Statsråden forventer fremgang, men forstår at det kan ta tid

Bodø: Nybø vil se faglig framgang hos Nord universitet, men gir dem også tid.
Kunnskapsminister Iselin Nybø Bodø Nord besøkte fredag ettermiddag og kveld Nord universitets campus i Bodø. – Nord må strekke seg videre framover og ha et felles mål, sier hun. 
    
      (Foto: Helene Mariussen)

Kunnskapsminister Iselin Nybø Bodø Nord besøkte fredag ettermiddag og kveld Nord universitets campus i Bodø. – Nord må strekke seg videre framover og ha et felles mål, sier hun.  Foto: Helene Mariussen

Fredag ettermiddag møtte statsråd Nybø både studenter, ansatte, næringsliv og politikere ved Nord universitet i Bodø for å snakke om universitetets vei videre.

– Vi har blitt enige om at det er en felles forståelse for alvoret i situasjonen. Vi er opptatt av å bevege oss framover, og at alle skal være med å vise veien vi skal gå, sier Nybø.

– Det viktigste for meg er at vi ser en positiv utvikling ved Nord universitet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: - Såklart er studentene bekymret for fremtiden

LES OGSÅ: - Statsråden må ta ansvar

Hvordan skal Nord nå sitt samfunnsoppdrag?

– Når det kommer til forskning og akademia ligger det i dens natur at man alltid kan strekke seg og bli bedre. Man blir aldri ferdig utviklet i denne bransjen, men det er klart noen har større utfordring enn andre, sier Nybø.

Nord universitetet skal være et attraktivt universitet og leve utdanning, forskning og god kvalitet.

– Det oppnår man med hard jobbing over lang tid. Vi må jobbe, jobbe, jobbe, fortsetter hun.

Hvordan heve kompetansen?

Flere av de ansatte ved Nord universitet er nå i kompetansehevingsprogrammer for å heve førstekompetansen til universitetet.

– Vi må sørge for at ansatte kommer seg gjennom dette. Det er klart at dette er et langsiktig arbeid, og ikke gjort på et år. Men det viktigste for meg er å se en progresjon, sier Nybø.

Terje Fallmyr, hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet, er fornøyd med at statsråden uttrykte forståelse for at Nord universitet trenger tid på seg for å heve kvaliteten.

– Vi er i en god utvikling, og skal konsentrere oss om å jobbe med den. Vi publiserer mer enn før, og i 2018 ble det avlagt nesten dobbelt så mange doktorgrader som året før. Trøkket i organisasjonen er igang. Vi må holde på dette, og forbedre oss samtidig. Bare vi får tiden er vi innenfor, sier Fallmyr.

– Samholdet ved Nord universitet er bra. Fremtiden bygges nå, men vi må ha tid og vi må sammenligne våre resultater på en fornuftig måte, sier han.

Hever kvaliteten

Under styremøtet som ble holdt på Værnes tidligere i januar uttalte Nybø at det ikke var aktuelt for Nord å gå tilbake til høgskolestatus ikke er et alternativ. Dette understrekte hun også i dag.

– Det finnes visse faglige kriterier og kvaliteter for å oppnå universitetsstatus. Ved å være et universitet styrker man dermed den forskningsbaserte kompetansen betydelig. Universitetsstatusen er med på å heve den faglige kvaliteten. De som kommer fra de fusjonerte høyskolene sier ofte at institusjonene har blitt bedre som følge av fusjonen. Vi har løftet oss faglig, sier hun.

Hun påpeker at universitetsstatusen også er viktig for å bygge Nords merkevare.

Under dagens diskusjoner ble det også stilt spørsmål om hvordan Nord kan styrke samarbeid med nærings- og arbeidsliv, og hvordan dette kan være med på å løfte universitetet.

– Det er viktig at Nord finner ut hvordan de kan jobbe opp mot den naturgitte fordelen næringen i regionen har, sier Nybø.

