Nord besto Nokuts gjennomgang av kvalitetsarbeidet

NOKUT konkluderer med at universitetets kvalitetsarbeid oppfyller alle krav i studietilsynsforskriften.
I januar møtte statsråd Iselin Nybø opp for å fortelle styreleder Vigdis Moe Skarstein og resten av universitetsstyret ved Nord hvor alvorlig det sto til. Nå sier Nokut seg fornøyd. 
        
            (Foto: Helene Mariussen)

I januar møtte statsråd Iselin Nybø opp for å fortelle styreleder Vigdis Moe Skarstein og resten av universitetsstyret ved Nord hvor alvorlig det sto til. Nå sier Nokut seg fornøyd.  Foto: Helene Mariussen

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) har det siste halvåret gått etter det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord universitet for å kontrollere om de holder den standarden som skal til for å kunne kalle seg nettopp et universitet.

I rapporten som nå er klar konkluderer komitéen med at kvalitetsarbeidet er tilfredsstillende og oppfyller alle lovkrav. «De sakkyndige har tillit til at institusjonens systematiske kvalitetsarbeid sikrer og videreutvikler utdanningskvaliteten» skriver de i rapporten. Med det har universitetsstyret i hvert fall en ting å glede seg over når de møtes onsdag.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

I en pressemelding fra Nord universitet uttrykker Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor for utdanning ved Nord universitet, glede over komitéens konklusjon.

- Vi er svært fornøyd med komitéens vurdering. Vi ønsker å legge til rette for kontiunerlig forbedring. Derfor er satsning på kvalitetsarbeid et gjennomgående tema i universitetets overordnede strategi. Et av tiltakene vi har gjort er å etablere felles møteplasser der utdanningskvalitet står i fokus, og dermed skape lav terskel for å melde fra om forbedringspunkter, sier han i pressemeldingen.

Rapporten peker også på punkter til forbedring, slik som internasjonasjonalisering og studentdemokrati. Dette er forslag universitetet vil ta med seg i det videre kvalitetsarbeidet, står det i pressemeldingen.

Det var i oktober 2018 at Nokut ba Nord universitet om å sende inn dokumentasjon om kvalitetsarbeidet ved institusjonen. Det er denne dokumentasjonen Nokut når har gått gjennom, og komitéens rapport skal behandles endelig av Nokut-styret i høst.

I tillegg revideres for tiden også et av doktorgradsprogrammene ved Nord unvierstet. I forbindelse med undersøkelsene av dette er det flere som har snakket om at universitetet kan miste status som nettopp universitet, noe som blant annet førte til at statsråd Iselin Nybø i egen person dukket opp på universitetets styremøte for at styret skulle forstå alvoret.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

En historie om Inspera og eksterne sensorer

Vyene for administrativ effektivisering har gått utover evnen vår til å håndtere kjerneoppgaver.

Forbrukertilsynet ber studenter se opp for urimelige skolekontrakter

Privatskoler kan ha urimelige vilkår i kontrakten de tilbyr studenter, advarer Forbrukertilsynet. De ber studenter sette seg nøye inn i kontraktene.

Regelverket for opptak til høyere utdanning skal evalueres

Regjeringen setter i gang et forskningsprosjekt som skal se på om opptakssystemet til høyere utdanning i Norge fungerer godt nok.

OECD:

Norge med minst privat finansiering

Norsk universitets- og høyskolesektor med lavest andel privat finansiering blant OECD-landene.