Fem år etter fusjonen:

Ønsker styrerepresentanter fra flere campuser

Administrativt ansatte er mindre fornøyde enn vitenskapelig ansatte ved NTNU Gjøvik. Dag Waaler ønsker seg interne representanter i styret fra flere campuser.
Dag Waaler, ved NTNUs styremøte 15. februar 2016. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Dag Waaler, ved NTNUs styremøte 15. februar 2016.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Førsteamanuensis Dag Waaler ved NTNU Gjøvik satt i styret til NTNU under fusjonsarbeidet.

– Jeg satt i styret i 1,5 år, og synes det var nyttig. Jeg mener det er synd at alle de interne representantene i styret nå er fra Trondheim. Perspektivet utenfra ville vært nyttig, mener Waaler.

Les også: Ikke sikret plass i neste NTNU-styre

Waaler er nå vararepresentant, og deltok på Oppdal-seminaret i år.

­ - Jeg tror jeg kunne hatt noe å bidra med i dette arbeidet, man mister noe av perspektivet når alle kommer fra samme campus, sier han.

Viserektoren

Under fusjonsarbeidet var det en diskusjon om hvorvidt Gjøvik og Ålesund skulle ha stedlig ledelse eller ikke.

– Vi fikk viserektorstillingen, og vi vet jo ikke hvilke konsekvenser det ville fått for Gjøvik om vi ikke hadde hatt denne rollen. Men arbeidet som har pågått rundt viserektor, for å ta vare på Gjøvik som egen campus, har vært viktig. Dette innebærer blant annet en strategi for tverrfaglighet her på campus, sier han.

Gjøvik har også et eget campusråd, med representanter for virksomheten på Gjøvik.

– Det har vært viktig for å koordinere virksomheten her, sier Waaler.

Waaler har inntrykk av at de aller fleste vitenskapelig ansatte ved NTNU Gjøvik synes det er spennende å være en del av NTNU.

– Å kunne bruke NTNU-navnet på EU-søknader er av betydning, og har vært viktig for forskningen vår internasjonalt. Jeg tror også Gjøvik er blitt mer attraktivt som studiested, og som arbeidssted. Endringen har nok vært størst for de administrativt ansatte, sier han.

Les også: Gjøvik-ansatte fortsatt positive.

Vitenskapelig ansatte positive til fusjonen

– Tilbakemeldingen om fusjonen er delte, men en klar overvekt av positive tilbakemeldinger. Vi får gevinster i form av at fagmiljøene blir større. Det er blitt lettere å finne en kollega å samarbeide med, enten det er om fag, undervisning eller forskning, sier Erik Hjelmås, tillitsvalgt for Forskerforbundets medlemmer ved NTNU i Gjøvik.

Avstanden fra Gjøvik til de andre miljøene ved NTNU kan iblant være en utfordring.

– Men alt annet ligger til rette. Vi opplever at vi får midler til å reise når det er nødvendig, og vi kan også kommunisere virtuelt. Det fungerer godt. Dessuten er NTNU en merkevare både når det gjelder undervisning og forskning. Det at vi er blitt en del av NTNU gjør det lettere for oss å søke om forskningsprosjekter.

Det er også pedagogiske fordeler, mener han.

– De som er mest fokusert på læring, lærer pedagogikk av hverandre, sier Hjelmås.

Splittet opp fagmiljøer

Det har likevel ikke vært udelt positivt.

– Noen fagmiljøer er blitt splittet opp uten å ha ønske om det. Det er også tatt beslutninger uten tilstrekkelig medbestemmelse, sier Hjelmås.

Hjelmås oppfatter at det er mye mer misnøye blant de administrativt ansatte.

– Vi ser også at vi har mistet verdifull kompetanse blant de administrativt ansatte, og at rutinene er blitt mer tungrodde. Flere har søkt seg ut i permisjon eller sluttet. Omorganiseringen av administrasjonen var ingen god prosess. Det har ført til unødvendig mye misnøye, sier Hjelmås.

Arbeidet med å følge opp hver enkelt av de administrativt ansatte i denne prosessen, har sviktet, mener han.

– Spesielt var det vanskelig for de som tidligere var ledere i administrasjonen. De ble ikke hørt på et tidlig nok tidspunkt, sier han.

Internasjonalt kontor i Gjøvik opplevde den verste støyten.

– De skulle samarbeide med internasjonal seksjon i Trondheim, der det var mye støy. Jeg vet at én ved internasjonalt kontor Gjøvik har sluttet, og én har gått over i en annen stilling, sier Hjelmås.

Mange skjær i sjøen

Joakim P. Berg er én av de ansatte ved internasjonalt kontor i Gjøvik.

– Selv begynte jeg å jobbe ved internasjonalt kontor her på Gjøvik høsten 2017. Faktum er at siden den gang har to av tre fast ansatte sagt opp sine stillinger her, sier Berg, som ikke ønsker å trekke konklusjoner ut av dette.

 – Mer generelt har det åpenbart vært mange fusjonsmessige skjær i sjøen, hvor det å bli en del av en stor og temmelig rigid organisasjon oppleves som noe av en kulturkollisjon, sier Berg.

Han syns det er vanskelig å svare på om noe kunne vært gjort bedre.

– Ledelse er ikke mitt fag, men for meg virker det som man burde hatt et mer helhetlig blikk på nettopp matrisene i den matriseorganisasjonen NTNU er, slik at «linja» ikke ville være eneste vei å gå. Det kan tilføyes at situasjonen er blitt langt enklere fra mitt ståsted etter hvert som arbeidet med å formalisere kommunikasjons- og beslutningskanaler på tvers av linjene er kommet i gang, sier han.

