Forskningstid ligger fast

Alle vitenskapelig ansatte tar med seg egen forskningstid inn i det nye fusjonerte NTNU.
Fusjon og fusjonsrelaterte spørsmål tok opp mye av tiden da NTNU-styret møttes på Marinteknisk senter, NTNU, onsdag. Det samme skjedde på Kalvskinnet, der HiST hadde styremøte til samme tid. 

Fusjon og fusjonsrelaterte spørsmål tok opp mye av tiden da NTNU-styret møttes på Marinteknisk senter, NTNU, onsdag. Det samme skjedde på Kalvskinnet, der HiST hadde styremøte til samme tid. 

Tilfeldighetene ville at styrene ved HiST og NTNU holdt styremøter samme dag, med møtestart som skilte med én time. Møtene hadde mer til felles.

Ansattrepresentant i NTNUs styre: - Vi kan ikke gå hele høsten uten at styret fatter noen beslutninger.

Ansattrepresentant i HiSTs styre: - Vil vi får mer å bestemme, eller står det igjen å endelig vedta fusjon?

Den første ansattrepresentanten er Helge Holden, den andre Hans Marius Eikseth. De to representerer vitenskapelig ansatte ved henholdsvis NTNU og HiST.

Hvilket styre bestemmer?

Ved begge institusjonene stod fusjon høyt på dagsordenen. Innimellom spørsmål om tilsettinger, (HiST), HMS-orientering (NTNU), etablering av mastergrader (HiST), jentepoeng (NTNU), dukket den kommende fusjonen opp.

- Vi må få klarlagt hvordan beslutningsprosessen ser ut videre fremover. Hvem skal ta hvilke beslutninger, skal det som handler om fusjon besluttes i hvert av de fire institusjonenes styrer, eller skal alt opp i det nye fellesstyret? Vi kan ikke gå gjennom hele høsten uten å fatte en eneste beslutning, sa Holden i sitt styre.

- Det kan vel ikke være slik at alt er avgjort, og at vi bare godtar det som kommer, sa Eikseth i sitt styre.

Styreleder Kari Kjenndalen i HiST-styret innledet styremøtet på Kalvskinnet nøyaktig én time før NTNU satte i gang sitt møte. Til venstre i bildet er ansattrepresentant Hans Marius Eikseth i høgskolestyret. 

Styreleder Kari Kjenndalen i HiST-styret innledet styremøtet på Kalvskinnet nøyaktig én time før NTNU satte i gang sitt møte. Til venstre i bildet er ansattrepresentant Hans Marius Eikseth i høgskolestyret. 

 

Ved enden av begge styrebordene satt rektorene Bovim og Klungland og gjorde sitt beste for å berolige styrets representanter. I går gjorde de unna det siste i rekken av allmøter med ansatte på HiST.

- Vi kommer til å følge prosessen tett, og ivareta høgskolens interesser. Særlig viktig er det å gjøre en god jobb i forhold til studentene. Jeg har jobbet med fusjonen en stund, mye har vært uklart, men nå begynner det å bli gøy, sa HiST-rektor Helge Klungland.

Vil ha operativt styre lenge før nyttår

- Det vil nok være aktuelt å få et nytt styre operativt lenge før 1.1 neste år, slik at formelle beslutninger kan tas i høst, sa NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg, og fortsatte:

- At vi har et styre med motstandere av fusjonen representerer en styrke for det videre styrearbeidet. Prosessen må kvalitetssikres – en klassisk feil i fusjonsprosesser er eksempelvis IT-system ikke fungerer fra dag én. Funksjoner innen disiplinfag må ivaretas. Forskningen må styrkes. Disiplinfagene grunnleggende, samtidig som profesjonsfagene løftes. Det er viktig at NTNU-styret fortsatt er aktivt, og følger prosessen tett. Derfor er det fint at vi får et ekstraordinært styremøte, sa styrelederen.

Det ble vedtatt å avvikle ekstraordinært styremøte 8. mai, hovedsakelig viet fusjonsprosessen.

- Nå opplever jeg at det sies ulike ting avhengig av hvem som svarer, sa Helge Holden og ba om en avklaring om forskningstid i stor-NTNU. Det fikk han i form av at Kari Melby slo fast at alle beholder forskningstiden de har i dag. 

- Nå opplever jeg at det sies ulike ting avhengig av hvem som svarer, sa Helge Holden og ba om en avklaring om forskningstid i stor-NTNU. Det fikk han i form av at Kari Melby slo fast at alle beholder forskningstiden de har i dag. 

