SV forfølger iranersaken

SVs stortingsrepresentant Snorre Valen mener behandlingen av iranerne på NTNU er så håpløs at det nesten er komisk. Nå tar han affære overfor statsråden.
SVs Snorre Valen synes behandlingen av iranerne på NTNU virker utrolig firkanta. 
        
            (Foto: Åsmund Holien Moe.)

SVs Snorre Valen synes behandlingen av iranerne på NTNU virker utrolig firkanta.  Foto: Åsmund Holien Moe.

- Mye tyder på at regelverket håndheves altfor strengt. Selvsagt må vi vurdere kunnskapsoverføring av sensitiv teknologi, men jeg vil ta opp med utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen om regelverket er innrettet hensiktsmessig. Jeg vil også utfordre ham på om han vil vurdere å endre praksis. Denne saken virker utrolig firkanta, skriver Valen i et tilsvar etter at Universitetsavisa i forrige uke sendte åtte spørsmål til ni trønderske stortingsrepresentanter.

Valen og Arbeiderpartiets Eva Kristin Hansen er de eneste som har svart.

Motsatt norske politikeres taushet, går debatten høyt i vårt granneland. Sveriges Radio har i dag fyldig dekning av saksfeltet. I følge SR er minst 10 studenter med iransk bakgrunn nektet studieplass ved tekniske U/H-utdanninger i Norge. Samtidig som Norge er vesentlig mer restriktiv enn Sverige, er NTNU ifølge SR det lærestedet som har sagt nei til flest studenter fra Iran. Hilde Skeie, sjef for Internasjonal seksjon ved NTNU, sier til SR at det er norske innvandringsmyndigheter som sitter med ansvaret.

- Vi vil naturligvis ha studenter fra hele verden til å studere hos oss, men når det gjelder oppholdstillatelse kan vi ikke påvirke myndighetenes beslutning, sier Skeie til Sveriges Radio.

Bakgrunn

Brevet til stortingsrepresentantene presenterte først bakgrunnen med denne teksten:

«Kjære stortingsrepresentant

UA har skrevet flere artikler om iranske stipendiater som blir kastet ut av landet etter å ha arbeidet i mange måneder på NTNU. UDI støtter seg på PST og bestemmelsene som skal hindre kunnskapsoverføring om sensitiv teknologi til Iran.

Stipendiatene slipper først inn etter reglene om «early work start». Rektor Gunnar Bovim har henvendt seg til UDI flere ganger og beklaget at stipendiatene først får svar på søknaden om oppholdstillatelse flere måneder etter at de er etablert og i gang med arbeidet.

I det siste tilfellet har to forskere som jobber med reduksjon av CO2-utslipp innen aluminium- og ferromanganproduksjon fått beskjed om å forlate Norge innen 3. juni.

Veiledere og andre har protestert mot disse og andre utvisninger. De viser til at forskningsresultatene blir offentliggjort, og er tilgjengelige for hvem som vil.»Åtte spørsmål

Deretter ba vi om svar på åtte spørsmål:

1. Hva synes du om utvisningene?

2. Hvor stor tillit har du til UDI og PSTs vurderinger i disse sakene?

3. I hvilken grad mener du det kan være en sikkerhetsrisiko at iranere kan være med å utvikle kunnskap om reduserte CO2-utslipp?

4. Hvor lett kan veiledere, andre forskere og universitetets ledelse bli naive?

5. Hvor mye hensyn bør Norge ta til internasjonale sanksjonsvedtak i slike spørsmål?

6. Er det riktig å la stipendiatene begynne når de risikerer å bli kastet ut etter flere måneder?

7. I hvilken grad er det tenkelig at du vil jobbe for å få ned behandlingstiden for stipendiater?

8. Hvordan bedømmer du rektor Bovims utsagn om at Norge kan tape kampen om de beste hodene med denne praksisen?Sju svarte ikke

I går ettersendte vi artikkelen der Bovim forteller at NTNU har anket de siste utvisningene. Bovim mener UDI ikke følger sin egen liste over sensitive fagområder. Han forventer nøye politisk behandling av problematikken.

Spørsmålene ble sendt ut onsdag i forrige uke med svarfrist i går kveld. Trond Giske (Ap), Per Sandberg (Frp), Linda C. Hofstad Helleland (H), Frank Jenssen (H), Sivert Bjørnstad (Frp), Marit Arnstad (Sp og Trine Skei Grande (V) har ikke svart.

Eva Kristin Hansen skriver at hun synes det er feil å kommentere enkeltsaker. Hun skjønner godt at saken engasjerer, og mener det er viktig at vi er forutsigbare overfor de som får arbeidstillatelse i Norge. Behandlingstiden må også kortes kraftig ned, mener hun.

Hansen ser det utelukkende som et positivt bidrag i debatten at rektor Bovim er aktiv i saken.

Mer forutsigbar

Snorre Valen mener regjeringen må gå gjennom både regelverk og praksis. Han viser til at søkerne har brukt mye ressurser, tid og krefter på å flytte til Norge, bare for å få avslag etter å ha jobbet ved NTNU i flere måneder. Det må være mulig å få til en mer forutsigbar ordning, mener han. Valen viser til at SV jobber for å få ned saksbehandlingstiden for alle saker hos utlendingsforvaltningen.

