UH-toppenes styreverv

Det hersker liten tvil om at Gunnar Bovim, om han blir styreleder i Innovasjon Norge, har de tyngste styrevervene av rektorer og direktører ved norske universiteter. Se hele oversikten her.
Gunnar Bovim er leder for flere hundre ledere ved NTNU, leder styret ved Oslo universitetssykehus og blir etter alle solemerker også styreleder i Innovasjon Norge. Bildet er tatt under NTNUs ledersamling på Oppdal i januar.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Gunnar Bovim er leder for flere hundre ledere ved NTNU, leder styret ved Oslo universitetssykehus og blir etter alle solemerker også styreleder i Innovasjon Norge. Bildet er tatt under NTNUs ledersamling på Oppdal i januar. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Det kan også argumenteres for at NTNU-rektoren ville toppet en slik liste, selv uten styreledervervet i Innovasjon Norge. Han er nemlig også styreleder for Oslo Universitetssykehus.

En gjennomgang UA har gjort, viser nemlig at få andre universitetsrektorer i Norge har eksterne styrelederverv, men mange er styremedlemmer i større og mindre foretak, selskaper og institusjoner.

Oversikten er basert på informasjon UA har funnet gjennom blant annet Brønnøysundsregistrene, proff.no, institusjonenes hjemmesider, UHR. Kjenner du til flere verv de nevnte lederne har - tips oss gjerne på tips@universitetsavisa.no.

LES OGSÅ: Bovim innstilt som styreleder i Innovasjon Norge

Bjørneboe peker seg ut

Ser vi på universitetsdirektørene, peker Gunn-Elin Aasprong Bjørneboe seg ut. UiO-direktøren er nemlig både styreleder i Kreftforeningen, styremedlem for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og styremedlem i SiO Eierskap AS, samt styremedlem i Universitets- og høskolerådet. Inntil februar i år var hun også nestleder i styret ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Seunn Smith-Tønnessen er foruten å være universitetsdirektør ved UiA styreleder for Agder Research Holding AS, styremedlem i Uninett AS og styremedlem for Sparebanken Sør Boligkreditt AS. Hun er også leder av administrasjonsutvalget i Universitets- og høgskolerådet.

UiBs direktør Kjell Bernstrøm har også flere styreverv. Han er styremedlem for Marineholmen Forskningspark AS, Stiftelsen Universitetsforskning Bergen og Bergen Teknologioverføring AS. Han er også varamedlem i styret for Studentsamskipanden på Vestlandet.

Ole Ringdal er i tillegg til å være universitetsdirektør ved UiS med i fire styrer: Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark, Stiftelsen Ydalir, Stavanger Research Holding AS og Studentsamskipnaden i Stavanger.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Sundli Tveit: - Bra for samfunnet

Man skulle kanskje tro at det var tidkrevende nok å være universitetsrektor eller direktør. NMBU-rektor Mari Sundli Tveit er blant dem som har de tyngste vervene. Hun er blant annet leder for Universitets- og høgskolerådet og styremedlem i European University Association.

- Det er bra for samfunnet at det er interaksjon mellom akademia og andre sektorer. Styreverv er et eksempel på dette. Det er vanlig at rektorene har styreverv på områder der de har kompetanse. Når det gjelder mine egne verv, er det verv som følger veldig naturlig av rektorrollen. Disse vervene er det bare rektorer som kan påta seg. Jeg er glad for å ta ansvar på vegne av NMBU, sier hun i en uttalelse til UA.

Bovim: - Ikke uvanlig for rektorer å ha styreverv

Da det nylig ble klart at Gunnar Bovim innstilles som ny styreleder i Innovasjon Norge spurte UA om han har tid – og overskudd – til å sette fullt trykk bak dette vervet, samtidig som han skjøtter rektorjobben på høvelig vis.

- Styrelederjobben kommer ikke til å være veldig tidkrevende. For øvrig er det ikke uvanlig at en rektor også innehar styreverv. Det har vært aktuelt med et internasjonalt styreverv, som jeg takket nei til, blant annet på grunn av tida som ville gått med til reising. Det slipper jeg her, svarte Bovim.

Da det ble klart at Bovim skulle bli styrelder for Oslo universitetssykehus fortalte han at det står i arbeidsavtalen hans ved NTNU at det er ønskelig at han tar på seg styreoppdrag.

Dette er universitetsrektorenes styreverv:

Gunnar Bovim:
* Rektor ved NTNU
* Styreleder for Oslo Universitetssykehus HF
* Styremedlem i Forskningsrådet
* Styreleder for Divisjonsstyret for samfunn og helse, Forskningsrådet
* Styremedlem i Bergens forskningsstiftelse
* Styremedlem i Trondheim Symfoniorkester

Bjørn Olsen:
* Rektor ved Nord universitet
* Styremedlem og deltaker med delt ansvar, Intranor consulting DA
* Styremedlem, Universitets- og høgskolerådet

Mari Sundli Tveit (Mari Sofie Sundli Tveit):
* Rektor ved NMBU
* Leder for Universitets- og høgskolerådet
* Styremedlem i European University Association
* Medlem i Forskningsrådets divisjonsstyre for energi, ressurser og miljø
* Innehaver, Mari Sundli Tveit (enkeltpersonforetak)

Curt Rice (Curtis Calvin Rice):
* Rektor ved Oslomet – storbyuniversitetet
* Leder for Kif-komiteen (Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning)
* Styreleder i Cristin

Frank Reichert (Karl-Heinz Frank Reichert):
* Rektor og styreleder ved Universitetet i Agder
* Daglig leder og styremedlem, Alopalto.com AS
* Styremedlem, GCE Node Service AS
* Vara i Universitets- og høgskolerådet

Dag Rune Olsen:
* Rektor og styreleder ved UiB
* Styremedlem, Finance Innovation
* Styremedlem, Studentsamskipnaden på Vestlandet
* Observatør, The Seafood Innovation Cluster AS
* Styremedlem, Universitets- og høgskolerådet
* Medlem av the European University Association (EUA)`s Research Policy Working Group
* Leder av Forskningsutvalget i UHR

Svein Stølen:
* Rektor ved UiO
* Styremedlem, Oslo Universitetssykehus HF
* Vara i Universitets- og høgskolerådet
* Styremedlem i Divisjonsstyret for vitskap, Forskningsrådet

Marit Boyesen:
* Rektor ved UiS
* Styremedlem i European Consortium of Innovative Universities
* Vara i Universitets- og høgskolerådet
* Styremedlem, Stiftselsen Ydalir

Anne Husebekk:
* Rektor ved UiT – Norges arktiske universitet
* Vara i Universitets- og høgskolerådet
* Styremedlem i Stiftelsen Norsk Forening for Immunologi og Transfusjonsmedisins Vitenskapelige Fond
* Styremedlem i Divisjonsstyret for vitskap, Forskningsrådet
 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Fire studenter fikk vurdert sin skikkethet i retten

I 2018 ble det behandlet fire saker i retten som omhandlet studenter som ble ansett uskikket og dermed utestengt fra studiet. Én av studentene fikk medhold i retten.

Universitetet i Tromsø:

Student fikk ikke medhold i retten

En sykepleiestudent i Tromsø gikk rettens vei etter å ha blitt utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva

Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.