Nord universitet:

– Nybø må gi oss konkrete tiltak

Bodø: Statsråden bør ikke bare besøke Nord for å snakke alvor, men også for å ta ansvar, mener hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Nord universitet Terje Fallmyr.
– Hvis vi skal bygge denne delen av landet må Nord universitetet være en politisk satsning, sier Terje Fallmyr, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Nord universitet. 
    
      (Foto: Helene Mariussen)

– Hvis vi skal bygge denne delen av landet må Nord universitetet være en politisk satsning, sier Terje Fallmyr, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Nord universitet.  Foto: Helene Mariussen

Terje Fallmyr er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved Nord universitet, og deltar på møtet med Nybø i Bodø i ettermiddag. Han mener at statsråden nå må komme med konkrete tiltak for at Nord skal nå sine mål.

– Forrige gang Nybø besøkte Nord var budskapet å stå på. Hvis Nybø sier det samme som hun sa på styremøtet sist er det ikke noe nytt å tillegge. Vi er enige om at vi skal stå på, nå trenger vi retningslinjer for hvordan å nå målet. Vi ønsker noe konkret å forholde oss til. Statsråden bør ikke bare komme for å snakke alvor, men også for å ta ansvar.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: Såklart er studentene bekymret for fremtiden
LES OGSÅ: Kjemper for å beholde Nord universitet i Namsos

– Vi trenger tid

Det er enkelt å erklære at man vil oppnå suksess, men hvordan skal vi oppnå det, spør Fallmyr. Han mener universitetet i tillegg må få tid og muligheten til å oppnå denne suksessen. Fallmyr påpeker at det i dag arbeids godt faglig ved Nord, men at kvalitetsbyggingen vil ta tid.

– Å bygge et universitet er ikke gjort på en dag. Vi trenger mer tid. Det ligger en stor fusjon bak oss. Det nye universitetet er skjørt; det har blitt dobbelt så stort ved å slå sammen to høyskoler, og kvalitetsmessig stiller universitetsstatus helt andre krav. Det er en utfordring.

– Hvilke forventninger har du til statsråden i dag?

– Vi håper at departementet som eiere, som har vært pådrivere for denne fusjonen, på forhånd har sett hva prosessen innebærer. Nybø uttrykker et ønske om at Nord universitet skal lykkes. Som eier må man stille med ressurser og tid, slik at vi har en sjanse til å lykkes.

– Hvor viktig er det at Nybø besøker til Bodø?

– Jeg tror det er veldig viktig for å ta et startpunkt etter en helt uvanlig hendelse der rektor ved universitet gikk av. Det er veldig viktig at man prøver å lage en omstart og noen kriterier for hva vi gjør nå.

LES OGSÅ: Store utfordringer for Nord universitet
LES OGSÅ: Næringslivet bekymret for Nord universitets fremtid

Universitetsstatusen er viktig

– Hvorfor er det så viktig at Nord opprettholder sin universitetsstatus?

– Ved å bli et universitet skjer det mentalitetsskifte hvor forskningen får en sterkere rolle. Det er et faglig løft, og inspirerende. Vi vil gjerne beholde denne inspirasjonen. Det må drives forskning, og danne gode miljøer for dette.

– Har forskerforbundet tillit til Nybø?

– Ja det må vi ha. Det er meningsløst for oss å ikke ha det. Vi må bare gå inn i dette med godt humør og å være konstruktive. Vi er ikke enig i forlengelsen av styreperioden fordi forlengelsen er imot den demokratiske prosessen. Men den avgjørelsen er tatt, så det legger vi bak oss.

Dette er saken
 • Nord er et ferskt universitet, og resultatet av fusjonen mellom Universitetet i Nordland og høgskolene i Nord-Trøndelag i 2016.
 • Universitetet består av ni campuser bredt utover Trøndelag og Nordland.
 • Nokut har innledet en prosess for å finne ut om doktorgradprogrammene ved Nord holder høy nok kvalitet. Beslutningen kommer i desember. I verste fall kan Nord risikerer å miste sin universitetsstatus.
 • Fagforbundet ved Nord rettet en bekymringsmelding mot universitetets styre etter at styret fikk forlenget funksjonstid med to år.
 • Fylkeskommunen og næringsliv i Nordland og Bodø rettet senere en bekymringsmelding til Stortinget om Nords situasjon.
 • Fredag 18. januar trakk rektor Bjørn Olsen seg på dagen.
 • Nybø mener Nord har en stor jobb foran seg. Alternativet er ikke å miste universitetsstatusen. Hun gir styret i oppgaven å løse utfordringene med både faglig kvalitet og campus-struktur.
 • Fredag 25. januar besøker Nybø campusen i Bodø for å høre tilbakemeldinger fra ansatte, studenter og næringsliv.
 • Flere studenter har uttrykt overfor Studentorganisasjonen i Bodø at de er bekymret for hva som vil skje med vitnemålet deres om Nord mister sin universitetsstatus.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo nå ser på hvordan de skal tilpasse ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.

Foreslår å fjerne musikk, kunst og medievitenskap fra KAM-senteret for å bevare trehusene

Institutt for arkitektur og teknologi åpner for å splitte opp KAM for at de skal få nok plass i Høgskolebakken.