Ansattes representanter taler rektor midt i mot

Styret ved NTNU kom direkte fra samling i Oppdal med buss, og toget rett inn til det historiske styremøtet i Rådssalen. Styret er sterkt splittet, etter at de ansattes representanter går hardt ut og anbefaler null-alternativet - altså ingen fusjon.
En samlet gruppe av ansattrepresentanter avviser rektors ønske om fusjon. 
    
      (Foto: Kristoffer Furberg)

En samlet gruppe av ansattrepresentanter avviser rektors ønske om fusjon.  Foto: Kristoffer Furberg

- Det må være svært vanskelig for NTNU å gå inn i en fusjon med et så splittet styre, sier de vitenskapelig ansattes representant, Bjarne Foss i sitt innlegg.

Foss er blant de siste som har ordet før avstemningen, som i øyeblikket tenderer mot et meget knapt flertall for fusjon. UA oppdaterer denne artikkelen fortløpende.

Historisk møte

- Vi har hatt gode prosesser og mange møter. Vi har registrert mange og gode synspunkter, sa styreformann Richard Brandtzæg, da han åpnet møtet.

På dagsorden står kun én sak, nemlig  fusjon.

Dette er trolig er den viktigste saken NTNUs styre har hatt på sitt bord siden NTNU ble opprettet i 1996.

De ansatte taler rektor midt i mot

Ansatterepresentant Kristin Melum Eide tar raskt ordet, og fremmer en rekke kritiske innvendinger til prosessen på vegne av ansatte ved NTNU.

En samlet gruppe av ansattrepresentanter avviser rektors ønske om fusjon. Dermed er situasjonen vidåpen. Med de ansattes 5 stemmer behøver ledelsen de øvrige 6 stemmene for å få flertall for fusjon. Flertallet blir uansett knappest mulig. Melum Eide understreker  til slutt i sitt innlegg at de ansatte føler avmakt og frustrasjon.

Representantene for de ansatte tar ordet en etter en, og samtlige innlegg peker i samme retning.

Helge Holden sier opptakten og hastverket gjør det hele svært vanskelig. Han er blant annet meget bekymret for at en fusjon vil spise av de NTNU-ansattes forskningstid, og stiller en rekke spørsmål som han mener ikke er besvart, ikke besvart godt nok eller berørt i løpet av Saks-prosessen.

Röding er positiv

Ekstern styrerepresentant Karin Röding går for alternativ C, og mener at dette legger grunnen for at NTNU kan bli Nordens Nordens mest innovative universitet.

Representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte, Guro Busterud, sier NTNU ved hvilken som helst fusjon vil bidra til visjonen om å bli internasjonalt fremragende. Busterud finner blant annet ikke argumenter for at fusjon fremmer tverrfaglighet. Hun sier universitetet må fokusere innover på det de er gode på, i stedet for - som ved en fusjon- bruke ressurser på å løfte høyskolene.

- Bredere er ikke nødvendigvis synonymt med bedre, sier Busterud i et ellers langt innlegg.

Ekstern representant Nina Refseth sier det har vært krevende å komme inn i NTNUs styre på denne saken. Hun sier seg i hovedsak enig med de ansattes representanter om at en fusjon på kort sikt vil være svært krevende. Hun har heller ikke tro på at dette lar seg realisere økonomisk, innen de rammer som ligger på bordet.

- Men endringer kommer uansett, og de endrer uansett NTNUs fotavtrykk, sier Refseth, som avslutter med at en institusjon som er excellent ikke blir mindre fremragende ved en fusjon, sa Refseth som avsluttet med å si at hun støtter alternativ C - slik rektors forslag lyder.

Rådet fra Bovim

Rektor Gunnar Bovim råder styret til å gå for en modell der NTNU fusjonerer med Høgskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik. Til manges overraskelse har NTNUs mektige rektor utelatt Høgskolen i Narvik.

Kunnskapsdepartementet har allerede gjort det klart at hva NTNUs styre mener, vil bli tillagt meget stor vekt i det videre arbeidet med Saks-prosessen. Statssekretær Bjørn Haugstad har sagt til UA at departementet ikke kommer til å presse på NTNU en løsning universitetet ikke ønsker.

Derfor venter hele UH-sektoren spent på hva de 11 styrerepresentantene kommer fram til. 

Studentene sier ja

Også studentrepresentant Elise Landsem går inn for rektors forslag. Hennes makker Christian Tangen sier det er et overordnet valg, og mener at forslaget er i takt med både styrets mandat og NTNUs visjon. Han viser til at Norge er en liten nasjon som må satse på kunnskaps- og teknologiutvikling og at UH-sektoren spiller en særdeles viktig rolle.

- Sammen står vi sterkere, sier Tangen, som også støtter en storfusjon med de tre høgskolene.

Styreleder Richard Brandtzæg tar ordet etter at representantene har sagt sitt. Han trekker opp det globale bakteppet som argumenterer for styrket forskning. 

- Kunnskapssamfunnet må bidra til å opprettholde velferdssamfunnet, vi trenger et grønt industriskifte, sa Brandtzæg, som ser NTNUs rolle i forhold til dette.

- Jeg velger å ta en offensiv holdning. Vi trenger et større NTNU, sa Brandtzæg, som er helt klar på at han støtter rektors forslag.

Før styret går til avstemning, holder Kristin Melum Eide en presentasjon på vegne av samtlige ansatte-representanter. Det er helt uvanlig at de ansatte samler seg på denne måten, bak et felles innlegg i styret. Bjarne Foss tar ordet etter Melum Eide. Han går gjennom de ansattes vurderinger, og avviser fusjon.

Hele UH-sektoren venter spent på hva styrerepresentantene kommer fram til. 

 
    
      (Foto: Kristoffer Furberg)

Hele UH-sektoren venter spent på hva styrerepresentantene kommer fram til.   Foto: Kristoffer Furberg

Styrerepresentantene kom samlet i buss fra Oppdal. 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Styrerepresentantene kom samlet i buss fra Oppdal.  Foto: Sølvi W. Normannsen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA mener:

Dekantilsettinger: Utvalget av kandidater er for skrint

Prosessen med å ansette prorektorer er avsluttet. Snart skjer tilsetting av NTNUs dekaner. Sikrer dagens ordning at man får et godt nok utvalg av kandidater? Tja.

Gjesteskribenten:

Jeg valgte å si nei til cellegift

Mitt såkalte valg var jo ikke noe som ble gitt meg. Det oppsto fordi jeg stilte spørsmål.

- Hvorfor er det viktig å diskutere medvirkning?

- Debatten om medvirkning kommer aldri opp ved utenlandske universiteter. Hvorfor er den så viktig i Norge? spurte eksternt styremedlem Maria Strømme.

PST: Kina og Russland spionerer på norsk oljeteknologi

PST mener russiske, kinesiske og andre lands etterretningsorganisasjoner henter informasjon om den Norske oljesektoren.