Fusjonsprosessen:

Rektorene reiser på besøk til hverandre

I januar var det speed-dating mellom NTNU og aktuelle høgskoler. Nå, som de har vedtatt fast følge med lovnad om framtidig ekteskap, drar rektorene på besøk til hverandre. Samtidig stiller NTNU-rektor Gunnar Bovim i allmøter ved samtlige fakultet.
Gjøvik-rektor Jørn Wroldsen, NTNU-rektor Gunnar Bovim og Ålesund-rektor Marianne Synnes på speed-date i Trondheim. Nå drar de på hjemmebesøk hos hverandre. Hist-rektor Helge Klungland er også med. Det samme er et knippe utvalgte dekaner. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Gjøvik-rektor Jørn Wroldsen, NTNU-rektor Gunnar Bovim og Ålesund-rektor Marianne Synnes på speed-date i Trondheim. Nå drar de på hjemmebesøk hos hverandre. Hist-rektor Helge Klungland er også med. Det samme er et knippe utvalgte dekaner.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Fusjonstoget forlater perrongen. Denne uka møtes de fire UH-institusjonenes rektorer - igjen.  På tirsdag i Gjøvik, på onsdag i Ålesund. Torsdag stiller Gunnar Bovim i allmøte ved Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU.

- Hvorfor gjør du dette?

- Etter at styrevedtaket er fattet er det viktig for meg å snakke med folk. Etter å ha møtt og snakket med de øvrige rektorene, skal jeg ut på fakultetene for å snakke med ansatte. Disse møtene  skal være arenaer for å komme med det man måtte ha av glede og frustrasjon.

- Det skal også være plass for at man kan tenke sammen om veien videre. Hva er for eksempel viktig å passe på videre fremover? Jeg vil tro at også de som var uenig i fusjonsvedtaket har tanker om dette. Dette vil jeg være nysgjerrig på i allmøtene. I tillegg er det også et stort behov for informasjon. Vi skal informere i en rekke ulike kanaler. Allmøtene vil være en av plattformene.

Rektors bekymringer

- Nå er vedtaket fattet. Gjort er gjort, spist er spist – også for de som var motstander av fusjon. Nå skal vedtaket iverksettes, og det er din jobb. I den korte tidshorisonten: Hva bekymrer deg mest?

- Det viktige er å formulere de viktige momentene for faglig forbedring. Hva er viktig for å bedre rammevilkårene for disiplinfagene? For de ulike profesjonsfagene? Jeg tror de listene blir litt ulike. Hvordan skape bedre undervisning for studentene? Hvordan bedre forskningskvaliteten?

- Er det balansen mellom disiplinfag og profesjonsfag som er viktigst for den faglige siden av fusjonsprosessen?

- Den faglige utfordringen dreier seg om å få opp kvaliteten på hele porteføljen. Hva skal til for å lykkes? Ta for eksempel EU-prosjekter. Hva skal til for å lykkes i flere søknader dit? På studiesiden: Hvordan få en bedre kvalitet, og brest mulig avpasset bredde i tilbudet? Her må man tenke utenfor boksen. Som for eksempel studentene bak Isfit gjør, når de lager et interaktivt spill om korrupsjon. Det synes jeg er aldeles strålende.

Kartet tegnes på nytt

Det meste av det såkalte Norgeskartet over UH-sektoren skal etter planen foreligge straks etter påske. I denne stortingsmeldingen vil man få se hvilke universiteter og høgskoler som foreslås fusjonert. NTNU-styrets vedtak er for lengst i KDs hender, og rektor Bovim uttrykker tillit til i at vedtaket tas til følge.

- Alle signaler vi har mottatt tilsier at fusjonen gjennomføres slik NTNUs styre har besluttet. Dermed ligger det an til at det blir et felles styre fra første januar 2016, slik statssekretær Bjørn Haugstad tidligere har antydet i UA. Da kan man tenke seg at det nye styret oppnevnes litt før, slik at det får ansatt rektor.

- For ordens skyld: Anser du andre kandidater enn deg som aktuelle?

- Det har jeg et helt avslappet forhold til. Jeg stiller meg til rådighet, men det er helt og fullt opp til det nye styret å beslutte.

KD avgjør endringer i styret

- Noen har naturligvis tenkt en del på hvordan det nye styret skal se ut. Vet man noe nå – blir det utvidet? Må noen i det nåværende  styret ut?

