NTNU har anket utkastelse av iranere

Rektor Gunnar Bovim mener UDI ikke følger sin egen liste over sensitive fagområder og forventer nøye politisk behandling av problematikken.
NTNU-rektor Gunnar Bovim er kritisk til saksbehandlingen i UDI-sakene som har ført til at flere NTNU-stipendiater er blitt kastet ut av landet. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

NTNU-rektor Gunnar Bovim er kritisk til saksbehandlingen i UDI-sakene som har ført til at flere NTNU-stipendiater er blitt kastet ut av landet.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

NTNU-stipendiatene Hamideh Kaffash og Babak Khalaghi har sammen med en tredje iransk stipendiat ved NTNUs Institutt for materialteknologi nylig fått beskjed av UDI om at de ikke får innvilget midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

Dette er de siste eksemplene i rekken av iranere som blir nektet opphold på grunnlag av utlendingsforskriftens paragraf 6-35, første ledd. Den omhandler blant annet forbud mot overføring av sensitiv teknologi til Iran.

De tre iranerne måtte i utgangspunktet forlate Norge og Schengen innen 3. juni.

Har sendt inn anke

NTNU-rektor Gunnar Bovim forteller at NTNU og de berørte iranerne har anket avslagene fra UDI og informert Kunnskapsdepartementet om saken.

LES OGSÅ: Iranske stipendiater kastes ut
LES OGSÅ: PST mener de vet hva de gjør

- Vi er opptatt av at dette får en snarlig avgjørelse. Dette er en viktig sak og jeg forventer at dette blir nøye vurdert av politisk myndighet, sier Bovim til UA.

NTNU-rektoren var kritisk til UDIs saksbehandlingstid i rektoratets blogg i forrige uke og har gjentatt samme budskap på TV 2. Han er imidlertid forsiktig med å si noe om det politiske spørsmålet rundt teknologioverføring til Iran.

Likevel stiller Bovim seg kritisk til de pågående utkastelsessakene.

- UDI har en liste over fagområder med sensitiv teknologi. Fagområdene til dem som blir nektet opphold nå, står ikke på denne listen. Jeg synes det er pussig at UDI ikke følger sin egen liste, sier han.

LES OGSÅ: Fagfeltene som alarmerer PST

Undersøker oppholdsstatus for alle NTNU-iranere

Rektor Gunnar Bovim forteller at universitetet har satt i gang et prosjekt for å få oversikt over hvor mange iranere de har, og hvilken situasjon hver enkelt har i forhold til oppholdstillatelse.

Tidligere denne uken tok Bovim i mot en gruppe iranske stipendiater på sitt kontor på Gløshaugen. Bovim sier det er stor usikkerhet i miljøet.

- Jeg har forståelse for at dette er en vanskelig situasjon. Dette påvirker også dem som ikke har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse. Det blir usikre på om de kan fullføre stipendiatperioden sin, sier han.

LES OGSÅ: Mahdi Ghane reiser til Iran
LES OGSÅ: NTNU vil diskutere iranere med sin eier

PST: - Stor fare for ulovlig kunnskapsoverføring

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har de sett en økende tendens til at fremmede etterretningstjenester forsøker å kultivere studenter, eller de som er i begynnelsen av sin karriere, til å jobbe for seg. Det fremgår av PSTs trusselvurdering for 2014. Her heter det videre at «norsk forskning og industri ligger langt fremme på en rekke områder innenfor petroleumsteknologi, militærteknologi, romteknologi og en rekke grunnforskningsområder innen naturvitenskapene.»

LES OGSÅ: Veileder reagerer på UDI-avslag
LES OGSÅ: Fortvilet stipendiat fra Iran kastes ut

PST mener iranske aktører står fortsatt bak de fleste forsøk i Norge på å skaffe varer og teknologi som kan anvendes til fremstilling av masseødeleggelsesvåpen.

«Antall iranske søkere til norske studie- og forskningsinstitusjoner er høyt, sammenlignet med søkere fra andre ikke-vestlige land. Ofte ser vi at det søkes til fag og teknologiområder som har relevans for utvikling av et potensielt kjernevåpenprogram. Faren for at norske utdanningsinstitusjoner og høyteknologiske virksomheter blir utsatt for forsøk på ulovlig kunnskapsoverføring også i 2014, er stor,» skriver PST.

I kjølvannet av utkastelsessakene har en gruppe startet en kampanje for å stanse det de mener er diskriminering av iranere. I skrivende stund har over 1600 personer «likt» den nystartede facebook-siden Stop Educational Discrimination Against Iranians og et nesten like stort tall har gitt sin signatur i en underskriftskampanje.

Fagfeltene som alarmerer PST
Seniorrådgiver Hege Kristin Halvorsen i PST har tidligere listet opp følgende fagområder som PST mener har flerbrukspotensial: (Det er ikke kjent for UA hvilke spesialiseringer under disse kategoriene som vurderes som spesielt risikofylte.)
 • elektronikk
 • informasjonsteknologi
 • kjemi
 • biologi
 • fysikk
 • matematikk
 • romfartsteknologi
 • bygg og anlegg
 • materialteknologi
 • metallurgi
 • mekatronikk
 • veterinærstudium
 • olje og gass
Kaffash og Khalaghi har hatt en form for oppholdstillatelse som kalles «early work start» i påvente av den midlertidige oppholdstillatelsen. De sier de ikke har hatt noen grunn til å tro at de skulle få avslag. 

