Student går til sak mot Universitetet i Tromsø etter utestengelse fra studiet

Merknader i politiattesten gjør at studenten i mai i år ble utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie ved Universitetet i Tromsø.
Universitetet i Tromsø er stevnet for retten etter at en student ble utestegnt fra praksisopplæring og klinisk undervisning som følge av merknader i politiattesten. Illustrasjonsfoto. 
        
            (Foto: UiT)

Universitetet i Tromsø er stevnet for retten etter at en student ble utestegnt fra praksisopplæring og klinisk undervisning som følge av merknader i politiattesten. Illustrasjonsfoto.  Foto: UiT

I et brev sendt fra Kunnskapsdepartementet til Regjeringsadvokaten kommer det frem at en student har stevnet Universitetet i Tromsø(UiT) etter at vedkommende ble utestengt fra praksisopplæring og klinisk underveisning i bachelorstudiet i sykepleie på grunn av merknader i politiattesten.

Studenten ber i stevningen om at utestengelsen oppheves.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Det var Felles klagenemnd som i mai vedtok at studenten skulle utestenges. Vedtaket er fattet etter universitets og høyskolelovens paragraf 4-9 Utestenging grunnet straffbare forhold.

I paragrafens fjerde ledd står det at den som er «dømt eller har vedtatt forelegg for forhold som innebærer at hun eller han må anses som uskikket til å delta i arbeid med pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre, kan utestenges fra praksisstudier eller kinisk undervisning hvor slik deltakelse må anses som uforsvarlig på grunn av den kontakt studenten får med disse i denne forbindelse.»

Den samme paragrafen gir også studenten rett til advokatbistand på institusjonens regning.

Formelt er det staten ved Kunnskapsdepartementet som er saksøkt i saken. Departementet har bedt Regjeringsadvokaten bistå universitetet i saken, slik vanlig er når staten er part i en sak.

Verken Universitetet i Tromsø, Regjeringsadvokaten eller studentens advokat ønsker å kommentere saken.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Ingen lønn for strevet

Erfarne stipendiater må se sine nyansatte kolleger hoppe forbi dem i lønn.

De har kveldsundervisning ved NTNU og liker det ikke

Studentene som tar emnet Rørdesign har kveldsundervisning to ganger i uka. I tillegg slutter siste forelesning klokka 17.00 på fredager.

Ytring:

Faren med kommersiell Open Access

«Plan S gjør rett i å redusere innflytelsen til grådige kommersielle abonnementsforlag, men går rett i garnet til kommersielle og like grådige OA-forlag,» skriver Simen Ådnøy Ellingsen i denne ytringen, hvor han argumenterer for at «grønn OA» kombinert med non-profit abonnementsforleggere er en fullgod løsning på problemene som oppstår.

KD ba UiT holde seg unna Nesna

UiT - Norges arktiske universitet så på muligheten for å tilby etter- og videreutdanning på Nesna, men ble anmodet av Kunnskapsdepartementet om å ikke engasjere seg mer, ifølge UiT-rektor Anne Husebekk.