Organisasjonsdirektøren innkaller Eikrem til samtale

Øyvind Eikrem er innkalt til samtale med representanter fra NTNUs ledelse. Det bekrefter organisasjonsdirektør Ida Munkeby.

Nordland motsetter seg salg av lokalene til campus Nesna

Bygningsmassen på Nesna må fortsatt brukes til utdanningsfomål, mener SVs Marius Meisfjord Jøsevold, som i dag fikk fylkestinget med på å fraråde bruksendring eller salg.

Bovim: - Statsråden kan omgjøre styrevedtak

Det er legitimt av en minister å overprøve et vedtak fattet i et universitetsstyre, skriver Gunnar Bovim i et innspill til stortingsmeldingen om styring av universiteter og høgskoler.

Levanger forbereder seg på enorm studentvekst

I løpet av få år vil antallet studenter ved campus Levanger være 50 prosent høyere enn i dag, spår stipendiat Espen Leirset ved Nord universitet.

- Universitetsansatte har like mye ytringsfrihet som andre

Hvor går grensen for hva en universitetsansatt skal kunne si uten trussel om oppsigelse? Satt på spissen: Man kan være både fascist og ansatt ved NTNU, om man ikke gjør noe som strider mot norsk lov.

- Eikrem sto bak Fb-profil med innvandrerfiendtlig innhold

Ifølge nettavisa Filter Nyheter har Øyvind Eikrem anvendt en hemmelig Facebook-konto til å dele og videreformidle innvandrerfiendtlig innhold. Selv avviser Eikrem avfeier Eikrem dette som «tull og tøys». Eikrems instituttleder kommer til å invitere ham på samtale.

Siste fra forsiden

Kva med studentanes rettar, Nord universitet?

Studentane ved Campus Nesna blir no utsett for eit tilfeldig og mangelfullt styringssystem som gjer studentane utrygge for både kvalitet og studiesituasjon.

Disse skal ha ansvar for norsk deltakelse i Horisont Europa

Forskningsrådet og Innovasjon Norge er de mest sentrale aktørene som skal følge opp norsk deltakelse i Horisont Europa, som er EUs forsknings- og innovasjonsprogram.

Ytring:

Norsk forskning er åpnet

- Vi er på god vei mot målet om åpen tilgjengelighet for offentlig finansierte vitenskapelige artikler , skriver Anne Kristine Børresen, Vidar Røeggen og Gunnar Sivertsen, arbeidsutvalget i UHR-Publisering.

Lager norsk ordliste for elektrofag

Universitetslektor Herman Ranes vil ha norske ord og begreper i elektrofaget. Nå setter han i gang med å lage ordliste, og Språkrådet er med på laget.

Kritisk til forslag om to sensorer

Utvalg foreslår at det bør være to sensorer ved eksamener. – Ved å øke kvaliteten på dette området vil kvaliteten svekkes på undervisningen, sier Insitituttleder Torberg Falch ved NTNUs Institutt for lærerutdanning.

Nord universitet:

15 ansatte kan bli sagt opp på lærerutdanninga

Levanger: - Det er tungt å gå og gruble på dette og det preger praten under lunsj. Alle er usikre på hva som skal skje, sier Ole Petter Vestheim  og Tore Kristian Aune.

Forslag til ny UH-lov vekker debatt

Nei til kjønnspoeng for å komme inn på studier, slutt på rektor som styreleder, ny alternativ karakterskala og to sensorer ved alle eksamener.

Frykter trangboddheten på Dragvoll er tryllet bort

- Har argumentasjonen for å flytte Dragvoll til Gløshaugen endret seg uten diskusjon? spurte Kristin Melum Eide under torsdagens styremøte.

Utvalg vil fjerne kjønnspoeng i høyere utdanning

Et utvalg som har gått gjennom UH-loven foreslår en rekke endringer ved norske universiteter og høyskoler. Dette er blant annet slutt på kjønnspoeng, slutt på rektor som styreleder, ny alternativ karakterskala og to sensorer ved alle eksamener.

NTNU-styret vedtok kompromiss i krangelen om navn på institutt

NTNUs styre har talt: Institutt Y skal hete Institutt for moderne samfunnshistorie.

Asheim mottar lovforslag om ledelse ved universitetene

Torsdag klokken 10 overleverer Universitets- og høgskolelovutvalget sitt forslag til regelverk for universiteter, høyskoler og studentvelferd. Ett av forslagene er at valgt rektor ikke lenger også kan være styreleder.

- Systemet kollapser hvis alle bruker de rettighetene de har

Når faglærere må bruke mer tid på begrunnelser og klager, får vi mindre tid til å utføre andre viktige oppgaver som studentene har glede av, sier Hallvard Trætteberg.

Særfinansiering av utsatte fag:

NSO foreslår øremerkede midler til humaniorafag

Kunnskapsdepartementet bør gi enkelte universiteter og høyskoler øremerkede midler slik at de kan påta seg nasjonalt ansvar for små humaniorafag, foreslår NSO.