Studentersamfundet er nærmere utvidelse

Nybyggkomiteen ved Samfundet har fått beskjed om at det sannsynligvis kan bygges på Fengselstomta.
Tegningen viser det tiltenkte tilbygget Studentersamfundet ser for seg som en forlengelse av den eksisterende bygningsmassen. Tilbygget vil rage over to etasjer pluss kjeller. Eksakt areal er ennå ikke bestemt. Den gule tomta til høyre er tiltenkt NTNU, som har en intensjonsavtale om kjøp av tomta.
(Foto: Studentersamfundet/Eggen Arkitekter AS)

Tegningen viser det tiltenkte tilbygget Studentersamfundet ser for seg som en forlengelse av den eksisterende bygningsmassen. Tilbygget vil rage over to etasjer pluss kjeller. Eksakt areal er ennå ikke bestemt. Den gule tomta til høyre er tiltenkt NTNU, som har en intensjonsavtale om kjøp av tomta. Foto: Studentersamfundet/Eggen Arkitekter AS

Nå har Studentersamfundet satt ned en egen komité som skal utvikle tomta.

- Det som har stanset utbygging til nå, er først og fremst at det har vært uklart om grunnforholdene tillater å bygge ut tomta. Men vi har fått positive signaler fra Multiconsult som har kontrollert grunnen. Det er ikke funnet spor av kvikkleire så langt. Man antar at det er kvikkleire i det sørvestlige hjørnet, men leira ligger langt nede i bakken og det skal ikke være problematisk for et eventuelt bygg, sier leder for nybyggkomiteen ved Samfundet, Eirik Torpe, til Universitetsavisa.

Det var Dusken.no som først omtalte at Studentersamfundet har nedsatt en komité som skal se på mulighetene for en utvidelse av lokalene.

LES OGSÅ: Kvikkleirevurdering kan forlenge og fordyre

Svar på nyåret

Planene for å utvide samfundets lokaler er langt fra nye. Senest i 2012 ble det satt ned en komité som skulle legge frem en ny plan for utvidelse. Denne gangen stoppet imidlertid prosessen på grunn av usikkerheten knyttet til grunnforholdene.

- Det har ikke vært vits i å fortsette en prosess når byggestart har vært utsatt på ubestemt tid. Nå håper vi imidlertid at rapporten fra Multiconsult kan være klar på nyåret, slik at vi kan fortsette prosessen, sier Torpe.

LES OGSÅ: Vil sikre seg Fengsels-tomta og Statsarkivet

Trenger mer plass

Bakgrunnen for at Samfundet ønsker å utvide arealet, er at kontorlokalene til administrasjonen og enkelte gjenger ikke er dimensjonert for aktivitetsnivået.

- Det er først og fremst arbeidsarealer for de frivillige på Studentersamfundet, og administrasjonen, som er aktuelt å legge inn i påbygget. I dag har ikke disse gode nok arbeidsarealer. I tillegg er det en del gjenger som ikke har egne plasser. Det er også et voldsomt behov for utvidelser i kontorareal når for eksempel Uka og Isfit arrangeres, forklarer Torpe.

Han understreker at det ikke er snakk om å legge flere konsertarenaer eller utelivslokaler inn i det eventuelle påbygget.

Mangler finansiering

Komiteen som Torpe leder har vært aktive siden 15. oktober i år, da den ble satt ned. I tillegg til å se på hva som skal være inne i påbygget, har komiteen også fått i oppdrag å se på finansieringsmuligheter.

Så langt har man kommet frem til at kostnadsrammen på påbygget vil være på rundt 60 millioner kroner. Da mangler det en finansiering på 24 millioner kroner for å få utbygget i havn.

- Vi vil nå arbeide opp mot samarbeidspartnere som kan tenke seg å være interessert i å dele lokaler med Samfundet. Vi tenker blant annet på at innovasjonsmiljøet ved NTNU er ganske spredt. I en mellomfase kunne man sett for seg at vi kan fungere i et samarbeidsprosjekt med NTNU når disse skal slås sammen, og at vi kunne arrangere opplevelsesdager sammen med NTNU, gjennom et kreativt verksted eller lignende. Et annet samarbeid som kunne være aktuelt, var med Sør-Trøndelag fylkeskommune om et verksted sammen med videregåendeskolene. Men dette er foreløpig løse tanker, og ingenting er konkretisert ennå. Arbeidet vil vi fortsette med utover høsten og på nyåret, forteller Torpe.

Avtale om salg til NTNU

Samfundets bygg vil være en utvidelse av dagens bygningsmasse i området mot veien bak Samfundet. Tomta på den andre siden av veien er tiltenkt NTNU.

- Vi ser for oss et tilbygg over to etasjer pluss kjeller, som blir en forlengelse av dagens bygningsmasse. For å få til det, må veien bak Samfundet flyttes noen meter opp. For tomta ovenfor veien foreligger det en intensjonsavtale med NTNU om at de skal kjøpe denne, sier Torpe.

Eiendomssjef ved NTNU, Lindis Burheim, sier at NTNU ikke har vedtatt hva de vil bruke tomta til ennå. Tidligere har man skissert et bygg på til sammen 25 000 kvadratmeter, hvor man samler fagmiljøene for arkitektur, billedkunst og musikk.

Nå må imidlertid kvalitetssikring av konseptvalgutredningen, som skal avgjøre hvordan NTNUs campusløsning vil bli i fremtiden, ferdigstilles og kvalitetssikres før noen endelig beslutning tas.

- Tomta er skissert inn i Rambølls rapport i konsekvensutvalgutredningen, og NTNU ønsker å sikre seg tomta gjennom intensjonsavtalen som foreligger. Men vi har ikke kommet på det nivået at vi har satt arkitekter i sving for å konkret utforme hvordan bygget skal se ut, eller besluttet hva det skal inneholde, sier Burheim.

LES OGSÅ: Neppe campusvalg i år

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.

Bott-samarbeidet:

Samtlige universiteter har sagt ja

Nå har samtlige universiteter i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (Bott) sagt ja til å inngå samarbeid med Direktoratet for Økonomistyring.

Starter studentutveksling med Kina

Mandag og tirsdag denne uka var en gruppe forskere fra CSRC i Beijing på besøk ved NTNU. Leder for fremragende forskningssentre på norsk og kinesisk side leter etter prosjekter å samarbeide om.

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.