- For mye er for uklart til å fatte fusjonsvedtak nå

Rektor Gunnar Bovim har ingen klar fusjonsanbefaling til NTNUs styre. Til det henger for mange ubesvarte spørsmål i lufta, mener han.
Ikke klar. Fordi så mye er uklart, er rektors vurdering at NTNU «ikke er rede til å fatte vedtak om fusjon eller andre organisatoriske samarbeidsløsninger med andre institusjoner i dette styremøtet».  
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Ikke klar. Fordi så mye er uklart, er rektors vurdering at NTNU «ikke er rede til å fatte vedtak om fusjon eller andre organisatoriske samarbeidsløsninger med andre institusjoner i dette styremøtet».   Foto: KRISTOFFER FURBERG

- Det er foreløpig for mange uavklarte spørsmål knyttet til rammebetingelser for å få til vellykkede fusjoner, skriver rektoren i sitt notat til styret.

Saks-prosessen og en høringsuttalelse fra NTNU står øverst på dagsorden når styret samles onsdag neste uke. Da skal det avgjøres hva som skal være NTNUs offisielle uttalelse til Kunnskapsdepartementet om den framtidige strukturen innen høyere utdanning i Norge.

Fordi så mye er uklart, er rektors vurdering at NTNU «ikke er rede til å fatte vedtak om fusjon eller andre organisatoriske samarbeidsløsninger med andre institusjoner i dette styremøtet».

- Krevende for ansatte

Landet rundt jobbes det nå på høygir for å gi Kunnskapsdepartementet høringsinnspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren. Prosessen med kortnavnet Saks (Samarbeid, Arbeidsdeling, Konsentrasjon, Sammenslåing) skal munne ut i en stortingsmelding våren 2015.

Rektor ønsker nå at styret gir grønt lys for at det jobbes videre langs flere spor.

Han understreker at når alternativer skal konkretiseres, er det viktig med sterk involvering av ansatte og studenter.

Organisasjonsendringer kan være krevende for de ansatte. Tidlig medvirkning er derfor nødvendig for å få gode gevinster av endring, skriver rektor.

Faglig samarbeid og tettere samkvem med Sintef står øverst når rektor lister opp hvordan NTNU best mulig skal kunne nå sine mål og «realisere sin strategiske profil».

Dette samarbeidet skal utredes, uavhengig av eventuelle andre alternativ man lander på – eller hva Saks vil kunne føre til. Prosjektet «Bedre sammen» er allerede satt i gang, og en felles arbeidsgruppe skal konkludere i februar neste år. 

Bovim minner også om at arbeidet med å realisere det tidligere styrevedtaket om samling av Gløshaugen og Dragvoll campus fortsetter.

Videre på listen står samarbeid med utenlandske universiteter, der man skal komme med konkrete forslag til samarbeidspartnere.

- Fusjon kan svekke NTNUs prestisje

Når det gjelder mulige sammenslåinger med andre UH-institusjoner er det fortsatt Hist som er mest aktuell. Rektor ber om at styret gir grønt lys til å sette i gang et utredningsarbeid sammen med Hist, der både gevinster og utfordringer ved en fusjon beskrives. En klar forutsetning er at finansieringen av de to samlet sett ikke blir svakere enn i dag.

I forslaget til høringsnotat heter det at en fusjon vil gi forskningen ved Hist et kvalitetsmessig løft, mens en lokal fusjon kan være utfordrende for NTNU.

«Det kan svekke den internasjonale orienteringen, og det kan komme utfordringer knyttet til ressursfordeling mellom utdanning og forskning, og til avtaleverk om vitenskapelig ansattes forskningstid», heter det.

Og videre: «En fusjon vil gi sterkere innslag av bachelorutdanninger og dermed mindre forskningsproduksjon pr. vitenskapelig ansatt. Derfor vil mange også mene at en lokal fusjon generelt vil svekke NTNUs omdømme og prestisje.»

Les også: Sintef ønsker ikke å bli en del av NTNU

Fusjon med tekniske høgskoler

En annen modell er NTNU som del av et nasjonalt flercampus-universitet, fusjonert med høgskolene i Gjøvik, Narvik, Ålesund og Sør-Trøndelag.

Konklusjonen fra NTNU i denne runden, er at en ikke er rede til å fatte vedtak om fusjon eller andre samarbeidsløsninger i dette styremøtet. Konsekvensene av alle disse alternativene krever mer utredning, og større avklaring av rammebetingelser for å få til vellykkede fusjoner.

I høringsbrevet understreker NTNU at det, som landets nest største høyere utdanningsinstitusjon, står trygt på egne bein. Et reellt alternativ for NTNU er derfor å fortsette alene.

SAKS:
 • Akronymet er satt sammen av samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon - og sammenslåing.
 • September: Møter med institusjonene
 • Oktober: KD mottar styrebehandlede innspill fra institusjonene
 • Desember/Januar: Første utkast til Stortingsmeldingen
 • Februar/mars: Politiske avklaringer
 • Mars: Regjeringen håper å legge fram stortingsmeldingen andre halvdel av mars. KD håper at det gir Stortinget nok tid til å behandle saken i vårsesjonen 2015.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Akademisk frihet vs. ytringsfrihet:

- Varsellampene bør blinke når en leder «vil ta en prat»

Hvem skal avgjøre når en forsker som uttaler seg i det offentlige rom går utenfor eget kompetanseområde? - Ingen andre enn forskeren selv, mener Espen Leirset.

Gjesteskribenten:

ABE-«reformen» – når er det nok?

Det er klart at en årlig reduksjon av budsjettet på 0,5–0,8 prosent må slutte på et tidspunkt. Kunsten er å vite når nok er nok.

Koronaviruset:

Må holde seg hjemme etter besøk i Italia

Sosiolog Arve Hjelseth kom fra Nord-Italia på mandag. I dag har han hjemmekontor i tråd med NTNUs reiseråd.

Korona i Firenze:

- Her går livet som normalt

- Personlig tar jeg dette med relativt stor ro, sier professor Kristian Steinnes på telefon fra sitt kontor i utkanten av Firenze.