Student går til sak mot Universitetet i Tromsø etter utestengelse fra studiet

Merknader i politiattesten gjør at studenten i mai i år ble utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie ved Universitetet i Tromsø.
Universitetet i Tromsø er stevnet for retten etter at en student ble utestegnt fra praksisopplæring og klinisk undervisning som følge av merknader i politiattesten. Illustrasjonsfoto. 
        
            (Foto: UiT)

Universitetet i Tromsø er stevnet for retten etter at en student ble utestegnt fra praksisopplæring og klinisk undervisning som følge av merknader i politiattesten. Illustrasjonsfoto.  Foto: UiT

I et brev sendt fra Kunnskapsdepartementet til Regjeringsadvokaten kommer det frem at en student har stevnet Universitetet i Tromsø(UiT) etter at vedkommende ble utestengt fra praksisopplæring og klinisk underveisning i bachelorstudiet i sykepleie på grunn av merknader i politiattesten.

Studenten ber i stevningen om at utestengelsen oppheves.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Det var Felles klagenemnd som i mai vedtok at studenten skulle utestenges. Vedtaket er fattet etter universitets og høyskolelovens paragraf 4-9 Utestenging grunnet straffbare forhold.

I paragrafens fjerde ledd står det at den som er «dømt eller har vedtatt forelegg for forhold som innebærer at hun eller han må anses som uskikket til å delta i arbeid med pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre, kan utestenges fra praksisstudier eller kinisk undervisning hvor slik deltakelse må anses som uforsvarlig på grunn av den kontakt studenten får med disse i denne forbindelse.»

Den samme paragrafen gir også studenten rett til advokatbistand på institusjonens regning.

Formelt er det staten ved Kunnskapsdepartementet som er saksøkt i saken. Departementet har bedt Regjeringsadvokaten bistå universitetet i saken, slik vanlig er når staten er part i en sak.

Verken Universitetet i Tromsø, Regjeringsadvokaten eller studentens advokat ønsker å kommentere saken.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Medisinstudentene vil tilbake til pasientene

Medisinstudentene mener den pasientnære undervisningen bør starte opp igjen så raskt som mulig. – Det er en stor del av utdanningen vår, sier leder for medisinstudentene,

Ytring:

Ap, Sp og FrPs lek med spåkula

Vi stiller oss spørrende til hvem som skal ha denne definisjonsmakten på hva som er arbeidsrelevant, og hvordan man kan vite hva arbeidslivet har behov for i de kommende årene?

Dette er medisin mot frafall i videregående

Gjennom solidaritetskorpset kan ungdom mellom 18 og 30 år jobbe frivillig i et annet land i Europa. Det ga meg tryggheten jeg trengte, skriver Sondre Hansen.

Gjesteskribenten:

Hvordan har vi klart oss på NTNU under pandemien?

Hvordan har vi klart oss på NTNU så langt? spør Helge Holden. Her diskuterer han noen av erfaringene med å holde det gående under en pandemi.