Vil ha universitetsavis etter NRK-modell

– Viss ein skulle få til eit samarbeid med UiO og NTNU vil eg gå for NRK-modellen. Ein må ha ein overordna redaksjon.
Rektor Dag Rune Olsen skal treffa NTNU-rektor Gunnar Bovim og UiO-rektor Svein Stølen for å diskutera ei felles universitetsavis.
(Foto: Njord V. Svendsen, På Høyden)

Rektor Dag Rune Olsen skal treffa NTNU-rektor Gunnar Bovim og UiO-rektor Svein Stølen for å diskutera ei felles universitetsavis. Foto: Njord V. Svendsen, På Høyden

Det sa Kjersti Fløttum, som representerer dei vitskapeleg tilsette, då universitetsstyret ved UiB diskuterte moglegheitene for å etablera ei nasjonal universitetsavis, skriv På Høyden. Som På Høyden har skrive er det to spor som no vert sett på som aktuelle: Ein Schibsted-modell med stoffutveksling eller ein NRK-modell med ei felles plattform. Felles for dei begge at det vert jobba med eit samarbeid med UiO ogNTNU. Dei tre universiteta skal ha eit møte om saka 18. juni.

UiB-rektor Dag Rune Olsen har ikkje lagt skjul på at han meiner ein NRK-modell vil vera det beste. Dette gjentok han i møtet torsdag.

– I dag går det føre seg noko stoffutveksling mellom avisene i sektoren, ein kan kanskje kalla det ein uformell Schibsted-modell. For dei av oss som les både Bergens Tidende og Aftenposten dagleg, og tidvis òg Stavanger Aftenblad, er det litt avgrensa kor interessant det er å lesa det same stoffet tre gongar.

NRK-modell med Khrono?

Bakgrunnen for saka er Khrono sin invitasjon til sektoren om å verta ein del av avisa. Dei andre institusjonane har så langt takka nei, men UiB har forhandla. Det vekte stor merksemd då universitetsstyret i april skulle handsama ei sak om å la På Høyden verta ein del av Khrono. Kjersti Fløttum var ei av dei som den gongen uttrykte at ho var uroa for at det lokale stoffet kunne forsvinna.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm fortalte styret at etter april-møtet har UiB-leiinga hatt ein omfattande dialog med andre i sektoren, og òg med På Høyden-styret.

– Teoretisk sett kunne ein sett føre seg ein NRK-modell der Khrono òg var med, men det er ikkje sikker at Khrono sine eigarar synest det er ein god idé. Det har me førebels ikkje spurt dei om, sa Olsen i møtet.

Han uttrykte mild skepsis til planane om å ha forskning.no som felles plattform.

– forskning.no har mange eigarar som kanskje meiner noko om ei ny avis. I tillegg er forskning.no først og fremst ein formidlingskanal. Dei har òg noko debatt, men det er ikkje hovudoppgåva deira. Ei avis for sektoren og forskning.no vil ha to ulike oppdrag. Me ønskjer oss ei avis som kan skriva både om forskning og utdanning, der ein kan ha debatt – ei skikkeleg avis, ikkje ein formidlingskanal, sa Olsen.

Vedtak i august

I utgangspunktet skulle saka om På Høyden verta avgjort i møtet i dag. No får universitetsstyret truleg ei vedtakssak på bordet 30. august. Oslomet, som eig Khrono, har bede om ei avklaring frå UiB innan utgangen av august.

– Oslomet har vore ganske tydelege på at dersom dei ikkje får ei avklaring frå UiB vil dei gå vidare med andre, sa Bernstrøm.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Jeg er ikke bekymret for den akademiske friheten ved NTNU

«Universitetsledelsen skal aldri opptre på en måte som fører til selvsensur», slår SU-dekan Marit Reitan fast i dette intervjuet.

Mener NTNUs akademiske frihet blir innskrenket

NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får delvis følge av Anine Kierulf. Begge er kritiske til dekan Marit Reitans bruk av begrepet «ytringsansvar.»

Professor leverte bok for sent, ilagt 2250 euro i bot

En tysk psykologiprofessor er ilagt en bot på 2.250 euro for å ha levert tilbake 50 bøker til høyskolens bibliotek for sent. Saken har nå havnet i retten.

Norce-tilsette mistar millionar i pensjon

Ei gruppe tilsette i Norce protester mot den nye pensjonsordninga deira, som eldre arbeidstakarar taper pengar på.