Professorer kan miste store inntekter etter NTNU-fusjon

Ansatte med toerstillinger ved NTNU og fusjonshøyskolene kan miste hundretusener i lønn.
Aksel Tjora har mange jern i ilden. Foruten å være sosiologiprofessor på NTNU er han professor II på HiST. Her er han på arbeidsfellesskapet Sosiologisk poliklinikk i Trondheim sentrum, eller campus Brattørgata, som han selv kaller det. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Aksel Tjora har mange jern i ilden. Foruten å være sosiologiprofessor på NTNU er han professor II på HiST. Her er han på arbeidsfellesskapet Sosiologisk poliklinikk i Trondheim sentrum, eller campus Brattørgata, som han selv kaller det.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Et ukjent antall professorer og amanuensiser ved fusjonspartnerne har såkalte toerstillinger hos en av de andre fusjonspartnerne. Dette blir problematisk når NTNU og høyskolene blir stor-NTNU.

Mister de jobben?

- Hvem vet hva som skjer? Kanskje vi mister jobben, undrer sosiologiprofessor på NTNU og professor II på HiST, Aksel Tjora.

- Jeg har hørt om denne problemstillingen, men vi har ikke gått inn på det ennå. Vi må vurdere hva som er hensiktsmessig fremover. Dette er ikke blant tingene som haster mest, sier prosjektleder Trond Singsaas  i arbeidsgruppa som jobber med fusjonen.

Den nystiftede arbeidsgruppa skal beskrive selve plattformen for fusjonen mellom NTNU og høyskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik innen sommeren. Gruppa skal klargjøre den nye institusjonens samfunnsoppdrag, profil og ambisjonsnivå. Selv om sammenslåingen fortsatt mangler formell godkjenning fra Kunnskapsdepartementet, ønsker rektorene full fart i planleggingen.

Den forestående fusjonen fører store problemstillinger med seg. Blant annet må datasystemer samkjøres. Foreløpig er det ingen som har oversikt over alle problemstillinger som kommer til å dukke opp. Det er heller ingen som har oversikt over hvor mange som blir berørt av toerstillingsproblemet.

Ingen oversikt

- Ingen av våre professorer har for tiden toerstilling hos noen av fusjonspartnerne, sier personaldirektør Lasse Gallefoss ved høyskolen i Ålesund.

Det er heller ingen av høyskolens toere som har sitt primærvirke hos noen av fusjonspartnerne. Det samme gjelder for høyskolen i Gjøvik, ifølge personaldirektør Per Kåre Testad.

I følge HiST har 10 av totalt 30 professor II-er ved høyskolen i Sør-Trøndelag sitt primærvirke på NTNU. Det er ikke kjent hvor mange av høyskolens professorer som har toerstillinger på NTNU. Trolig er det svært få.

NTNU har ifølge sin personalavdeling 214 ansatte i professor II-stillinger, men det finnes ingen oversikt over hvor disse har sitt primærvirke. Det finnes heller ingen oversikt over hvor mange NTNU-ansatte som har toerstillinger andre steder.

Toerstillingene er vanligvis en tidsbestemt 20 prosents stilling som kan brukes for å øke kompetansen innen enkelte felt. Lønna varierer, men ligger gjerne rundt 150 000 kroner i året. Ofte er det snakk om rene undervisningsstillinger. Slik er det også for Tjora.

- Jeg har fire barn å forsørge

- Hvordan kan en professor ha tid til å ha en toerstilling?

- Jeg jobber mye på kveldene for å kunne ha 120 prosents stilling. Man dropper andre ting og følger for eksempel med på færre tv-serier enn de fleste jeg kjenner, sier Tjora.

- Hvorfor gjør du det?

- Jeg har fire barn å forsørge.

Sosiologiprofessoren legger til at han liker jobben sin, men at han vil ha betalt for å jobbe mer enn full stilling. Han oppfatter ordningen med toerstillinger som god, men mener den i prinsippet betyr at man har for få hoder i UH-sektoren til undervisning.

- Hva tror du skjer med toerstillingene når fusjonen trer i kraft?

- Jeg tror man lager en løsning der man får en slags ekstrabetaling for det arbeidet man utfører. Da slipper man å ansette flere. Et annet scenario kan være å fjerne hele ordningen, men da må undervisningen dekkes inn på annet vis, sier Tjora.

- Hva om de universitetsansatte får mindre forskningstid og mer undervisningstid for å dekke undervisningsbehovet?

- Da vil nok mange søke seg jobber andre steder. Min toerstilling gjør at jeg fortsatt har 50 prosent forskningstid, selv om jeg sammenlagt har en 70 prosents undervisningsstilling.Nye NTNU i støpeskjeen:
 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

  Foto: Sølvi W. Normannsen

 • 28. januar 2015 vedtok NTNU-styret med knappest mulig margin å gå for fusjon med høyskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag.
 • Styrevedtaket var et resultat av en bestilling fra Kunnskapsdepartementet der aktørene i universitets- og høyskolesektoren skulle vurdere sin posisjon og mulige fusjoneringer.
 • Prosessen bærer navnet Saks. Akronymet står for samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon - og sammenslåing.
 • Kunnskapsdepartementet har varslet at NTNU får det som de ønsker. Rektorene håper studenter tas opp ved det nye universitetet høsten 2016.
 • NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. Universitetet er landets nest største, med 7 fakulteter og 48 institutter, og et årlig budsjett på rundt 5,6 milliarder kroner.
 • Nye NTNU vil få rundt 38.000 studenter og vel 6.400 ansatte (årsverk).
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.

MH-fakultetet:

Over 200 studenter i karantene

Det er nå påvist smitte hos to studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap i Trondheim.