- Derfor er fusjon med NTNU best for HiST

HiST-rektor Helge Klungland ser ikke for seg sammenslåing med noen andre høgskoler eller universiteter enn NTNU.
HiST-rektor Helge Klungland er klare på at han ser store fordeler i en sammenslåing med NTNU. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

HiST-rektor Helge Klungland er klare på at han ser store fordeler i en sammenslåing med NTNU.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Klungland avslørte nylig at han ser på en fusjon med NTNU som en god løsning for HiST. Dette kommer som en direkte følge av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens krav til norske universitet og høgskoler om å tegne seg selv inn i det nye universitets- og høgskolekartet.

En mulig fusjon mellom NTNU og HiST har allerede vært tema på flere møter mellom de to utdanningsinstitusjonene. Mens NTNU holder flere muligheter åpne, er Klungland klar på at han ser så store fordeler i en sammenslåing at dette er bedre for HiST å stå alene slik de gjør i dag.

- Forholdene ligger til rette

Mandag kveld stiller blant andre Klungland og NTNU-rektor Gunnar Bovim til UAs debatt om den fremtidige strukturen i sektoren.

- Forholdene ligger til rette for fusjon med NTNU. Det er allerede planlagt å samle helsefagene på Øya og det er kort vei fra Kalvskinnet til Gløshaugen, sier Klungland når UA møter ham for å høre mer om fremtidsutsiktene.

Samtidig som de geografiske forholdene ifølge Klungland er på plass, er høgskolens fire store fagområder, helse, økonomi, ingeniør- og lærerutdanning, komplementære med studieporteføljen på tilsvarende områder på NTNU.

Klungland peker på at høgskolene har blitt mer og mer like universitetene og at en sammenslåing derfor kan være naturlig.

- Tidligere leverte høgskolene bare bachelorutdanninger, men man har nærmet seg universitetsmodellen. Nå er det masterutdanninger, doktorgrader og mer forskning. Tidligere har det vært svært stor forskjell i forskningsintensiteten, men dette er i ferd med å utjevne seg. Jeg tror for eksempel alle er enige om at vi har behov for forksning innen barnevern, sier han.

LES OGSÅ: Volda-rektor: - LIte aktuelt med NTNU-fusjon
LES OGSÅ: Høgskolene i nord kan raskt bli borte fra kartet
LES OGSÅ: NTNU-dekanene drøfter universitetsfusjon

- Lite å hente på HiNT-fusjon

Klungland er blant annet tidligere instituttleder og prodekan for forskning ved NTNU, samt avdelingsdirektør i Miljødirektoratet. Han ble HiST-rektor i januar.

Nå mener Klungland HiST har to gode alternativer: Å fortsatt stå alene, eller å slå seg sammen med NTNU. En fusjonering av de midtnorske høgskolene og NTNU ser han ikke for seg. Til det er både den geografiske avstanden for stor og fagprofilene for forskjellige. Dette er også grunnen til at han ikke tror HiST kommer styrket ut av en sammenslåing med Høgskolen i Nord-Trøndelag.

- Fagprofilene er for forskjellige. Vi har ingeniørutdanning, de har sjåførlærerutdanning og landbruk. Økonomi-, lærer- og sykepleierutdanningene overlapper, men avstandene er lange og vi har lite å hente på en slik fusjon, tror Klungland.

- Hva om kunnskapsdepartementet bestemmer at dere ikke skal slås sammen med NTNU, men for eksempel utgjøre en del av et større midtnorsk universitet?

- Hvis departementet bestemmer noe vi ikke er initiativtaker til, skal vi gjøre det beste ut av det. Jeg skal ikke surmule et eneste sekund. Det er bra at vi har en eier som kan se det større bildet for hva som er best for sektoren.

- Hva er de negative aspektene ved en fusjon med NTNU?

- Noen fagmiljøer kan bli lidende i en større organisasjon. Vi får en utfordring i hvordan vi best skal ivareta den treårige ingeniørutdanningen.

- Undervisningsformen med mindre grupper og tett kontakt med lærerne blir ofte trukket frem som HiSTs sterkeste kort. Hvordan vil dette påvirkes av en fusjon med NTNU?

- Vi håper det gode vi har ved HiST kan bringes inn i NTNU og vice versa. Mange fagmiljøer ved NTNU har tilsvarende undervisningsform som den vi har på HiST i dag. Vi er også langt fremme på digital eksamen, noe som kan tas med inn i den nye organisasjonen, sier Klungland.

LESERBREV: Bør NTNU fusjonere med andre institusjoner?

Utsetter styre- og rektorendringer

NTNU holder foreløpig flere muligheter åpne og vurderer flere strukturelle tiltak. Disse inkluderer tettere samarbeid med Sintef, formaliserte samarbeidsavtaler og mulige fusjoner på nasjonalt nivå innen teknologi, samt en lokal fusjon mellom NTNU og en eller flere høgskoler i Midt-Norge.

