Landsem, Tangene og Busterud forlenger:

Vil følge fusjonen i mål

Dagens styre ved NTNU får forlenget tjenestetiden med fem måneder på grunn av Saks-prosessen. Alle de tre som skulle byttes ut i høst har sagt ja til å fortsette.
Ny giv. - Nå dukker det utfordringer opp som blir reelle for oss, og som blir viktige i perioden som ligger foran, sier Guro Busterud. 
    
      (Foto: PRIVAT)

Ny giv. - Nå dukker det utfordringer opp som blir reelle for oss, og som blir viktige i perioden som ligger foran, sier Guro Busterud.  Foto: PRIVAT

Styreperioden ved NTNU avsluttes 1. august hvert år.  Da går representantene for studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte som er valgt for ett år, ut.  Nå har styreleder Svein Richard Brandtzæg spurt disse tre om de blir med ut året - og alle har sagt ja.

Både Guro Busterud som representerer de midlertidig vitenskapelig ansatte, og studentrepresentantene Elise Landsem og Per Christian Tangene sier til UA at de uansett ville stilt til gjenvalg. 

Vil påvirke utviklingen

- Jeg har takket ja, det var helt uproblematisk for meg, sier Guro Busterud.

Hun er postdoktor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur, og engasjementet hennes går ikke ut før i 2017-18.

- Å sitte i styret er en anledning til å lære mye om egen institusjon. Det er veldig givende å få være med og påvirke utviklingen, sier hun.

Busterud stemte mot fusjon i blokk med de øvrige NTNU-ansatte da styret gjorde sitt historiske fusjonsvedtak 28. januar.

En samlet gruppe av ansattrepresentanter avviser rektors ønske om fusjon. 
    
      (Foto: Kristoffer Furberg)

En samlet gruppe av ansattrepresentanter avviser rektors ønske om fusjon.  Foto: Kristoffer Furberg

 

Da hun tok ordet, sa hun at NTNU ved hvilken som helst fusjon vil bidra til visjonen om å bli internasjonalt fremragende. Hun fant heller ikke  argumenter for at fusjon fremmer tverrfaglighet.

- Bredere er ikke nødvendigvis synonymt med bedre, sa hun.

Vil snakke for de midlertidige

- Alle vi ansatte stemte i mot, men det er svært mye viktig som skal på dagsorden framover. Da betyr det mye at de midlertidig vitenskapelig ansatte har et ord med i laget. Jeg vil gjerne være en som tar det ordet, sier Busterud.

Hun mener å ha opparbeidet seg veldig mye bakgrunnskunnskap som er nyttig og relevant for arbeidet som venter. På spørsmål om hva som blir viktigst framover, svarer hun at det er vanskelig å si noe om akkurat nå.

- Vi vet så lite. I neste uke har vi det første styremøtet etter fusjonsvedtaket. Vi har ikke så mye informasjon om hvordan man ser for seg ting. Dette gjelder alle, ikke bare oss i styret. Det er mange rundt om som lurer på hvordan strukturen blir.

Busterud påpeker at fusjonsdebatten handlet mye om det store, overordnede bildet - samtidig som prosessen gikk i et høyt tempo.

Nå dukker de relle utfordringene opp

- Vi rakk ikke å gå særlig dypt ned. Nå dukker det utfordringer opp som både blir reelle og viktige i tiden som kommer.

Hun ser det som uproblematisk å jobbe videre med å få til en fusjon hun og de andre ansatte var sterkt i mot.

- Vedtaket er gjort. Jeg tror alle i styret, uavhengig av ståsted, vil det beste for NTNU. Nå forholder vi oss til den situasjonen som er, og ser framover på hva vi synes er den beste måten å drive dette videre på. Omkamper synes jeg ikke noe om.

- Tar ansvar for beslutningen

For studentrepresentant Elise Landsem var det heller ikke vanskelig å si ja til å forlenge perioden i styret.

- Jeg ville gjerne være med og følge opp styrevedtaket som ble gjort i januar. På denne måten føler jeg at jeg tar mer ansvar for den beslutningen vi tok, sier hun.

I likhet med Guro Busterud hadde hun også lyst til å stille til gjenvalg.  Også makkeren hennes, Per Christian Tangene hadde vurdert å gå på en ny periode i styret.

Både Elise Landsem og Per Christian Tangene hadde uansett vurdert å gå på en ny periode i styret.  
    
      (Foto: STUDENTTINGET)

Både Elise Landsem og Per Christian Tangene hadde uansett vurdert å gå på en ny periode i styret.   Foto: STUDENTTINGET

 

- I lys av det valget var det også greit, sier Landsem, som går på sivilingeniørstudiet i Industriell kjemi og bioteknologi.

Høgskolene har også fått forlenget tjenestetiden til sine styrer. Normalt løper styreperioden til 1. august. Samtlige institusjoner skal ha nye styrer på plass fra årsskiftet. Ved å forlenge unngår man en periode med midlertidige representanter.

Jobbet langt over normalarbeidstid

- Jeg hadde ikke unnet noen studentrepresentanter å komme inn for en så kort periode. Det er veldig mye å sette seg inn i. Vi har jobbet langt utover normal arbeidstid i en lengre periode, bare for å sette oss grundig inn i Saks-prosessen, sier Landsem

Hun sier hun hadde lyst til å stille til gjenvalg fordi det er flere ting hun har villet jobbe videre med, men som ikke er kommet så langt fordi Saks har krevd så mye.

- Hva da?

-Jeg er opptatt av universitetets informasjonskanaler, og hvordan studentene kan oppnå medvirkning. Det handler for eksempel om hvordan studenter er representert på institutt- og fakultetsnivå, i ansettelsesutvalg og så videre. Det er viktig å sørge for at de som studerer ved NTNU vet hva slags innflytelse de kan ha – og jobbe for å forbedre det.

Les også: HiNT kan få gå alene, stor-NTNU klar i 2016

En viktig forutsetning for at NTNU og høgskolene i Gjøvik, Sør-Trøndelag og Ålesund smelter sammen fra 1. januar 2016, er at et nytt felles styre blir opprettet i løpet av kommende høst. Rektorene håper at studenter kan bli tatt opp til det nye universitetet fra 2016.

Nå forholder vi oss til den situasjonen som er, og ser framover på hva vi synes er den beste måten å drive dette videre på. Omkamper synes jeg ikke noe om.

Guro Busterud, styremedlem.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA mener:

Dekantilsettinger: Utvalget av kandidater er for skrint

Prosessen med å ansette prorektorer er avsluttet. Snart skjer tilsetting av NTNUs dekaner. Sikrer dagens ordning at man får et godt nok utvalg av kandidater? Tja.

Gjesteskribenten:

Jeg valgte å si nei til cellegift

Mitt såkalte valg var jo ikke noe som ble gitt meg. Det oppsto fordi jeg stilte spørsmål.

- Hvorfor er det viktig å diskutere medvirkning?

- Debatten om medvirkning kommer aldri opp ved utenlandske universiteter. Hvorfor er den så viktig i Norge? spurte eksternt styremedlem Maria Strømme.

PST: Kina og Russland spionerer på norsk oljeteknologi

PST mener russiske, kinesiske og andre lands etterretningsorganisasjoner henter informasjon om den Norske oljesektoren.