Universitetsavisas formålsparagraf

Universitetsavisa eies og utgis av NTNU. Avisa ble opprettet i 1991, og var papiravis fram til 2002 da den ble lagt om til nettavis. Avisa ble fristilt i 2007.

I 2007 vedtok NTNUs styre at UA fra da av skulle redigeres etter Redaktørplakaten samt pressens Vær varsom-plakat. Fra 2009 gjelder også Lov om redaksjonell fridom.  Styret vedtok i 2016 nedenstående formålsparagraf for avisa. Det ble gjort en mindre tilføyelse i 2018 (siste kulepunkt under retningslinjer). 

Opplaget for papiravisa var 13.000 eksemplarer. I perioden fra høsten 1996 til våren 2002 ble innholdet i den trykte avisa også publisert på nettet. Her ligger et arkiv fra denne perioden. Fra 9.september 2002 ble UA en ren nettvis.

Formålsparagraf

Universitetsavisa eies av NTNU og skal være en spesialavis for alle som er interessert i universitetets virksomhet og vesentlige forhold innenfor høyere utdanning, forskning, nyskaping og formidling. Avisa skal tilstrebe en kritisk, seriøs og informativ journalistikk i tråd med den frie pressens idealer og stimulere til meningsutveksling og fri debatt. UA er redigert etter Redaktørplakaten, Vær varsom-plakaten og Lov om redaksjonell fridom. Avisa er medlem av Den norske fagpressens forening. UA finansieres over NTNUs ordinære budsjett.

Retningslinjer

Gjennom den redaksjonelle virksomheten skal UA tilstrebe å:

* dekke vesentlige sider av NTNUs virksomhet og mangfoldet av aktiviteter og miljøer blant ansatte og studenter i Trondheim, Ålesund og Gjøvik

* bidra til å skape en organisasjonskultur preget av åpenhet, samhold og felles identitet

* bringe stoff som analyserer forutsetningene for og resultatene av NTNUs virksomhet

* skape interesse for NTNUs samfunnsoppdrag og virksomhet internt og eksternt

* speile NTNUs ambisjoner og aktiviteter lokalt, nasjonalt og internasjonalt

* dekke viktige tema innen universitets- og høyskolesektoren

* bygge sine saker på åpne kilder og vektlegge at ulike parter kommer til orde samtidig i kontroversielle og konfliktfylte saker

* henvende seg både til dem som er tilknyttet NTNU og til allmennheten

Universitetsavisa bør så langt det er mulig tilbys i de format og i de kanaler som til enhver tid sikrer størst spredning av avisas redaksjonelle innhold.

Redaksjonsråd

Universitetsavisa skal ha et redaksjonsråd. Rådet består av fem medlemmer og skal ha både intern og ekstern representasjon. Minst én student skal være representert i rådet. Rådet som oppnevnes av Rektor for to år av gangen rapporterer årlig til styret og skal se til at avisa drives i tråd med vedtatt formålsparagraf og retningslinjer og den frie pressens idealer. Rådet velger selv sin leder.

Rådets funksjon er todelt:

1) Gi råd til utgiver og rapportere til styret i form av en årlig rapport (sendes som styresak via rektor iht. Universitets- og høyskoleloven).

2) Være støtte for ansvarlig redaktør gjennom råd og drøftinger av saker enten på eget initiativ eller etter initiativ fra redaktøren.

UAs redaksjon:

Redaksjonen har fire faste medarbeidere.

Tore Oksholen, ansvarlig redaktør

tore.oksholen@ntnu.no

+47 918 97 876
 

Solveig Mikkelsen, journalist

solveig.mikkelsen@ntnu.no

+47 971 08 222
 

Kristoffer Furberg, journalist

kristoffer.furberg@ntnu.no

+47 938 32 289


Espen H. Bjørgan, journalist

espenh.bjorgan@ntnu.no

+47 922 90 484

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

NTNUs julehilsen skal være inkluderende

- Selvsagt burde NTNUs julehilsen inkludert tekst, skriver kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv i dette svaret til kritikken om at NTNUs musikalske julehilsen ikke var tilpasset døve og hørselshemmede.

- Universitetenes autonomi har aldri vært absolutt

Knut H. Sørensen mener den norske stat er aktiv både på godt og vondt i utformingen av universitetspolitikk, og viser til 16 reforminitiativ de siste 20 årene.

Kronikk:

Slik kan NTNU bli bedre på å ta imot internasjonale studenter

- En ny og ukjent student som ikke snakker norsk havner utrolig fort i en internasjonal boble, skriver forfatterne av denne kronikken, som oppfordrer NTNU til å ta linjeforeningene i bruk i integreringen av studenter fra utlandet.

- En julehilsen som ekskluderer

«Jeg har nå fått NTNUs julehilsen på e-post fra rektor for fjerde gang, og igjen fikk jeg vondt i magen. I år var det ekstra ille, og nå skal jeg forklare hvorfor,» skriver NTNU-stipendiat Toril Ringsø i i denne ytringen.