SAS tapte rettssaken mot NTNU - anker avgjørelsen

Flyselskapet ba om midlertidig forføyning etter at de tapte anbudskonkurranse verdt 320 millioner kroner.
Sør-Trøndelag tingrett mener NTNU ikke gjorde noe galt i anbudsrunden. SAS anker saken videre til lagmannsretten.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Sør-Trøndelag tingrett mener NTNU ikke gjorde noe galt i anbudsrunden. SAS anker saken videre til lagmannsretten. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

I en kjennelse fra Sør-Trøndelag tingrett kommer det frem at SAS sin begjæring om midlertidig forføyning ikke tas til følge, og at flyselskapet må betale drøyt 64 000 kroner i saksomkostninger.

SAS har etter det Universitetsavisa kjenner til valgt å anke avgjørelsen til Lagmannsretten, men har så langt ikke ønsket å bekrefte eller kommentere dette.

LES OGSÅ: SAS mener feil i anbudsrunden førte til at de tapte kontrakt til 320 millioner kroner

Følg UA på  Facebook, Twitter og Instagram.

Tolkning av konkurransegrunnlaget

De mener at NTNU og 13 andre statlige virksomheter i Midt-Norge gjorde feil da de valgte Norwegian som vinner av anbudet om flyreiser for en toårsperiode, med opsjon for to nye år.

Argumentasjonen fra SAS kokte ned til hvilke bookingklasser de to selskapene valgte å ta med i anbudet. SAS tok med alle bookingklasser, mens Norwegian bare valgte ut de billigste økonomiklassene, og fylte opp resten med flex-klasser. Dette mener SAS førte til at Norwegians tilbud ble kunstig lavt.

Retten legger til grunn at det var tilstrekkelig klart hvordan tilbudet skulle prises, og hvordan tilbudene ville bli evaluert. Retten legger også til grunn at de to leverandørene hadde fått lik informasjon, og at de var kjent med forholdene som vektlegges ved deltakelse og tildeling av kontrakt.

«SAS har tolket konkurransegrunnlaget feil, men dette har tilbyder i dette tilfellet selv risikoen for», skriver tingrettsdommer Kristin Rognan i kjennelsen.

Hovedkravet ikke sannsynliggjort

Spørsmålet Sør-Trøndelag tingrett skulle ta stilling til var hvorvidt det var sannsynlig at NTNU, med flere, hadde gjort feil da de valgte Norwegian som leverandør fremfor SAS. SAS ba om midlertidig forføyning for å hindre NTNU i å inngå den nye avtalen frem til det foreligger «en rettskraftig dom eller en enighet mellom partene i saken.»

I kjennelsen konkluderer tingretten med at Norwegians tilbud ikke skal avvises, og at konkurransen ikke skal avlyses. Det betyr at SAS ikke har klart å sannsynliggjøre sitt krav, og retten mener det derfor ikke er nødvendig å vurdere om midlertidig forføyning er forholdsmessig.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.