Fortvilt stipendiat fra Iran kastes ut

Iranske Mahdi Ghane fikk stipend ved NTNU for å forske på vindturbiner til havs. Nå vil UDI kaste ham ut av landet på grunn av sanksjonene mot Iran.
Må ut. Hvis forsker Mhadi Ghane ikke får medhold i klagen til UDI, må han tilbake til Iran. 
    
      (Foto: Solveig Mikkelsen)

Må ut. Hvis forsker Mhadi Ghane ikke får medhold i klagen til UDI, må han tilbake til Iran.  Foto: Solveig Mikkelsen

- Dette er veldig ulogisk. Jeg hadde en fredelig lærerjobb i Iran og har bare fullført en kortvarig militærtjeneste slik alle må. Politikk har jeg ikke greie på. Nå ødelegger de alle mine muligheter for å jobbe her, sier den fortvilte stipendiaten.

Sensitiv teknologi

Ghane kom til Norge 1. september i fjor etter å ha mottatt innreisevisum fra den norske ambassaden i Teheran. For å få lov til å arbeide i landet, trengte han i tillegg oppholdstillatelse.

I avslaget skriver UDI at en oppholdstillatelse til stipendiaten «…vil innebære en fare for ulovlig kunnskapsoverføring av sensitiv teknologi…»

UDI viser til eksportkontrolloven og sanksjonene fra FN og EU mot Iran. Avslaget om opphold kommer etter at de har vurdert søkerens bakgrunn og arbeidstilbudet fra Senter for skips- og havkonstruksjoner, CeSOS.

LES MER: Akademisk filter stenger iranere ute

Vindturbiner og energi

Prosjektet Ghane er tilknyttet heter: «Dynamic analysis of floating wind turbines» og er delvis finansiert av Statoil. Prosjektet handler blant annet om hvordan de flytende vindturbinene til havs kan stabiliseres slik at de kan fange opp mer energi fra vinden.

- Jeg forstår ikke hva forbindelsen er mellom vindturbiner og militært misbruk. Jeg hører at Norge avviser mange iranske forskere og studenter, men disse har ingen forbindelser til Irans atomprogram. Dessuten handler mitt prosjekt om fornybar energi, sukker han oppgitt.

Mahdi Ghane mener Norge tvert imot bør bidra til at forskere fra Iran får innsikt i fornybare energikilder:

- Det er bedre at de forsker på for eksempel solenergi og vindteknologi framfor atomprogram, slår han fast.

PSTs fy-liste

Før han dro til Norge arbeidet han som lærer i tre år ved et privat universitet i Mashad, som er den nest største byen i Iran. Han har en mastergrad i mekatronikk, som er ett av mange fagområder PST mener kan misbrukes militært.

LES OGSÅ: Disse fagfeltene alarmerer PST

Derfor har søknaden hans om opphold også vært opp til vurdering hos denne tjenesten.

Ventet på svar

De siste sju månedene har vært tøffe. Han mistet jobben i Iran siden han dro til Norge. Bilen måtte han selge for å få råd til å bo her. Han har ikke hatt anledning til å opprette en bankkonto og har ikke hatt lov til å arbeide.

Iraneren hadde ikke sett for seg at det skulle ta så lang tid å få tillatelse til å arbeide i Norge.

- Jeg regnet med at det tok bare et par måneder, slik jeg har hørt det er i andre land. Jeg har ventet og ringt UDI; ventet og ringt UDI. Hele tida har de svart at jeg må vente, og ikke sagt noe om når svaret er klart. Etter sju måneder blir jeg så avvist, sier Ghane opprørt.

Velkommen i USA

Irans hovedfiende, USA, har derimot gitt Ghane både innreise- og arbeidstillatelse.

Både USA og Australia ga ham tilbud om stipendiatstilling, i tillegg til NTNU. Via den amerikanske ambassaden i Dubai fikk han de nødvendige tillatelsene til å jobbe i USA. Han var på nippet til å takke ja, men valgte Norge siden NTNUs tilbud var best.

- FBI godtok meg siden jeg fikk amerikansk visum, mens i Norge blir jeg avvist, sier han hoderystende.

Han hevder at det hadde vært mulig for ham å takke ja til et av de andre jobbtilbudene hvis UDI hadde gitt ham svar tidligere.

God hjelp av NTNU

UDI har gitt Ghane frist til 25. mars med å forlate Norge og Schengen-området. Ghane utarbeider nå en klage på avslaget.

- Jeg samler nå dokumentasjon for å bevise at prosjektet mitt ikke inneholder konfidensiell informasjon av militær interesse. Jeg vil takke min veileder og NTNU for all den hjelpen de har gitt meg. De er også overrasket over at avslaget fra UDI, sier han.

Hvis Mhadi Ghane ikke får medhold, må han tilbake til Iran.

Har tapt mye

- Jeg har tapt mange penger og må finne meg en ny jobb. Det er ikke lett i de store byene i Iran. Sannsynligheten for at jeg får en lignende jobb som jeg hadde før jeg dro, er liten, konstaterer han.