LES OGSÅ: Ønsker lokal sammenslåing

Verken lederen i Studentparlamentet ved HiST eller i Studenttinget ved NTNU drømmer om sammenslåing. Om det må skje, vil de helst samarbeide med hverandre og ikke høgskoler i andre byer.

LES SAKEN HER: Vil helst være alene

Klungland forteller at Kunnskapsdepartementet har gitt signaler om at alle høgskoler og universiteter om bør utsette styrevalg og rektorvalg eller rektoransettelser fra vårparten. HiST-rektoren mener dette er et sterkt signal om at tidsplanen skal overholdes. En ny stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren er ventet til våren, og Klungland tror det kan bli vedtatt endringer høsten 2015. Deretter vil det trolig ta minst et par år med planlegging og analyser før endringene trer i kraft.

Mandag 22. september arrangerer Universitetsavisa debatt om strukturendringene i UH-sektoren. Debatten blir holdt i kantina i Realfagsbygget på Gløshaugen kl. 19-21. Se arrangementet på Facebook her.Her kan du se hvordan SAKS-forløpet har vært, og hvordan UA har dekket den siden reformen ble flagget 14. januar. Klikk på pilene i sidepanelet for å navigere mellom - og inn på artiklene.

SAKS:
null
 • Akronymet er satt sammen av samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon - og sammenslåing.
 • September: Møter med institusjonene
 • Oktober: KD mottar styrebehandlede innspill fra institusjonene
 • Desember/Januar: Første utkast til Stortingsmeldingen
 • Februar/mars: Politiske avklaringer
 • Mars: Regjeringen håper å legge fram stortingsmeldingen andre halvdel av mars. KD håper at det gir Stortinget nok tid til å behandle saken i vårsesjonen 2015.
 
Leder Elena Bogen Slydal (t.v.) i Studenttinget ved NTNU og leder Synne Grønvold i Studentparlamentet ved HiST er fornøyde med strukturen slik den er i dag. 

Leder Elena Bogen Slydal (t.v.) i Studenttinget ved NTNU og leder Synne Grønvold i Studentparlamentet ved HiST er fornøyde med strukturen slik den er i dag. 

Relaterte artikler

HiST vil ha NTNU-fusjon

Tåketrøbbel gjorde at NTNU-rektor Gunnar Bovim og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ikke kom seg til onsdagens strukturmøte i Molde. Der satt HiST-rektor Helge Klungland klar med en positiv innstilling til sammenslåing.

Vil helst være for seg selv

Verken lederen i Studentparlamentet ved HiST eller i Studenttinget ved NTNU drømmer om sammenslåing, men om det må skje vil de helst samarbeide med hverandre og ikke høgskoler i andre byer.

Fagforeningene får ikke delta på dialogmøtene

De representerer tusenvis av ansatte, men fagforeningene får hverken plass rundt bordet eller på tilhørerbenken når KD inviterer til dialogmøter.

Ønsker lokal sammenslåing

Stjørdal: NTNUs ledere har diskutert mulige partnere for sammenslåinger i to dager. Mange ønsker seg tettere integrasjon med Sintef og HIST.

Pressen på gangen under dialogmøtene

Samtalene om det som kan bli tidenes reform i utdannings-Norge skal skje bak lukkede dører.

- Lite aktuelt med NTNU-fusjon

Høgskolen i Volda er blant høgskolene som skal på kunnskapsministerens dialogmøte i Molde om mulige strukturendringer i sektoren, men rektor Per Halse ser ikke for seg sammenslåing med NTNU.

Høgskolene i nord kan raskt bli borte

Kunnskapsministeren ønsker å legge ned alle høgskolene i Nord-Norge så fort som mulig og kun ha ett eller to universitet.

Dekanene skal drøfte universitetsfusjon

Fire arbeidsgrupper ved NTNU har sett på mulige strukturendringer i UH-sektoren. Nå skal fusjon av midtnorske høgskoler og NTNU drøftes i dekanmøtet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Medisinstudentene vil tilbake til pasientene

Medisinstudentene mener den pasientnære undervisningen bør starte opp igjen så raskt som mulig. – Det er en stor del av utdanningen vår, sier leder for medisinstudentene,

Ytring:

Ap, Sp og FrPs lek med spåkula

Vi stiller oss spørrende til hvem som skal ha denne definisjonsmakten på hva som er arbeidsrelevant, og hvordan man kan vite hva arbeidslivet har behov for i de kommende årene?

Dette er medisin mot frafall i videregående

Gjennom solidaritetskorpset kan ungdom mellom 18 og 30 år jobbe frivillig i et annet land i Europa. Det ga meg tryggheten jeg trengte, skriver Sondre Hansen.

Gjesteskribenten:

Hvordan har vi klart oss på NTNU under pandemien?

Hvordan har vi klart oss på NTNU så langt? spør Helge Holden. Her diskuterer han noen av erfaringene med å holde det gående under en pandemi.