Slik jobber sektoren med entreprenørskap

Egne sentre, studier og samarbeid med næringsliv.
Det er ikke bare NTNU som jobber med entreprenørskap. 
        
            (Foto: Skjermdump/montasje)

Det er ikke bare NTNU som jobber med entreprenørskap.  Foto: Skjermdump/montasje

Mens NTNUs Entreprenørskole feirer 15 år har også andre universiteter og høyskoler egne program for å fremme entreprenørskap.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

- De siste seks til syv årene har vi arbeidet med entreprenørskap og gründere gjennom en rekke aktiviteter. Vi har hatt innovasjonscamper og eget emne i studentbedrift, i tillegg til at vi arrangerer seminarer og workshops for studenter og ansatte, sier prorektor for forskning og innovasjon, Øystein Johnsen, ved NMBU.


I tillegg samarbeider de med UiO, bedrifter, kommuner og fylkeskommune, forteller han. Og alt henger sammen med alt. Forskning, utdanning og innovasjon.

- Jeg er sikker på at arbeidet vi har gjort med innovasjon opp mot våre studenter har vært avgjørende for å utvikle en innovasjonskultur blant forskerne på NMBU. Entreprenørskap og innovasjon er svært viktig for å utvikle våre bidrag til verdiskapningen, sier Johnsen.


NMBU giret opp arbeidet med entreprenørskap i 2014, og vedtok da en egen strategi for arbeidet.

- Vi jobber mer og mer målrettet og systematisk med dette, både i ledelsen og ute i fagmiljøene. Vi lytter til behovene i samfunnet og tilrettelegger for engasjerte grupper og personer. 


Johnsen forteller at mer av det samme er veien videre for entreprenørskap ved NMBU. Ifølge ham skal de fortsette å styrke det apparatet de har, og satse på entreprenørskap blant studenter og eksterne aktører.

Universitetet i Bergen (UiB)

- Vi har jobbet tett med Bergen Teknologioverføring de siste ti årene for å høste idéer fra forskningen. De har flere inkubatorer og akseleratorprogrammer, sier Susan Johnsen, seniorrådgiver for innovasjon ved UiB.


- I tillegg har vi en egen strategi for opprettelse av kunnskapsklynger som i stor grad er koblet til næringsklynger innen fagområder som media, marin forskning/næring, energi og klima og helse.


Hun forteller at UiB også i større og større grad satser på å få innovasjon inn i utdanningen og legge til rette for studententreprenørskap.

- Det er viktig for oss å etablere en klar ambisjon for innovasjonsarbeidet, samt å etablere nye arenaer der de som er nysgjerrige på innovasjons- og entreprenørskap får testet ut og lært.


Johnsen forteller at enkelte deler av UiB har jobbet med entreprenørskap og innovasjon i flere tiår, mens andre ikke har sett at det er relevant for dem. Dette forsøker de nå å endre.

- Innovasjonsfeltet hos oss har nok vært dominert av naturvitenskapene og medisin, men en holdningsendring er på gang. Vi skal styrke arbeidet med entreprenørskap i årene som kommer, og det vil bli avspeilet i den kommende revisjonen av UiBs strategi.


Norges Handelshøyskole (NHH)

- Fra i høst skal vi starte opp en mastergrad i bedriftsutvikling som skal fokusere på entreprenørskap. Både i form av å skape nye bedrifter, men også i form av entreprenørskap i eksisterende bedrifter, sier Bram Timmermans, førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH.


Han påpeker at den nye masteren i all hovedsak inneholder fag som allerede tilbys ved NHH, men at det nye er at dette blir samlet til et studie.

- I tillegg jobber vi med andre initiativ og prosjekter, men det er en utfordring for oss at mange av initiativene er myntet på studenter fra ingeniørfagene.


Derfor mener Timmernmans det er viktig for dem å tenke tverrfaglig.

- Ettersom vi bare tilbyr grader innen økonomi, blir ikke studentene våre eksponert for nye teknologier som kan danne basis for nye produkter på samme måte som andre. Når det er sagt er det ofte manglende forståelse for det å drive en bedrift som er problemet når nye selskap skal etableres, og her mener jeg at våre studenter kan spille en viktig rolle. Det er også derfor vi samarbeider med blant andre NTNU.


Timmermans forteller at entreprenørskap ikke har vært noe NHH har fokusert noe særlig på, med unntak av enkelte ildsjeler som har jobbet med det.

- Men de siste tre til fire årene har entreprenørskap fått en mer fremtredende plass hos oss, både når det gjelder forskning og undervisning, sier han.


