Instituttledere:

HF vil rekruttere fra egne rekker

Neste år skal NTNU for første gang tilsette instituttledere ved alle fakultetene. Dekanus Kathrine Skretting kan ikke se at HF har økonomi til å rekruttere ledere eksternt.

- Vi ønsker å tilsette instituttledere internt, og håper det blir mulig for oss å gjøre det når retningslinjene kommer på plass, sier hun.

NTNU-styret vedtok nylig at det ikke lenger skal være mulig å velge instituttledere. Nå skal lederne ansettes på åremål for fire år, og de kan ikke være i stillingen lenger enn 12 år.

Interne og eksterne søkere

I dag gis vitenskapelig ansatte permisjon og kan gå tilbake til sin opprinnelige stilling hvis de blir instituttledere. I et leserbrev i UA skriver organisasjonsdirektør Ida Munkeby at ledelsen «…forventer at dette blir tilfelle ved et flertall av våre institutter.»

Når det gjelder eksterne søkere, skriver hun:

«Spørsmålet om hvilke rettigheter som skal gis ledere som rekrutteres eksternt, må eventuelt løses ut fra en konkret situasjon».

Dyrt med eksterne

For Det humanistiske fakultet vil det by på problemer å tilsette instituttledere utenfor NTNU. Fakultetet har slitt med økonomien, omorganisert og lagt ned fag.

- Vi tror ikke det tjener oss å ekspandere på denne måten. Faglige behov må avgjøre hvor vi skal vokse og hvor vi skal krympe. Vi må bruke de folkene vi har. Å utvide med stillinger basert på lederkompetanse blir dyrt for oss, sier Skretting.

Hun har vanskelig for å forestille seg at man bare kan si opp en eksternt rekruttert instituttleder etter for eksempel åtte år. Søkerne vil få problemer med å få permisjon fra sin nåværende jobb for en så lang periode, og da blir det ikke bare å sparke vedkommende når åremålet går ut.

- Det er mange uklarheter forbundet med å tilsette eksterne. HF ønsker intern utlysning og vil tilsette allerede ansatte i instituttlederstillingene, slår hun fast.

HF-dekanen framholder at dette er et viktig spørsmål for fakultetet nettopp fordi de har en vanskelig økonomisk situasjon. Hun ser ikke bort fra at situasjonen kan være annerledes for fakultet med bedre økonomi.

Liten forskjell i praksis

Diskusjonen har gått i UAs spalter før og etter NTNU-styrets vedtak om å tilsette instituttledere. Kritikerne har blant annet hevdet at vedtaket innebærer ei sentralisering av beslutningene.

Siden HF har behov for å bruke egne krefter når de skal ansette instituttledere, antar dekanus Skretting at det ikke vil bli all verdens forskjell mellom valgte ledere versus ansatte.

- Det må uansett være noen uformelle prosesser. Fortsatt vil det være viktig å snakke med hverandre på instituttene om hvem man mener kan bli en god leder. Folk vil fortsatt trenge noen puff for å søke, akkurat som for å stille til valg. De tilsatte lederne vil få bedre lønn, akkurat som de valgte allerede har i dag.

Dekanenes innflytelse

Den nye ordninga innebærer at dekanene får økt innflytelse over hvem som tilsettes på instituttnivå. Skretting peker på at det allerede i dag ligger i reglementet at dekanus skal godkjenne instituttlederne. Derfor tror hun heller ikke dette vil utgjøre noen stor forskjell i praksis.

- La oss for eksempel si at det stilte en person til valg som prinsipielt var imot tellekantsystemet, og som nektet å utlevere ethvert tall fra sin virksomhet. Da måtte jeg som dekanus si at dette ikke er en jobb for deg, ettersom du ikke aksepterer styringssystemet ved NTNU, forklarer hun.

Hun tror heller ikke det nødvendigvis er slik at valgte instituttledere er lojale mot kollegene som velger dem, mens de ansatte lederne vil bli mer lojale overfor dekanene.

- Det vil alltid være konflikter og en spenning du må stå i, enten du er valgt eller tilsatt. Vi ser det også næringslivet. Der ser vi også eksempler på at ledere kjemper for sine enheter, selv om de er tilsatt, sier hun.

På plass høsten 2013

Valgperioden for dagens instituttledere går ut i august 2013. Innen da må det være tilsatt nye instituttledere, internt eller eksternt.

Før den tid må også retningslinjene for utlysing av disse lederne være utarbeidet. Da håper dekanus Kathrine Skretting at retningslinjene åpner for at HF kan slippe å ansette folk eksternt, slik at de i stedet kan bruke de kreftene fakultet allerede har.

