for debatten var fusjon og tilhørende herligheter.

2015 har stått i fusjonens tegn, universitetet er et skip som bygges om i rom sjø, for høy fart. Mange er spente, mange er urolige, og mange mener mye om saken. UAs misjon er å romme all begeistringen, bekymringen, motviljen og medviljen. Dette er en primær årsak til at vi fins.

Det er min opplevelse at UA har maktet den oppgaven. Debatten i spaltene våre har gått høyt, til tider har det gått både én og ti kuler varmt, hvor både rektor, direktør, professorer, studentledere – og undertegnede – har fått så hatten passer. Slik det skal være.

Første halvår har stått i endringsforberedelsenes tegn. Til høsten skal de første, store endringene iverksettes. NTNU får et nytt, utvidet styre, som skal være klar til å overta roret – fortsatt i rom sjø – ved årsskiftet. En ny fakultetsstruktur skal legges. Administrative system ved fire UH-institusjoner skal finne hverandre.

Det samme skal forskerne og underviserne ved de fire institusjonene.

Under og over det hele er det et uttalt mål for alle involverte at den demokratiske medvirkningen skal være så omfattende som mulig. Hva dette innebærer i praksis, får man erfare underveis.

Redaksjonen i UA oppfatter det som sin oppgave å følge denne prosessen, og legge forholdene til rette for en levende og pågående debatt. Den oppgaven akter vi å løse.

Men først er det sommer. Før det begynner å gå fort, skal det gå riktig langsomt. Vi ønsker alle våre lesere en døsig sommer.

Tore Oksholen (ansvarlig redaktør)

Sølvi W. Normannsen

Solveig Mikkelsen

Kristoffer Furberg

*En bruker defineres som én brukers aktiviteter på nettstedet i en og samme økt. Om man er inne på flere sider telles det fremdeles som en økt, og man må ha vært ute av stedet i mer enn 30 minutter for at videre lesning kan telles som en ny økt. Sidevisninger er antall sider brukerne har besøkt.

Dette er de ti mest leste sakene så langt i år:


UA mener:

’Det var fryktelig med Charlie Hebdo, men…’

Sjefredaktør Stéphane Charbonnier i Charlie Hebdo sa på et tidspunkt at ”jeg vil heller dø stående enn å leve på knærne”. Det er store ord. I går ble han som uttalte dem skutt ned og drept i sin redaksjon sammen med 11 andre, de fleste redaksjonelle medarbeidere.

 

NTNU-forsker advarer mot ukritisk satsing på talenter

- Ferdigheter blir lett forvekslet med potensial, sier Stig Arve Sæther. Han følger spent den trønderske ungdomssatsinga i fotball. NTNU-forskeren vet mye om forskjellen på talentjakt og spillerutvikling.

 

Anklages for å misbruke NTNU-navnet:

- De kan ikke kalle seg NTNU-forskere

Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansen får oppmerksomhet verden over for en studie som viser at LSD og fleinsopp kan være sunt, men koblingen til NTNU kan skade universitetet, ifølge DMF-dekan Bjørn Gustafsson.

 

Sterkt splittet styre vedtok fusjon

Styret ved NTNU vedtar fusjon med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag. En samlet gruppe ansattrepresentanter mener fusjon er et strategisk feilgrep.

 

Tre søsken på samme studium samtidig

Søsknene Eirik, Guro og Lena Samnøy benekter hardnakket at noen har hjernevasket dem. Like fullt går alle tre på maskiningeniørstudiet på NTNU.

 

- LSD og fleinsopp kan være sunt

NTNU-forskere får oppmerksomhet verden over for studie som viser at det ikke er sammenheng mellom bruk av psykedeliske stoffer og psykiske lidelser, men møter skepsis blant andre forskere.

 

Hvordan gjøre det bra på muntlig eksamen?

Her får du tipsene til hvordan du gjør en god muntlig eksamen.

 

Ytring om fusjon

"Tjora kjemper ikke alene. Han har mange bak seg."

"Når Universitetsavisa inviterer til holmgang mellom Aksel Tjora og rektor Gunnar Bovim, gir det både inntrykk av et jevnt styrkeforhold mellom to likestilte meningsmotstandere, og en personifisering av fusjonskonflikten. Begge deler er feil," skriver leserbrevforfatterne i dette innlegget, hvor de går kraftig i rette meed rektor.Ansattes anbefaling: Ingen fusjon

Styret ved NTNU kom direkte fra samling i Oppdal med buss, og toget rett inn til det historiske styremøtet i Rådssalen. Styret er sterkt splittet, etter at de ansattes representanter går hardt ut og anbefaler null-alternativet - altså ingen fusjon.Ti gode råd til rektor

"Overkjøringen av de ansatte i styret og mistanken om manglende faglig styrte endringer kan skade tilliten som er helt nødvendig i institusjonen. Dette kan repareres, men det krever stor vilje fra ledelsen om nettopp å gjøre det. Jeg er i tvil om denne er til stede", skriver sosiologiprofessor Aksel Tjora.

 
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.