Rektor ved Nord avgår:

- Valgte selv å gå av

Bjørn Olsen varslet fredag ettermiddag at han fratrer som rektor ved Nord universitet. Han går av på dagen, og han går etter eget ønske.

Ny regjeringsplattform:

Vil øke investeringene i universitetene

Dette lover regjeringen å gjøre for å styrke utdanning og forskning.

Medisinske data:

- Ikke lett å samarbeide når land har andre regler enn oss

- Det er et dilemma å samarbeide med land som ikke har regler for innsamling av data, sa instituttleder Siri Forsmo da NTNUs ledersamling diskuterte etikk.

- Universitetene er viktige for å motvirke polarisering

- Universitetene er en stabiliserende kraft i en omskiftelig verden, sa Jonas Gahr Støre da han talte til NTNU ledersamling.

Challenge-kampanjen:

- Vi burde fått mer informasjon tidligere

Aksel Tjora tok under onsdagens styremøte til orde for at styret burde fått sagt mer om Challenge-kampanjen før den ble en realitet. Det fikk han medhold i.

Nybø vil ha klimavennlige studentboliger

- Klimaavtrykket gjelder også studentboliger. Jeg vil at studentboligene skal bli enda grønnere, sa Iselin Nybø til landets universitetsledere.

Siste fra forsiden

Fire studenter fikk vurdert sin skikkethet i retten

I 2018 ble det behandlet fire saker i retten som omhandlet studenter som ble ansett uskikket og dermed utestengt fra studiet. Én av studentene fikk medhold i retten.

Universitetet i Tromsø:

Student fikk ikke medhold i retten

En sykepleiestudent i Tromsø gikk rettens vei etter å ha blitt utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva

Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.

Nybø: - Regjeringen legger foretaksmodellen død

Regjeringen har bestemt seg for å ikke gå videre med foretaksmodellen.

Dette forventer kunnskapsministeren av Nord Universitet

Stjørdal: Etter at både fagforbund, næringsliv og fylkeskommunen har rettet bekymringsmeldinger mot Nord universitets styre da det ble klart at Nord kan miste universitetsstatus, besøkte kunnskapsminister Iselin Nybø styret fredag ettermiddag.

Store utfordringer for Nord universitet

Stjørdal: Styret ved Nord universitet sitter i møte hele fredagen. På styrebordet ligger tunge strukturelle utfordringer. Mot slutten av dagen ankommer statsråd Iselin Nybø.

Rektor tar et oppgjør med byråkrati og konkurranse

- Universitetet vårt skal igjen tilhøre de ansatte og ikke byråkratiet, mener rektoren ved universitetet i Gent i Belgia.

Næringslivet bekymret for Nord universitets fremtid

- Konflikten er ødeleggende for institusjonen

Klagenemnd vil gå i dialog med klagande universitetet

Universiteta er kritiske til at klageinstansen Felles klagenemnd gir for mykje innsyn i sakene deira. Før jul inviterte nemnda til oppvaskmøte, og universiteta har no fått lovnad om ein ekstra, oppklarande runde i nokre saker.

Mener Felles klagenemnd gir for kort utestengelse

Arbeidsutvalget for skikkethetsarbeid og Felles klagenemnd er uenige om lengden på utestengelse i skikkethetssaker.

Ber universiteter og høyskoler om å styrke informasjonssikkerheten

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) mener det er for liten bevissthet om informasjonssikkerhet på øverste nivå ved universitetene og høyskolene.

Eikrem-saken:

Etterlyser støtte fra Bovim til instituttleder Riina Kiik

Rektor Gunnar Bovim får kritikk for manglende støtte til leder for Institutt for sosialt arbeid (ISA) når det gjelder hennes håndtering av den såkalte Eikrem-saken. – Han kunne sagt offentlig at hun har hans tillit, sier Siri Forsmo, leder for instituttstyret ved ISA.