- Skal Norge bli en ledende kunnskapsnasjon, er talentattraktivitet noe av det viktigste å strebe etter. Det må også gjelde for talenter fra utenfor EØS-området. Jeg er helt enig med Bovim i at så lang behandlingstid som vi ser her, står i veien for et slikt mål. Myndighetene må legge bedre til rette for at norske universiteter kan hevde seg internasjonalt. Jeg vil ta det opp med statsråden for å forsikre meg om at han vil bidra til dette, enten i Stortingets ordinære spørretime eller i brevs form, så raskt som mulig, skriver Valen.

Taus Røe Isaksen

Universitetsavisa har sendt de samme spørsmålene til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og til statssekretær Kristian Dahlberg Hauge (Frp) i Arbeids- og sosialdepartementet. Kunnskapsministeren har meddelt at han «har dessverre ikke anledning til å kommentere dette».

Dahlberg Hauge viser til Justisdepartementet som rette instans.

Jeg vil også utfordre ham på om han vil vurdere å endre praksis. Denne saken virker utrolig firkanta.

Snorre Valen, SV
Ap’s Eva Kristin Hansen oppfatter det utelukkende positivt at rektor Bovim engasjerer seg. 

Ap’s Eva Kristin Hansen oppfatter det utelukkende positivt at rektor Bovim engasjerer seg. 

Relaterte artikler

NTNU har anket utkastelse av iranere

Rektor Gunnar Bovim mener UDI ikke følger sin egen liste over sensitive fagområder og forventer nøye politisk behandling av problematikken.

Forpliktet til sanksjoner

Fra nyttår fikk UDI myndighet til å avslå enkelte oppholdssøknader direkte. Justis- og beredskapsdepartementet følger med på «iranersaken» og vurderer regelverket fortløpende.

Iranske stipendiater kastes ut

NTNU-stipendiatene Hamideh Kaffash og Babak Khalaghi har fått beskjed av UDI om å forlate landet. – UDI leker med folks karriere, mener Kaffash.

Bovim ber UDI om svar

Tre nye iranske stipendiater har fått avslag på søknader om midlertidig oppholdstillatelse i Norge. NTNU-rektor Gunnar Bovim mener universitetet kan tape kampen om de beste hodene.

Tviler på jussen rundt spionfilter

Kunnskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og Politiets Sikkerhetstjeneste er for tiden opptatt av å minne universitetene om deres ansvar for å hindre ulovlig kunnskapsoverføring. Jussprofessor Jan Fridtjof Bernt mener de står i fare for å gå lenger enn reglene rekker.

Nå har han reist

UDI har pålagt NTNU-stipendiaten Mahdi Ghane å komme seg ut av landet i løpet av tirsdag. I går tok han farvel med Trondheim og startet reisen tilbake til hjemlandet.

Har tillit til PST

NTNU-ledelsen har tillit til PSTs arbeid og vurderinger, men ønsker å diskutere situasjonen for iranske stipendiater med Kunnskapsdepartementet.

PST forsvarer utkasting

PST mener universitetene har et ansvar for at sensitiv kunnskap ikke kommer på avveie. Tjenesten utfordrer lærestedene til å diskutere om de er sitt ansvar bevisst.

Vil diskutere utkasting

Tekna mener situasjonen for iranske stipendiater ikke er akseptabel. Nå vil den lokale fagforeninga at NTNU-ledelsen skal ta affære.

Veileder reagerer på avslag

– At UDI nekter Mahdi Ghane opphold i Norge, er uforståelig, sier CeSOS-direktør Torgeir Moan. Han viser til at forskning gjort av ph.d.-kandidater blir offentlig tilgjengelig.

Fortvilt stipendiat fra Iran kastes ut

Iranske Mahdi Ghane fikk stipend ved NTNU for å forske på vindturbiner til havs. Nå vil UDI kaste ham ut av landet på grunn av sanksjonene mot Iran.

Disse fagfeltene alarmerer PST

PST får oversendt visumsøknadene fra iranske studenter og forskere hvis disse søker seg til problematiske fagområder ved universitetene. Lista over slike fagområder er lang.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

– Et virus skal ikke stoppe meg!

To ganger i året går Klovneløpet av stabelen i studentbyen Trondheim. På grunn av koronaviruset gjennomføres vårens etappe med én mann – og ikke i Trondheim.

Kommentar:

Åpne landskap post covid-19

Det skal bli interessant å følge NTNU-ledelsens kamp for å tvinge ansatte med cellekontor ut i åpne landskap til høsten. Pleksiglassprodusentene kan gå gode tider i møte.

Forskningsleder går av etter konflikt med EU

Professor Mauro Ferrari går av som leder for Det europeiske forskningsrådet (ERC) i frustrasjon over måten koronapandemien håndteres på i EU. Men han var allerede bedt om å trekke seg.

Doktorkandidat overlevar på under 3000 kroner i månaden

Når han har betalt husleiga, har doktorkandidat Seid Mussa Ahmed 2648 kroner igjen å leva av. Statsråd Henrik Asheim vil no ta opp situasjonen til internasjonale studentar.