UA er kjent med at enda en iransk stipendiat ved CeSOS har fått avslag på søknaden om oppholdstillatelse. Også denne ph.d.-kandidaten er tilknyttet det samme vindturbin-prosjektet.

UA vil seinere i dag publisere et intervju med veilederen til Ghane.

Iraneren har også gitt UDI beskjed om at de kan løses fra taushetsplikten og uttale seg om hans tilfelle. Vi hører deres versjon av saken når disse formalitetene er i orden.

Jeg forstår ikke hva forbindelsen er mellom vindturbiner og militært misbruk

Mahdi Ghane, stipendiat
Relaterte artikler

Iranske stipendiater kastes ut

NTNU-stipendiatene Hamideh Kaffash og Babak Khalaghi har fått beskjed av UDI om å forlate landet. – UDI leker med folks karriere, mener Kaffash.

Bovim ber UDI om svar

Tre nye iranske stipendiater har fått avslag på søknader om midlertidig oppholdstillatelse i Norge. NTNU-rektor Gunnar Bovim mener universitetet kan tape kampen om de beste hodene.

Vil diskutere utkasting

Tekna mener situasjonen for iranske stipendiater ikke er akseptabel. Nå vil den lokale fagforeninga at NTNU-ledelsen skal ta affære.

NTNU har anket utkastelse av iranere

Rektor Gunnar Bovim mener UDI ikke følger sin egen liste over sensitive fagområder og forventer nøye politisk behandling av problematikken.

Har tillit til PST

NTNU-ledelsen har tillit til PSTs arbeid og vurderinger, men ønsker å diskutere situasjonen for iranske stipendiater med Kunnskapsdepartementet.

PST forsvarer utkasting

PST mener universitetene har et ansvar for at sensitiv kunnskap ikke kommer på avveie. Tjenesten utfordrer lærestedene til å diskutere om de er sitt ansvar bevisst.

Disse fagfeltene alarmerer PST

PST får oversendt visumsøknadene fra iranske studenter og forskere hvis disse søker seg til problematiske fagområder ved universitetene. Lista over slike fagområder er lang.

Holder igjen penger til iranske studenter

Iranske studenter som ikke får opphold i Norge, har store problemer med å få tilbake en økonomisk garanti på 95 000 kroner. Norske banker nekter å overføre pengene til Iran.

Stenger iranere ute

Det akademiske filteret som skal hindre kunnskapsoverføring av sensitiv teknologi til Iran, har effekt: Antall nye iranske phd-er ved NTNU har sunket fra 39 til 3.

Mer kontroll med farlig kunnskap

Norske myndigheter vil ha bedre kontroll med potensielt farlig kunnskap. Lisensplikt for utenlandske studenter er uaktuelt, men Utenriksdepartementet vil ha rutiner for å identifisere det de kaller «reelle risikotilfeller».

Filter mot farlige studenter

Utenriksdepartementet (UD) arbeider i disse dager med en vær-varsomliste over kunnskap som ikke bør falle i gale hender. Men listen kan bli holdt hemmelig.

PST vil ha filter for utenlandske studenter

NTNU gjennomgår eksplosiv vekst i søkertallene for studenter fra utlandet. Særlig sterk er søknaden fra Iran. PST er bekymret, og tar til orde for et eget filter som kan screene utenlandske studenter.

Tungt å høre hjemme på bekymringslisten

Det føles tungt å høre hjemme i landet som ligger øverst på bekymringslisten til atomenergibyrået, FNs sikkerhetsråd og Politiets Sikkerhetstjeneste. Men det aller tyngste er at folk i vest ikke skiller mellom landet Iran og det iranske folket.

Veileder reagerer på avslag

– At UDI nekter Mahdi Ghane opphold i Norge, er uforståelig, sier CeSOS-direktør Torgeir Moan. Han viser til at forskning gjort av ph.d.-kandidater blir offentlig tilgjengelig.

Forpliktet til sanksjoner

Fra nyttår fikk UDI myndighet til å avslå enkelte oppholdssøknader direkte. Justis- og beredskapsdepartementet følger med på «iranersaken» og vurderer regelverket fortløpende.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kan gå mot mer hjemmekontor

Siden i vår har hovedregelen for oppstart vært at NTNU-ansatte skal tilbake på campus i august. Nå skal NTNU revurdere innholdet i denne regelen.

KI-rektor advarer mot hardt klima i den svenske koronadebatten

Advarer mot et stadig hardere debattklima i kjølvannet av pandemien: KI-rektor Ole Petter Ottersen uttrykker uro for at Sverige skal havne i samme negative spiral som der USA befinner seg.

Studenter ble smittet av covid etter arrangement på campus

Fem studenter ved Aarhus universitet er smittet av covid etter å ha deltatt på ett stort arrangement på campus.

Semesterstart nærmer seg - studentledere holder pusten

For første gang foregår studiestart mens en pandemi pågår. Ledere av studentorganisasjoner i Trondheim ser fram til et nytt semester hvor studentene får innta campus igjen. Samtidig er de bekymret.