Desentralisert utdanning:

Vil ha bosted som opptakskrav for sykepleierutdanning på Fosen

Fosen ønsker en sykepleieutdanning øremerket for de som bor i området. Men lovverket gir ikke rom for å ha bosted som opptakskrav.

Mener Rektor gjør Nord en bjørnetjeneste

- Nedlegging av Nesna kan være første skritt på veien til at det ikke lenger er noe Nord universitet, sier SVs Marius Meisfjord Jøsevold.

Namsos vant fram, Nesna blir lagt ned

Rektor ved Nord universitet modererer sin opprinnelige innstilling og vil nå legge ned bare Nesna og Sandnessjøen.

Siste fra forsiden

Oslo:

Innfører vaktordning ved studiestart for å unngå rusforgifting

I augusthelgen i fjor med flest fadderaktiviteter i Oslo ble 65 personer behandlet for rusforgiftning. I år lanserer SiO en faddervaktordning.

Fortsatt brexit-usikkerhet for norske studenter

Det er fortsatt ikke klart hvilken betydning brexit vil få for norske studenter som vil på utveksling til Storbritannia etter nyttår.

Studentboligene i Røverdalen blir forsinket

Samskipnaden har fått på plass alt de trenger for å bygge, men byggingen av de nye studentboligene i Røverdalen starter først tidligst neste høst.

Kvidal trekker seg fra rektors ledergruppe

Plassen må vike for kjærligheten, men Kvidal fortsetter som sjef for nytt campus.