De fem målene

Styret har tidligere inngått en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet hvor universitetets mål er skissert i fem punkter:

1. Forskning av høy kvalitet

2. Høy kvalitet i utdanning og stimulerende læringsmiljø

3. Høy attraktivitet for ansatte og studenter

4. Kunnskaps- og forskningsbasert utvikling i regionen

5. Effektiv ressursbruk og økonomisk balanse

– Her snakker vi om kompetanseheving av ansatte, hvordan vi skal få gode doktorgradstipendiater inn på programmene og få de ferdig utdannet, sier Nybø.

Fikk seg en realitetsorientering

Etter mye negative omtaler og mye fokus på utfordringene Nord står overfor, mener Nybø at det har kommet noe positivt ut av situasjonen.

– Det positive er at vi har fått en realitetsorientering. Nå når vi forstår de betydelige utfordringene ser vi at flere spør seg «hva kan jeg gjøre for å løfte universitetet?». Det har vært det positive med denne dagen, sier Nybø.

Lyttet til studentene

Leder for studentparlamentet Magnus Dalemark mener møtet var vellykket.

– Jeg hadde forventet en mer negativ stemning etter inntrykket vi har fått fra avisene, men det var veldig felles forståelse for at vi alle ser framover. Møtet hadde overraskende sterkt engasjement, både fra ansatte og studenter.

Dalemark satt pris på at Nybø tok seg tid til å lytte til studentenes sak om at informasjonsflyten og kommunikasjonen rundt universitetets situasjon ikke hadde vært tilstrekkelig nok.

– De fleste studentene har fått informasjonen gjennom media. Dette har ikke vært bra. Vi ønsker å bli kontinuerlig informert om det som skjer, så vi slipper unødvendig usikkerhet og rykter i gangene. Flere informasjonsmøter har vært arrangert på på campus i dag og forrige uke. Det er en god utvikling, sier Dalemark.

Han innrømmer at han har fått etmer avslappet forhold til situasjonen nå.

– Det er godt å se en statsråd som er så engasjert, og som vil at Norge skal være fylt med mange gode universiteter, sier han.

Leder for Studentorganisasjonen i Bodø, Andrea Christina Nordvik, synes møtet med statsråden var inspirerende.

– Jeg synes Nybø var utrolig motiverende, og flere fikk sagt det de tenkte. Omdømmet til universitetet er viktig for studentene. Det var godt å se at hun brenner for at dette skal gå riktig vei.

Dette er saken
 • Nord er et ferskt universitet, og resultatet av fusjonen mellom Universitetet i Nordland og høgskolene i Nord-Trøndelag i 2016.
 • Universitetet består av ni campuser bredt utover Trøndelag og Nordland.
 • Nokut har innledet en prosess for å finne ut om doktorgradprogrammene ved Nord holder høy nok kvalitet. Beslutningen kommer i desember. I verste fall kan Nord risikerer å miste sin universitetsstatus.
 • Fagforbundet ved Nord rettet en bekymringsmelding mot universitetets styre etter at styret fikk forlenget funksjonstid med to år.
 • Fylkeskommunen og næringsliv i Nordland og Bodø rettet senere en bekymringsmelding til Stortinget om Nords situasjon.
 • Fredag 18. januar trakk rektor Bjørn Olsen seg på dagen.
 • Nybø mener Nord har en stor jobb foran seg. Alternativet er ikke å miste universitetsstatusen. Hun gir styret i oppgaven å løse utfordringene med både faglig kvalitet og campus-struktur.
 • Fredag 25. januar besøker Nybø campusen i Bodø for å høre tilbakemeldinger fra ansatte, studenter og næringsliv.
 • Flere studenter har uttrykt overfor Studentorganisasjonen i Bodø at de er bekymret for hva som vil skje med vitnemålet deres om Nord mister sin universitetsstatus.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo nå ser på hvordan de skal tilpasse ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.

Foreslår å fjerne musikk, kunst og medievitenskap fra KAM-senteret for å bevare trehusene

Institutt for arkitektur og teknologi åpner for å splitte opp KAM for at de skal få nok plass i Høgskolebakken.