Styringsgruppa holdt møte uten fagforeningene

18. februar holdt styringsgruppa for stor-NTNU sitt første møte. Fagforeningene var verken invitert eller til stede. De hadde ikke en gang rukket å velge en representant.
Øystein Risa må rydde seg kontorplass på et lager for å få sitte sammen med fagforeningskollegene det kommende året. 
    
      (Foto: Albert H. Collett)

Øystein Risa må rydde seg kontorplass på et lager for å få sitte sammen med fagforeningskollegene det kommende året.  Foto: Albert H. Collett

- Jeg oppfatter NTNU-rektor Gunnar Bovim som genuint interessert i å få med fagforeningene fra første dag. Derfor var det synd at det ikke ble gitt anledning til å stille en ansattrepresentant på første møte i styringsgruppen. Nå kaller han seansen det nullte møtet for å markere at vi skal være med fra start. Dette er nytt for oss alle. Det er ikke annet å vente enn at vi kommer til å få noen sånne episoder. Hovedsaken er at vi får et godt samarbeid i fortsettelsen, sier Øystein Risa.

Historisk samling

Onsdag ble Risa valgt som de ansattes representant i styringsgruppa. Det skjedde på et smått historisk første felles møte mellom alle hovedsammenslutningene hos alle fusjonspartnerne. Møtet ble kalt sammen på kortest mulig varsel. Fagforeningene har skjønt at de må handle raskt hvis de ikke skal bli stående igjen på perrongen, for fusjonstoget er i gang.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi klarte å møtes så raskt. Det viser stor vilje til å ta ansvar for prosessen vi har foran oss, sier Risa. Samlingen var på høy tid. Én ting er at de tillitsvalgte ikke fikk med seg det første møtet i styringsgruppa, noe annet at det bare var tida og vegen til det neste: Torsdag morgen, bare noen timer etter at fagforeningene hadde valgt sine representanter, kom innkalling og dagsorden til det første prosjektgruppemøtet, samme dag klokka tolv.

Representanter valgt

Det nullte møtet i styringsgruppa la noen føringer for vegen videre. Når først galt skulle være, så ser Øystein Risa også fordeler med akkurat det:

- Det gjorde jobben med å velge ut representanter lettere for oss når vi visste hva vi skulle velge representanter til, sier han.

Det felles fagforeningsmøtet onsdag valgte Risa fra Tekna og NTNU som sin representant i styringsgruppa. Kristian Steinnes fra NTNU og Forskerforbundet ble valgt til arbeidsgruppa for fakultetsorganisering, og Knut Ole Lysø fra HiST og Forskerforbundet ble valgt til gruppa for fusjonsplattform.

Ønsker flere

Til prosjektgruppa for administrativ organisering ble Sturla Søpstad fra NTL og NTNU, Gunnhild Furnes fra Forskerforbundet og Høgskolen i Ålesund, Anita Brækken fra Parat og HiST og Anne Hilde Nymoen fra Parat og Høgskolen i Gjøvik valgt.

I tillegg har fagforeningene spilt inn forslag til ytterligere representasjon.

- Jeg håper vi får på plass noen flere representanter. I den fasen vi er i nå, blir det svært viktig å bygge felles kultur. Da tror jeg det vil lønne seg om vi får med noen flere i prosessen. Det er mye bedre å ta med én for mye enn én for lite, og jeg har vondt for å se for meg at en litt mer inkluderende tilnærming skal kunne skade fusjonsprosessen, sier Risa.

Fersk Tekna-leder

Den første felles tillitsvalgte for alle fagorganiserte på stor-NTNU har bare noen måneder på baken som hovedtillitsvalgt i Tekna på NTNU. Der har han ledet de 900 medlemmene siden seinhøsten i fjor, etter å ha vært tillitsvalgt i fire år.

Han kom til Trondheim som kjemistudent i 1994, og tok doktorgraden sin i fysikk ti år etter. Temaet var MR-teknologi.

Risa kommer fra Sykkylven på Sunnmøre, og lengter stundom tilbake:

- Jeg elsker Trondheim, og kommer aldri til å flytte herifra, men jeg kommer alltid til å savne Sykkylven og fjellene, sier han.

Kontor på lageret

Omtrent mens dette skrives, er Risa i ferd med å rydde seg plass på lageret i fagforeningsgangen i PFI-bygget på Gløshaugen. Der kommer han til å bli å finne når han ikke sitter i møter eller er på reise.

- Jeg ser det drar seg til i mars, svarer han på spørsmål om hvor mange reisedøgn han regner med det kommende året.

Seks døgn er alt plottet inn.

Det sies at de som virkelig har skodd seg på fusjonene i nord, er Widerøe. Risa har alt funnet ut at en tur-retur-billett til Ålesund koster fire tusen, så noen gnir seg nok i hendene over fusjonsvedtaket.

Store utgifter

Reiseutgiftene er langt fra de eneste som kommer til å øke. I disse dager skal behov meldes inn for å søke departementet om bevilgninger til å gjennomføre fusjonsprosessen. Etter det Universitetsavisa forstår, ser både NTL og Forskerforbundet for seg et behov for ekstra frikjøp av tillitsvalgte på en million kroner i året som kommer. Det blir behov både for flere folk og mer plass. Noe så prosaisk som utstyr for videokonferanser er blant de tallrike nye behovene.

- Jeg har ikke rukket å tenke kostnader ennå, men det er klart dette vil kreve ekstra ressurser. Blant annet merker vi jo pågang fra egne medlemmer som er bekymret for hvor de skal havne når fusjonstoget ruller fram. Det vil kreve ekstra ressurser å ivareta interessene til alle medlemmene som blir berørt, sier Risa.

Nye NTNU i støpeskjeen:
 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

  Foto: Sølvi W. Normannsen

 • 28. januar 2015 vedtok NTNU-styret med knappest mulig margin å gå for fusjon med høyskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag.
 • Styrevedtaket var et resultat av en bestilling fra Kunnskapsdepartementet der aktørene i universitets- og høyskolesektoren skulle vurdere sin posisjon og mulige fusjoneringer.
 • Prosessen bærer navnet Saks. Akronymet står for samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon - og sammenslåing.
 • Kunnskapsdepartementet har varslet at NTNU får det som de ønsker. Rektorene håper studenter tas opp ved det nye universitetet høsten 2016.
 • NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. Universitetet er landets nest største, med 7 fakulteter og 48 institutter, og et årlig budsjett på rundt 5,6 milliarder kroner.
 • Nye NTNU vil få rundt 38.000 studenter og vel 6.400 ansatte (årsverk).
Historisk: Onsdag var alle hovedsammenslutningene fra alle fusjonspartnerne samlet til møte på NTNU. 
    
      (Foto: Kristin Dæhli.)

Historisk: Onsdag var alle hovedsammenslutningene fra alle fusjonspartnerne samlet til møte på NTNU.  Foto: Kristin Dæhli.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.