Har gjort endringer i administrasjonen

Viserektor Jørn Wroldsen bekrefter at mange administrativt ansatte i Gjøvik, og også ellers i NTNU, opplevde fusjonen som en stor omveltning.

– Det ble en ny faglig organisasjon. Mange av de administrativt ansatte ble nødt til å forholde seg til å ha en leder i Trondheim, og ikke her i Gjøvik, som de var vant til, sier Wroldsen.

Han påpeker at det er ulik organisering mellom instituttene. Noen forholder seg til en instituttleder som sitter i Trondheim, andre har instituttlederen i Gjøvik, men forholder seg til fakultetsledelse i Trondheim.

– Vi tegnet et nytt organisasjonskart i 2016-2017. Mange tidligere ledere ble ikke lenger ledere i det nye kartet. Selv om det meste falt på plass da, har vi jobbet med å få på plass de siste delen av administrasjonen helt fram til nå. Det har vært en stor og krevende prosess, sier Wroldsen.

LES MER: Fusjon er hardt arbeid, men verdt det

Uro ved Drift

Ved Drift av bygg og eiendom og Campusutvikling har det vært noe uro, ifølge Wroldsen.

– Oppgavene her ble fordelt mellom mange ledere i Trondheim, som altså satt langt unna der oppgavene skulle utføres. Vi fikk tilbakemeldinger på at dette ofte fungerte dårlig, og i oktober 2019 omorganiserte vi, slik at det ble opprettet en Seksjon for eiendomsforvaltning og drift på Gjøvik. Denne gruppen har nå en leder lokalt i Gjøvik, og tilsvarende lokalt i Ålesund, sier Wroldsen.

Under fusjonsarbeidet var det et viktig poeng at det skulle spares inn i administrative stillinger, blant annet ville det bli færre lederstillinger.

– Hvordan har de administrativt ansatte i Gjøvik det i dag?

– Ifølge den store ARK-undersøkelsen ligger Gjøvik på snittet av NTNU, og jeg vil si at vi nå er  99,9 prosent ferdige med de store endringene i administrasjonen. De fleste administrativt ansatte vil nok i dag si at det har vært positivt at vi har blitt en del av NTNU, sier Wroldsen.

Faglig samordning har vært krevende

Han tror enda flere av de vitenskapelig ansatte vil være enige i at fusjonen har vært bra.

– Men også her har det vært store endringer i arbeidshverdagen. Allerede tidlig i prosessen sa rektor ifra om at det heretter ikke skulle spille noen rolle om du ble utdannet for eksempel sykepleier i Gjøvik eller i Trondheim. Å gjennomføre denne faglige samordningen har vært en stor jobb for mange vitenskapelig ansatte, og det har også gitt ringvirkninger til administrasjonen, sier han.

Selv har han tittelen viserektor – en stilling som ikke var en selvfølge i starten av fusjonsarbeidet.

– Det var stor enighet her ved Gjøvik om at man ønsket en viserektor, og det samme gjaldt nok ved Ålesund, sier Wroldsen.

Han tror viserektorstillingen oppleves viktig for regionen.

– For politikere og næringslivet her lokalt, er det nok lettere å ta kontakt med meg enn med rektor i Trondheim. Jeg brukes også ofte som en vei inn til NTNU i Gjøvik, dersom man ikke vet helt hvem som er riktige person å ta kontakt med her, sier han.

Viktig rolle internt

Internt på NTNU i Gjøvik er Wroldsen også en koordinerende person.

– Det mener jeg oppleves som en viktig rolle internt. Daværende rektor sa at viserektorrollen måtte bli til underveis i prosessen. Jeg har etter hvert også fått ansvar for blant annet lokal beredskap og kontakt med tillitsvalgte her på Gjøvik, sier Wroldsen.

Noen egen styrerepresentant har Gjøvik imidlertid ikke lenger.

– Jeg tror det er riktig at styrerepresentantene blir valgt i henhold til UH-loven, og ikke etter en særordning slik det var i starten. Jeg synes Gjøvik blir tatt hensyn til i de store avgjørelsene. Instituttledere, seksjonsledere og viserektor er med i ledermøter på nivå én og to, og dette gir oss gjennomslagskraft i relevante fora, sier Wroldsen, som mener fusjonen med NTNU har vært svært bra for tidligere Høgskolen i Gjøvik og Innlandsregionen.

Tidligere artikler:

- Ikke like attraktivt å være NTNU-professor

Han spådde rett om fall på rankinger

Gamle og nye NTNU-ere finner sammen i felles misnøye

HiST-ansatte kjenner seg mindre verdt

Neste artikkel:

Ålesund-ansatte opplever mer byråkrati

Hvordan har NTNU det 5 år etter fusjonen?
 • Januar 2015 vedtok styret ved NTNU fusjon med Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Sør-Trøndelag.
 • Ansatterepresentantene stemte samlet i mot og mente fusjonen var et feilgrep.
 • Endel har hele tiden holdt fast på at fusjonen var feil.
 • UA ser på hvordan det står til med organisasjonen i dag.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor ved UiB tiltalt for å ha levert falske reiseregninger

En professor ved Universitetet i Bergen er tiltalt for grovt bedrageri.

Rekordlav flytende rente hos Lånekassen

Fra 1. september vil den flytende renta på studielån ligge på 1,539 prosent. Så lav har den aldri vært før.

Digital fotoautomat skal opprettholde smittevern på campus

En nettbasert løsning skal hindre kø blant studenter og ansatte som trenger adgangskort til semesterstart.

Ytring:

Kan vi gjøre Norges framtid til NTNUs sommervisjon?

NTNU-tankesmien bør ikke bare studere virkeligheter, men få nye virkeligheter til å oppstå, skriver Arne B. Johansen.