D-dag for Nesna som studiested

- Klart Regjeringa styrer universitetssektoren, men de orker ikke å opprettholde Nesna. De har abdisert og det er sørgelig å se på, sa saksordfører Marit Arnstad under stortingsdebatten om nedlegging av Nesna.

Nord-rektor følte seg presset av Nybø

Rektor Hanne Solheim Hansen sier Kunnskapsdepartementet vurderte å gripe inn ved Nord universitetet dagen før nedleggingsforsalget skulle offentliggjøres.

Reagerer på at student fikk avslag fordi hun er barnløs

UDI nektet en etiopisk student oppholdstillatelse etter at hun fikk studieplass ved NTNU. Begrunnelsen var blant annet at hun er ung, ugift og barnløs.

Autonomi meg i «rauva»

…som vi så fint sier det her på Helgeland! Leve Nesna, skriver Merethe Paulsen Blomstervik.

- Studentanes bakgrunn avgjer kva dei vil studere

– Foreldre med akademisk utdanning spør barna sine om dei verkeleg skal ta fagbrev. Foreldre utan akademisk utdanning lurer på om barna deira ikkje vil ha eit skikkeleg arbeid når dei har bestemt seg for å ta høgare utdanning, sa rådgjevar Axel Fjeldstavlie da Tankesmia Agenda skipa til debatt om høgre utdanning.

Årets julebord ved UiB blir uten kjøtt

Universitetet vil bli klimanøytral og serverer verken pinnekjøtt eller ribbe på julebordet i desember.

Siste fra forsiden

Kristian Steinnes flyttes tilbake til historikerne

Professor Kristian Steinnes blir tilknyttet institutt Y i det oppsplittede Institutt for historiske studier.

Ytring:

Mens vi venter på campus – og ny rektor

Tidligere ansattrepresentant i NTNUs styre, Helge Holden, forsøker i et innlegg i Universitetsavisa 15.11 å forsvare beslutningen som han var med på, om å samle NTNU Trondheim på Gløshaugen. Argumentene hans er lite overbevisende, skriver professor Knut H. Sørensen i denne ytringen.

Norske elever får en mer praktisk skole

Fagene blir mer praktiske og utforskende, og det blir mer læring gjennom lek for de yngste barna i de nye læreplanene for grunnskolen og videregående skole.

Vil ha en undersøkelse om hvordan det står til med medbestemmelsen

Styremedlem Tim Torvatn ønsker å få kartlagt hvordan det står til med medbestemmelse og medvirkning ved NTNU.

UiT-ledelsen følte seg presset til å ikke møte på Nesna-konferanse

Epostutveksling mellom UiT-rektor Anne Husebekk og Kunnskapsdepartementet viser anstrengt tone.

Vil legge ned og starte nytt historieinstitutt

NTNUs Institutt for historiske studier skal legges ned og gjenoppstå. Forskergruppa Fate of Nations kan også bli et eget institutt.

Politihøgskolen reagerer kraftig på regjeringens kuttforslag

Regjeringen griper inn i Politihøgskolens autonomi ved å pålegge lærestedet å kutte 150 studieplasser i Oslo, mener høgskolens styre.

UHR reagerer på KDs Nesna-beskjed til UiT

Leder Dag Rune Olsen i Universitets- og høgskolerådet (UHR) støtter UiT-rektor Anne Husebekk når hun mener Kunnskapsdepartementet (KD) har brutt inn i universitetets autonomi, skriver Forskerforum.

KD ba UiT holde seg unna Nesna

UiT - Norges arktiske universitet så på muligheten for å tilby etter- og videreutdanning på Nesna, men ble anmodet av Kunnskapsdepartementet om å ikke engasjere seg mer, ifølge UiT-rektor Anne Husebekk.