Oslomet:

Rektor fikk viljen sin. Oslomet blir på Kjeller

Under torsdagens styremøte vedtok Oslomet å gå i forhandlinger for å forlenge leieavtalen med Hermosa, selskapet som eier byggene Oslomet disponerer på Kjeller.
Curt Rice fikk det som han ønsket. Oslomet beholder lokalene sine på Kjeller. 
        
            (Foto: Tore Oksholen)

Curt Rice fikk det som han ønsket. Oslomet beholder lokalene sine på Kjeller.  Foto: Tore Oksholen

Oslomet behandlet torsdag spørsmålet om hvorvidt de skal fortsette å leie på Kjeller eller om et nytt campus i området Lillestrøm sentrum, inkludert Kjeller, skal legges ut på anbud.

Der ble det vedtatt at styret gir Curt Rice fullmakt til å forhandle med huseier på Kjeller om forlengelse av leiekontrakten. Vedtaket ble gjort med åtte mot to stemmer, etter at forslaget om å konkurranseutsette falt med tre mot syv stemmer.

I sakspapirene er den samlede vurderingen at et fortsatt leieforhold på Kjeller vil spare universitetet for inntil 17 millioner kroner årlig fra og med neste år og ut kontraktsperioden. Dette fordi Hermosa har sagt seg villige til å redusere husleien fra og med nyttår.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Kjeller er krøkkete plassert

- Jeg synes det er litt rart å skulle votere over dette i dag ettersom vi ikke helt vet hva Lillestrøm-alternativet vil bety for oss økonomisk. Vi vet jo ikke hva realiteten i det er, sa Hans Gunnar Melgaard, eksternt styremedlem under diskusjonen.

- Bygget på Kjeller er krøkkete plassert. Det tar meg en halv dag å dra dit for et møte, noe som betyr at det er få ledere som drar dit. I tillegg viser rapportene at bygget er dårlig egnet, sa Ingrid Ruud Knutsen, representant for de vitenskapelig ansatte og la til:

- Et nytt bygg vil gi oss bedre muligheter og større fleksibilitet til å drive hensiktsmessig. Det å spare 17 millioner kroner i året er mye penger, men å gå inn en kontrakt med så lang horisont i et bygg som må pusses opp er jeg usikker på om vi sparer på.

Men rektor Rice fikk også støtte.

- Gitt den informasjonen vi har nå synes jeg rektors forslag er fornuftig, så får vi heller gå i skikkelige forhandlinger med huseier, og også diskutere hvor lang en slik leieavtale skal være, sa Torger Ødegaard, også han representant for de vitenskapelig ansatte.

- Om en velger å bli på Kjeller må Oslomet ha studentene i tankene, og binde seg til å gjøre en skikkelig forskjell for de studentene som er der. For slik det er i dag tror jeg ikke studentene på Kjeller føler på et samhold, men opplever et nedprioritert læringsmiljø. Derfor må en innsparing på 17 millioner komme studentene til gode, sa studentrepresentant Julie Størholdt Iversen.

- Jeg synes det vil være viktig å øremerke de midlene, så det er jeg komfortabel med. Når vi diskuterer dette må vi også huske at om vi ikke reforhandler avtalen, så har vi fremdeles en avtale som gjelder for de neste fem årene. Om vi ikke reforhandler utsetter vi også å bedre situasjonen på Kjeller med fem år, sa rektor Rice.

- Går vi for alternativ to vet vi at Hemfosa kommer til å tilby oss en avtale til 33 millioner kroner. Skal en utbygger i Lillestrøm klare å matche den prisen blir det garantert et vesentlig mye mindre bygg. Det er altså en reell sjans for at vi ender på Kjeller selv om vi konkurranseutsetter dette, la han til.

- Hvorfor mener dere nå at en ombygging i det hele tatt er realistisk når det tidligere er blitt avfeid, spurte flere av styremedlemmene.

- Årsaken til at vi nå tror det kan gå er at Hemfosa har sagt at de er villige til å se hva det er som er mulig innenfor gitte rammer, svarte direktør for digitalisering og infrastruktur ved Oslomet, Asbjørn Seim.

Konkurranseutsetting kan bli økonomisk gunstig

«Dersom det blir konkurranseutsetting og Hemfosa vinner konkurransen med alternativet på Kjeller, går Oslomet evt. glipp av spart husleie tilsvarende den perioden konkurransedialogen varer, dvs. åtte til ni mnd.» skriver Oslomet i sakspapirene.

Hemfosa Samfunnsbygg AS er eier av bygget Oslomet leier på Kjeller.

I styrepapirene legger de dog til at en konkurranseutsetting av et nytt campus på Romerike kan ha en positiv effekt for universitetet hva leiepris angår, uavhengig av om det er Hemfosa eller andre som vinner konkurransen.

Per i dag er det fakultetene for helsefag, lærerutdanning og internasjonale studier, samt teknologi, kunst og design som holder til på Kjeller.

Rice ønsker å bli

I rektors tilrådning til styret var Curt Rice, rektor ved Oslomet, klar på hva han mente var den beste løsningen.

«Gitt saksforholdene, og med henvisning til Oslomets samfunnsansvar og universitetsstyrets ansvar for å forvalte offentlige ressurser på best mulig måte, anmodes universitetsstyret å gi rektor i oppdrag å ferdigforhandle en fornyet leieavtale med Hemfosa Samfunnsbygg AS i dagens lokaler på Kjeller, med virkning fra 1.januar 2019» står det i sakspapirene.

«I forlengelsen av dette bes styret også om at rektor igangsetter et arbeid for å avklare fremtidig faglig virksomhet og fysiske utviklingsbehov for å sikre en offensiv tilstedeværelse for Oslomet på Kjeller.»

Under styremøtet ble det også vedtatt at rektor Curt Rice har fortsatt tillit som rektor ved Oslomet. Han er igjenvalgt for en ny fireårsperiode til og med 2023.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Forskere i folkemøte om klima:

- Klima taper mot internasjonalisering

Ytring:

Hvem har rett til å mene noe om Høyskoleparken?

Å fremme et argument ved å prøve å frata meningsmotstanderen troverdighet, er et kjent retorisk knep. Men ikke akkurat tillitsvekkende.

Ytring:

Plagiat – den nye utfordringen for forskere?

Her er en historie om hvordan forskningsjuks kan utføres i praksis. Forskere stjal innholdet i et paper skrevet av Antje Klitkou og hennes kolleger.