Universitetet i Tromsø (UiT)

Landets nordligste universitet, UiT, skriver i sin strategi mot 2022 at de skal bidra med kunnskap og menneskelige ressurser for å skape økonomisk, kulturell og sosial utvikling i nord.

- Uavhengig av studieprogram eller fakultetstilhørighet tilbys våre studenter bistand og stipend gjennom prosjektet Idégeneratoren som ligger på Handelshøgskolen ved UiT. Det er et prosjekt som er finansiert av fylkeskommunen hvor studentgründere tilbys rådgivning og kan søke om stipend for å få jobbe med sin idé, sier Heidi Hemmingsen, næringslivskoordinator ved UiT.


UiT har både bachelor- og masterprogram i ledelse, innovasjon og marked. Hemmingsen forteller at et av formålene med programmene er å å fremme entreprenørskap.

- Programmene skal fremme studentenes evne til å bruke kreativitet i til å utvikle entreprenørskapsledelse og teamkompetanse. I tillegg skal de også lære å formulere bærekraftige og ansvarlige forretningsløsninger, samt lære hvordan forskningsbaserte idéer kan kommersialiseres.


Oslomet

- For å kunne løse vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte er nyskapning og entreprenørskap et av hovedmålene i vår strategi, sier Nina Waaler, prorektor for utdanning ved Oslomet.


I strategien står det at universitetet skal være “ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer”. Oslomet har også et karriereprogram som tilbyr kurs, veiledning og aktiviteter som skal ruste studentene til et arbeidsliv i stor endring.

- For å styrke arbeidet med innovasjon og entreprenørskap ytterligere etablerte vi i 2016 et eget team dedikert til å bygge opp den nødvendige kulturen og strukturene for verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap. Målet er å bidra til større bruk av forskning og forskningsresultater, mer relevans i utdanningen, samt å bidra til å løse utfordringer og utvikle samfunnet, sier Waaler.


Hun forteller at Oslomet skal gi studenter og ansatte de verktøyene de trenger for å lykkes med innovasjon og entreprenørskap, og at de er opptatte av at det jobbes tverrfaglig og i samarbeid mellom studenter, ansatte og næringslivet.

Oslomet har blant annet opprettet Gründergarasjen som er et arbeidsfellesskap for Oslomet-grüdere, enten det er studenter, tidligere studenter eller ansatte.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Ved USN forteller Ingvild Gjone Sildnes, leder for kommunikasjonsavdelingen,at deres studenter ved flere anledninger har vunnet NM i Studentbedrift.

- Vi har utdanninger innenfor entreprenørskap, i tillegg til at vi arbeider med hvordan entreprenørskap kan inngå i så mange utdanningsprogram som mulig, sier hun.


Ambisjonene til det nye universitetet synliggjøres ifølge Sildnes gjennom det tette samarbeidet med næringslivet.

De øvrige

I tillegg til de nevnte er det også flere institusjoner som har et opplegg for entreprenørskap, men som ikke har svart på vår henvendelse.

For eksempel har Universitetet i Oslo (UiO) et eget senter for entreprenørskap som gir en mastergrad. Senteret koordinerer også Gründerskolen som er en sommerskole for de som ønsker å lære om entreprenørskap. Både NMBU, NTNU, UiS, UiT, BI, NHH og UiA står på listen over norske samarbeidspartnere.

Også ved Universitetet i Stavanger er det et eget senter for entreprenørskap. Der samarbeides det tett med Senter for innovasjonsforskning, og senteret arbeider for å stimulere til økt nyskaping og samhandling mellom utdanning, forskning og næringsliv. Et lignende senter har de også ved Universitetet i Agder.

I tillegg har både Nord Universitet og BI egne studier, kurs og linjer for entreprenørskap.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Det er 70 år siden Sintef ble etablert i Trondheim

Forskningsinstituttet ble etablert for å utføre oppdragsforskning og har siden starten hatt et tett samarbeid med NTH, og etter hvert NTNU.

Gjesteskribenten:

Feilslått politikk for god lærerutdanning

Grunnskolelærerutdanningen er under press som følge av nye krav fra politikerne. Regjeringens politikk er en trussel mot kvalitet i lærerutdanning.

- Asheim hopper på et tog i fart

Henrik Asheim blir tatt vel imot i UH-sektoren etter utnevnelsen som ny minister for forskning og høyere utdanning.

Da Iselin Nybøs etterfølger sang ut

Henrik Asheim overtar Iselin Nybøs statsrådpost. For tre år siden vikarierte Asheim som kunnskapsminister. Da sang han ut mot en NTNU-forsker.