Geir Øien går av som dekan

Geir Egil Dahle Øien fratrer høsten 2019 sin stilling etter ti år som dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.
Geir Øien 
        
            (Foto: NTNU)

Geir Øien  Foto: NTNU

Øien fratrer for å gå inn i en ny rolle som leder for det sentrale utviklingsprosjektet «Fremtidens teknologistudier», skriver NTNU i en pressemelding. Han ble spurt om å gå inn i den nye stillingen av prorektor for utdanning, Anne Borg.

– Geir Øien har lagt ned et fremragende arbeid i sine ti år som dekan ved NTNU, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.

– Som rektor verdsetter jeg spesielt at hans engasjement i NTNUs store ledergruppe har omfattet hele NTNU. Han har vært med på å utforme NTNUs strategi, og var en viktig stemme i arbeidet med å koble strategien til FNs bærekraftsmål, sier Bovim.

NTNU-rektoren trekker fram at Geir Øien har ledet et fakultet i sterk vekst:

- IE er et av fakultetene som i stor grad har blitt styrket av fusjonen. Men veksten, som omfatter både antall studenter, doktorgrader, eksterne inntekter og ikke minst forskningsmidler fra EU, har også kommet på grunn av sterk satsing på kvalitet og relevans. Det blir sagt at framtiden er digital, elektrisk og fornybar. IE-fakultetet er en spydspiss på alle disse områdene, og driver forskning og utdanner kandidater som spiller en avgjørende rolle i omstillingen av Norge, sier Gunnar Bovim.

Prorektor 
Anne Borg er glad for at han tar på seg denne jobben.

– Det nye prosjektet blir helt sentralt for den videre utviklingen av NTNUs studietilbud, og blir viktig for både fremtidig rekruttering og i arbeidet med å samstemme studietilbudet med teknologiutviklingen, samfunnsutfordringene og nærings- og arbeidslivets behov, sier prorektor Borg.

Øien har som leder ved IE-fakultetet vært engasjert i flere prosjekter som er blant grunnene til at han er ønsket inn i den nye rollen. Blant disse er utviklingsprosjektet FRIKT (Fremtidens IKT-studier, 2011 - 2014) og Jenteprosjektet Ada, som tar sikte på å rekruttere flere jenter til teknologiutdanningene.

Øien sier at det er inspirerende å se de flotte spin-off-effektene av fakultetets utviklingsprosjekter innenfor utdanning. Det gjelder for eksempel NTNUs pris for utdanningskvalitet 2018 til lærerteamet bak studieprogrammet Elektronisk systemdesign og innovasjon, gode resultater for FRIKT-programmene i Studiebarometeret, sterkt forbedret inntakskvalitet, stor fornyelse av grunnundervisningen i matematikk, og det innovative studentarealet Koopen.

– Jeg ønsker å takke hele fakultetet, og alle som har bidratt til disse resultatene, for det arbeidet som er gjort for å utvikle utdanningene våre. Jeg er virkelig takknemlig for å ha fått lede fakultetet i perioden hvor disse resultatene er oppnådd, sier Øien i pressemeldingen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA-kommentaren:

En debatt på nippet til å gå bananas

Det nærmer seg politisk behandling av NTNUs store campusprosjekt. Det er nå det gjelder. Da er det fristende for aktørene å ty til retoriske virkemidler.

To nye meritterte undervisere ved NTNU

Førsteamanuensis Paula Rice og professor Arne Krokan er tildelt stats som meritterte undervisere.

Bevar ironien?

«Utbygging av Vestskråningen og ivaretakelse av grøntarealer er ikke gjensidig utelukkende. En utadrettet utbygging av Vestskråningen vil sannsynligvis føre til større bruk av den minst brukte delen av Høyskoleparken.» skriver styret ved Studentersamfundet i denne ytringen.

The big challenge: Ein festival for folk flest?

«Store og flotte ord, men handlingar talar som kjend høgare enn ord, og det å setje ein skyhøg pris på billettane gjer festivalen utilgjengeleg for mange studentar. Kven er neste generasjon som skal forsøke å løyse framtidas utfordringar viss ikkje studentane?» skriv studentleiaren i denne ytringa.