Student går til sak mot Universitetet i Tromsø etter utestengelse fra studiet

Merknader i politiattesten gjør at studenten i mai i år ble utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie ved Universitetet i Tromsø.
Universitetet i Tromsø er stevnet for retten etter at en student ble utestegnt fra praksisopplæring og klinisk undervisning som følge av merknader i politiattesten. Illustrasjonsfoto.
(Foto: UiT)

Universitetet i Tromsø er stevnet for retten etter at en student ble utestegnt fra praksisopplæring og klinisk undervisning som følge av merknader i politiattesten. Illustrasjonsfoto. Foto: UiT

I et brev sendt fra Kunnskapsdepartementet til Regjeringsadvokaten kommer det frem at en student har stevnet Universitetet i Tromsø(UiT) etter at vedkommende ble utestengt fra praksisopplæring og klinisk underveisning i bachelorstudiet i sykepleie på grunn av merknader i politiattesten.

Studenten ber i stevningen om at utestengelsen oppheves.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Det var Felles klagenemnd som i mai vedtok at studenten skulle utestenges. Vedtaket er fattet etter universitets og høyskolelovens paragraf 4-9 Utestenging grunnet straffbare forhold.

I paragrafens fjerde ledd står det at den som er «dømt eller har vedtatt forelegg for forhold som innebærer at hun eller han må anses som uskikket til å delta i arbeid med pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre, kan utestenges fra praksisstudier eller kinisk undervisning hvor slik deltakelse må anses som uforsvarlig på grunn av den kontakt studenten får med disse i denne forbindelse.»

Den samme paragrafen gir også studenten rett til advokatbistand på institusjonens regning.

Formelt er det staten ved Kunnskapsdepartementet som er saksøkt i saken. Departementet har bedt Regjeringsadvokaten bistå universitetet i saken, slik vanlig er når staten er part i en sak.

Verken Universitetet i Tromsø, Regjeringsadvokaten eller studentens advokat ønsker å kommentere saken.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

37 ansatte ved Oslomet sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering

37 ansatte ved Oslomet har blitt utsatt for seksuell trakassering ved OsloMet de siste tolv månedene, går det fram av universitetets medarbeiderundersøkelse.

NTNUs jentesatsning inspirerer andre nordiske universiteter

Universitetene Chalmers og Aalto har begge kopiert NTNUs satsninger for å lokke flere jenter til teknologifag. – Jeg ble veldig inspirert av Jenteprosjektet Ada, sier finske Marja Niemi.

GDPR og forskning:

- Dette er en forskningsvennlig reform

Norsk senter for forskningsdata omtaler GDPR som en forskningsvennlig reform, selv om den fører med seg noen strengere krav til norske forskere.

Nybø mener det er opp til universitetene å vurdere om det skal være lærerutdanning i distriktene

Under onsdagens muntlige spørretime i Stortinget ble statsråd Iselin Nybø konfrontert med den ventede lærermangelen i norsk skole.