NTNU-styret vedtok i oktober å avskaffe valg av instituttledere. Fra høsten 2013 vil alle lederne være tilsatt. Nå håper ledelsen ved Det humanistiske fakultet at de kan slippe å utlyse stillingene eksternt. 
        
            (Foto: Tor H. Monsen)

NTNU-styret vedtok i oktober å avskaffe valg av instituttledere. Fra høsten 2013 vil alle lederne være tilsatt. Nå håper ledelsen ved Det humanistiske fakultet at de kan slippe å utlyse stillingene eksternt.  Foto: Tor H. Monsen

Det er mange uklarheter forbundet med å tilsette eksterne. HF ønsker intern utlysning og vil tilsette allerede ansatte i instituttlederstillingene

Dekanus Kathrine Skretting
- Faglige behov må avgjøre hvor vi skal vokse og hvor vi skal krympe. Vi må bruke de folkene vi har, sier dekanus Kathrine Skretting. Her sammen med fakultetsstyrets leder Tove Bull. 

- Faglige behov må avgjøre hvor vi skal vokse og hvor vi skal krympe. Vi må bruke de folkene vi har, sier dekanus Kathrine Skretting. Her sammen med fakultetsstyrets leder Tove Bull. 

Relaterte artikler

Tilsetting av instituttledere

Det er positivt med engasjement og interesse for styring og ledelse ved NTNU.

Slo et slag for interne søkere

Søkerne til stillingene som instituttledere må ha vitenskapelig kompetanse, slo NTNU-styret fast på gårsdagens styremøte.

- Det er her det skjer

De er dyktige forskere med mulighet til å fordype seg faglig i det som virkelig opptar dem. Likevel ønsker de å fortsette i stillingene som instituttledere. Hva går det av dem?

Vil vite følgene av leder-beslutning

Førsteamanuensis og ledelsesforsker Tim Torvatn etterlyser en snarlig utredning om de praktiske konsekvensene av tilsetting av nye instituttledere. Han tror ikke styret har tatt dette inn over seg.

Slutt på valgte instituttledere

NTNUs styre har talt: Det blir slutt på valg av instituttledere. Heretter er det tilsatte instituttstyrere som gjelder. Et forslag fra Bjarne Foss (t.h.) om valgfri ordning er blitt nedstemt.

Liten rift om jobbene

Ikke noe rush av søkere til instituttlederstillingene. Flertallet av instituttene har bare en eller to søkere å velge mellom.

Advarer mot sentralisering

- Rektors forslag til ny ledelse og styring ved NTNU er dramatisk, sier førsteamanuensis Tim Torvatn. På et debattmøte i går advarte han mot å fjerne de formelle medvirkningsorganene, og at det ikke lenger skal være mulig å velge instituttledere.

"Styrets ledelsesromantikk"

"Styrevedtaket framstår i deres innlegg ikke som politisk men som ledelsesfaglig, med argumenter preget av en blanding av naivitet og dårlig begrunnede antakelser", skriver professor Knut H Sørensen i et innlegg. hvor han går kraftig i rette med Børresen, Holden, Dæhli og Steigdals forsvar for tilsetting av instituttledere.

- Hvorfor instituttlederne bør ansettes

Flertallet av ansatte i styret mener det er best at instituttlederne ansettes, skriver styrerepresentantene Kristin Dæhli, Helge Holden (bildet), Anne Kristine Børresen og Magnus Steigedal i et leserinnlegg i UA.

Jakten på de beste lederne

Da Det medisinske fakultet ansatte instituttledere ved alle instituttene for tre år siden, fikk de ingen eksterne søkere. Det var også få søkere til de fem stillingene.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Dette synes et knippe forelesere om den nye timeplanen ved NTNU

Flere forelesere uttrykker at de er glade for å få undervise på campus igjen til høsten. Men det er en dårlig idé å øke andelen kveldsundervisning, mener universitetslektor Ronny Kjelsberg.

NTNU vil kvitte seg med Kongsvoll vokterbolig

Mange ansatte og studenter har feriert eller brukt vokterboligen i faglig sammenheng. Nå vil NTNU avhende eiendommen.

- Vi må slutte å kjefte på hverandre

- Det er urettferdig å snakke om «studentene» som om alle norske studenter har sittet i Frognerparken, sier Henrik Asheim.

Flere institusjoner avlyser fadderarrangementer

Linjeforening ved NTNU kjører digital fadderuke ut denne uken etter mistanke om smitte. Fadderuken i ved Universitetet i Bergen (UiB) velger å droppe fadderarrangement på kveldstid.