- Dette er det KD som avgjør. Det er ikke unaturlig med en viss overlapping med de eksisterende fire styrer, men jeg har ikke mer å si.

- Kan du her og nå lukke fusjonsdøra til flere høgskoler i det kommende stor-NTNU? Både høgskolene i Nord-Trøndelag og i Molde har vært nevnt som kandidater til tvangsfusjonering.

- Det jeg kan si er at jeg ikke har mottatt noen signaler om at andre høgskoler skulle være aktuelle. Tvert i mot har jeg fått sterke signaler om at det vi har foreslått, er det som blir. Så om noe slikt skulle skje, ville jeg bli svært overrasket.

- Handler ikke om oppsigelser

- Drøye to uker etter kampvotering og endelig fusjonsvedtak: Hva føler du nå?

- Jeg er overrasket og glad over alle de positive tilbakemeldingen på vedtaket jeg har fått fra organisasjonen og fra enkeltansatte. Samtidig har jeg stor respekt for at man kan kjenne uro for følgene av vedtaket som er gjort. Vi skal dessuten være åpen for at slik uro kan forekomme også på de tre høgskolene. Det er ledelsesmessig krevende å få til en god, faglig prosess her. Om vi ikke er flinke nok her, kan folk  kjenne uro for jobbene sine. Vi har ansvar for å kommunisere at dette ikke er en prosess for å si opp folk, men for å bli bedre faglig.

- Prosessen fram mot vedtak var tøff. I hvilken grad kjenner du at du har gjennomføringsevnen, og –kraften, som du behøver til å drive fusjonen igjennom?

- Vi hadde en prosess i forkant som gjør meg trygg på at organisasjonen greier å gjennomføre fusjonen. Dette er ikke opp til meg alene. Det er opp til en ledergruppe av dekaner til å drive prosessen. Jeg kjenner meg også trygg på at  organisasjonene i de tre høgskolene besitter nødvendig gjennomføringsevne.

Ønsker kritikk velkommen

Allmøtene som rektor har varslet avvikles i samme ånd som de tre allmøtene i forkant av fusjonsvedtaket. Bovim ønsker kritiske røster velkommen også nå.

- Jeg er ikke redd for kritikk og innvendinger til det vi skal gjøre. Jeg er mer redd for at vi ikke skal få disse på bordet i den fasen vi er inne i nå. Jeg stiller gjerne i fora hvor dette diskuteres.

- Kommer det til å gå bra?

- Dette kommer til å gå veldig bra.

Jeg er ikke redd for kritikk og innvendinger til det vi skal gjøre. Jeg er mer redd for at vi ikke skal få disse på bordet i den fasen vi er inne i nå.

Gunnar Bovim, rektor
Allmøter ved fakultetene
Gunnar Bovim på allmøte om fusjon på Dragvoll. Nå kjøres allmøtene videre, fra fakultet til fakultet. 
    
      (Foto: Kristoffer Furberg)

Gunnar Bovim på allmøte om fusjon på Dragvoll. Nå kjøres allmøtene videre, fra fakultet til fakultet.  Foto: Kristoffer Furberg

Rektor Gunnar Bovim deltar i en rad fakultetsvise allmøter de neste 2-3 ukene. Temaet for møtene er fusjonsprosessen, og hensikten er dels å informere om gangen i den, dels å lytte til synspunkter fra ansatte. Tidspunktene er som følger:

 • Torsdag 19. Februar, 8.15-10: Arkitekt og bygg.
 • Mandag 23. Februar, 11.13: Naturvitenskap og teknologi.
 • Samme dag, 14.15-15.45: Samfunnsvitenskap og teknologiledelse.
 • Mandag 2. Mars, 9-11: Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk.
 • Onsdag 4. Mars, 9-11: Ingeniørvitenskap og teknologi.
 • Mandag 9. Mars, 9-11: Historisk-filosofisk.
 • Det medisinske fakultet og Vitenskapsmuseet er ikke med i planen i denne omgang.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo nå ser på hvordan de skal tilpasse ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.

Foreslår å fjerne musikk, kunst og medievitenskap fra KAM-senteret for å bevare trehusene

Institutt for arkitektur og teknologi åpner for å splitte opp KAM for at de skal få nok plass i Høgskolebakken.