Ny årsrekord for doktorgrader i 2018

I fjor ble det avlagt 1.564 doktorgrader ved norske læresteder. Det er en økning på 5 prosent sammenlignet med antallet uteksaminerte i 2017.
NTNU er det universitetet hvor det ble avlagt nest flest doktorgrader i 2018. Bildet er fra en tidligere sermoni. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

NTNU er det universitetet hvor det ble avlagt nest flest doktorgrader i 2018. Bildet er fra en tidligere sermoni.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Antall disputaser i 2018 ligger dermed over den tidligere toppnoteringen fra 2013, da det ble avlagt 1.524 doktorgrader, fremgår det av tallmateriale fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

Andelen doktorer med utenlandsk statsborgerskap økte i fjor innenfor alle fagområder. 42 prosent av doktorgradene i 2018 ble avlagt av utlendinger, noe som er det høyeste nivået som hittil er målt.

Utenlandske borgere er særlig representert innenfor naturvitenskapelige og teknologiske fag. Utlendinger sto i 2018 for to tredjedeler av alle disputaser i teknologi og 58 prosent av doktorgradene som ble avlagt innenfor matematikk og naturvitenskap (MNT).

Universitetet i Oslo topper

Ved mange læresteder lå antall disputaser i fjor på nesten samme nivå som året før. Mye av veksten kom ved de nye universitetene, og da spesielt ved Oslo Met og Nord universitet, som begge minst doblet ph.d.-produksjonen fra 2017. Også ved Høgskolen i Innlandet ble det avholdt dobbelt så mange disputaser i 2018 som i 2017.

Blant de etablerte universitetene var det noe vekst i avlagte grader ved NTNU, mens det ved Universitetet i Oslo var en liten nedgang. Dette universitetet er likevel lærestedet som uteksaminerer flest doktorer i Norge, fulgt av NTNU. Godt over halvparten av alle norske doktorgrader tas ved disse to lærestedene.

Jevn kjønnsbalanse

I fjor var kjønnsbalansen blant dem som disputerte så jevn som den kan bli; 782 kvinner og 782 menn. Imidlertid er det til dels store kjønnsforskjeller på fagområdenivå. Kvinner er i flertall blant dem som tar en doktorgrad innenfor medisin og helsefag, samfunnsvitenskap og humaniora. I disse fagområdene er om lag 6 av 10 nye doktorer kvinner.

I MNT-fagene er situasjonen en annen. Der dominerer mannlige kandidater. I matematikk og naturvitenskap ble 60 prosent av doktorgradene i 2018 avlagt av menn, og i teknologi var mannsandelen hele 75 prosent etter at den økte fem prosentpoeng fra 2017.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNUs smittemodell møtt med kald skulder hos FHI

NTNU Covid-19 Task Force har utviklet en matematisk modell fra bunnen av. Folkehelseinstituttet vil heller lage sin egen modell.

Forskere nyter størst tillit blant befolkningen

Det norske folk stoler mest på forskere, viser en ny undersøkelse. Også dommere, jurister og advokater nyter stor tillit blant befolkningen.

Slik gikk det da vi dro til campus for å treffe folk

En god del NTNU-ansatte er nå tilbake på kontorene sine. Er det endelig noe som skjer på campus? Vi måtte sjekke.

Utenlandsstudenter får lån selv om de må være hjemme

Utenlandsstudenter får lån og stipend neste semester selv om de ikke kan starte utenlandsstudiene med en gang, ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.