Kaffash og Khalaghi har hatt en form for oppholdstillatelse som kalles «early work start» i påvente av den midlertidige oppholdstillatelsen. De sier de ikke har hatt noen grunn til å tro at de skulle få avslag. 

I mai fikk Hamideh Kaffash (t.v.) og Babak Khalaghi beskjed om at de ikke får innvilget midlertidig oppholdstillatelse i Norge. NTNU-stipendiatene føler at de blir diskriminert fordi de er født i Iran. Saken ble anket og Kaffash har nå fått beskjed om at UDI ikke tar anken til følge. 

I mai fikk Hamideh Kaffash (t.v.) og Babak Khalaghi beskjed om at de ikke får innvilget midlertidig oppholdstillatelse i Norge. NTNU-stipendiatene føler at de blir diskriminert fordi de er født i Iran. Saken ble anket og Kaffash har nå fått beskjed om at UDI ikke tar anken til følge. 

Gunnar Bovim forventer å se nye sampublikasjoner, nye felles prosjekter og at man har fått målrettet studentmobilitet begge veier mellom Norge og Japan når NTNU arrangerer KIFEE-møtet neste år. 

Gunnar Bovim forventer å se nye sampublikasjoner, nye felles prosjekter og at man har fått målrettet studentmobilitet begge veier mellom Norge og Japan når NTNU arrangerer KIFEE-møtet neste år. 

Etter å ha ventet over et halvår på svar fra UDI, fikk Mahdi Ghane i slutten av februar avslag på søknaden om oppholdstillatelse. 

Etter å ha ventet over et halvår på svar fra UDI, fikk Mahdi Ghane i slutten av februar avslag på søknaden om oppholdstillatelse. 

Relaterte artikler

Iranske stipendiater kastes ut

NTNU-stipendiatene Hamideh Kaffash og Babak Khalaghi har fått beskjed av UDI om å forlate landet. – UDI leker med folks karriere, mener Kaffash.

Bovim ber UDI om svar

Tre nye iranske stipendiater har fått avslag på søknader om midlertidig oppholdstillatelse i Norge. NTNU-rektor Gunnar Bovim mener universitetet kan tape kampen om de beste hodene.

Forpliktet til sanksjoner

Fra nyttår fikk UDI myndighet til å avslå enkelte oppholdssøknader direkte. Justis- og beredskapsdepartementet følger med på «iranersaken» og vurderer regelverket fortløpende.

Har tillit til PST

NTNU-ledelsen har tillit til PSTs arbeid og vurderinger, men ønsker å diskutere situasjonen for iranske stipendiater med Kunnskapsdepartementet.

PST forsvarer utkasting

PST mener universitetene har et ansvar for at sensitiv kunnskap ikke kommer på avveie. Tjenesten utfordrer lærestedene til å diskutere om de er sitt ansvar bevisst.

Vil diskutere utkasting

Tekna mener situasjonen for iranske stipendiater ikke er akseptabel. Nå vil den lokale fagforeninga at NTNU-ledelsen skal ta affære.

Veileder reagerer på avslag

– At UDI nekter Mahdi Ghane opphold i Norge, er uforståelig, sier CeSOS-direktør Torgeir Moan. Han viser til at forskning gjort av ph.d.-kandidater blir offentlig tilgjengelig.

Fortvilt stipendiat fra Iran kastes ut

Iranske Mahdi Ghane fikk stipend ved NTNU for å forske på vindturbiner til havs. Nå vil UDI kaste ham ut av landet på grunn av sanksjonene mot Iran.

Disse fagfeltene alarmerer PST

PST får oversendt visumsøknadene fra iranske studenter og forskere hvis disse søker seg til problematiske fagområder ved universitetene. Lista over slike fagområder er lang.

Nå har han reist

UDI har pålagt NTNU-stipendiaten Mahdi Ghane å komme seg ut av landet i løpet av tirsdag. I går tok han farvel med Trondheim og startet reisen tilbake til hjemlandet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

20 internasjonale studenter til NTNU i november

Seksjonssjef Anja Linge Valberg mener smittevernhensynene er godt ivaretatt.

Ytring:

Ingen er forskåna fra korona

Koronapandemien har gitt mye lærdom. Her er syv ting jeg vil ta med meg på vegen videre.

Gjesteskribenten:

At hjemmeeksamen ble planlagt i siste liten, burde vært unødvendig

Det er helt uforståelig for meg at man ikke tidligere har sett at det ville være umulig å gjennomføre eksamen akkurat som i årene før covid-19.

Asheim vil ha litt mindre Brisbane og litt mer Bayern for norske studenter

Regjeringen mener det er for tilfeldig hvor norske studenter reiser på utveksling. De vil bruke Lånekassen til å lokke studenter til attraktive land.