 

Avklaring om forskningstid

Et spørsmål som har bekymret mange vitenskapelig ansatte, har vært forskningstid. Særlig NTNU-ansatte er bekymret for at man ikke skal få ta med seg sin tid inn i det fusjonerte NTNU.

Jevnt over har universitetsforskerne 50 prosent forskningstid, mens 20 prosent er utbredt ved høgskolene. Vil det bli slik at forskerne i stor-NTNU får et gjennomsnitt til rådighet for forskning?

Holden formulerte bekymringen slik over bordet:

- Er det avtalt noe om forskningstid? Nå opplever jeg at det sies ulike ting avhengig av hvem som svarer, og det er ikke bra. Hva man enn er blitt enig om, synes jeg det skal kommuniseres til alle.

Prorektor Kari Melby svarte på rektoratets vegne, ved å slå fast en gang for alle:

- Alle ansatte beholder egen forskningstid. For NTNU-forskeres del innebærer det 50 prosent. Det vil blant annet si at det er forskere ved HiST som har 70 prosent forskningstid, og som også tar den med seg. Det skal ikke skje noen overføring av forskningstidsressurser her. Så har vi sagt at det kan være forskere som ikke forsker i en periode, og da er det ikke naturlig å opprettholde like generøse ordninger uavhengig av hvor mye forskning som kommer ut av det.

Les også: NTLS advarsler om fusjon og forskningstid

Les også: Advarer NTNU mot dansk skrekkfusjon.

null
Nye NTNU i støpeskjeen:
 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

  Foto: Sølvi W. Normannsen

 • 28. januar 2015 vedtok NTNU-styret med knappest mulig margin å gå for fusjon med høyskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag.
 • Styrevedtaket var et resultat av en bestilling fra Kunnskapsdepartementet der aktørene i universitets- og høyskolesektoren skulle vurdere sin posisjon og mulige fusjoneringer.
 • Prosessen bærer navnet Saks. Akronymet står for samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon - og sammenslåing.
 • Kunnskapsdepartementet har varslet at NTNU får det som de ønsker. Rektorene håper studenter tas opp ved det nye universitetet høsten 2016.
 • NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. Universitetet er landets nest største, med 7 fakulteter og 48 institutter, og et årlig budsjett på rundt 5,6 milliarder kroner.
 • Nye NTNU vil få rundt 38.000 studenter og vel 6.400 ansatte (årsverk).
HiST-styret tok opp saker som fusjon, tilsettinger og etablering av mastergrader under styremøtet. 

HiST-styret tok opp saker som fusjon, tilsettinger og etablering av mastergrader under styremøtet. 

Relaterte artikler

Garanterer at ingen mister jobben som følge av fusjon

Fusjonsrektorene møtte HiST-ansatte og studenter: Skrekkfusjonen i Århus, nedbemanning og forskningstid ble tema.

- Ødelegger universitetsidéen

Justeringer i forskningstiden er å gi opp tanken om et universitet, sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Kristian Mollestad.

Brandtzæg ber om ekstra styremøter

Etter onsdagens styremøte skulle NTNUs styre egentlig ikke tre sammen igjen før 17. juni. Nå ser styreleder Richard Brandtzæg at fusjonsarbeidet og campusplaner krever minst ett ekstra møte.

Rett og plikt til forskning og undervisning

Er det gjennom brudd på arbeidsmiljøloven at man skal vise seg verdig til forskningstid ved NTNU? Spørsmålet stilles av NTLs hovedtillitsvalgte på NTNU og HiST i dette leserbrevet.

Medvirkning eller ei - det er spørsmålet

Professor emeritus Svein Lorentzen mener fusjonen er vedtatt uten særlig medvirkning fra 5 000 ansatte. Rektor Gunnar Bovim holder på at medvirkning er avgjørende.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Legger «tyskervits»-varsel mot Vagstad dødt

Forskerforbundet har behandlet varselet mot tillitsvalgt Steinar Vagstad ved Universitetet i Bergen og konkludert med at Vagstad ikke har gjort noe galt.

Eikrem vs. Filter Nyheter:

PFU behandler saken onsdag

Øyvind Eikrem beskylder Filter Nyheter for ukritisk kildebruk og å komme med påstander som ikke kan etterprøves. Avisa svarer at Eikrem bagatelliserer det innvandrerfiendtlige innholdet på Facebook-sida avisa kopler ham til.

UA-serie: NTNU etter korona

Er fysisk læringsmiljø vårt svar på enekontor?

Situasjonen for mange studenter er på flere måter skremmende.

Fem nye smittetilfeller ved NTNU

En bekreftet smittet ved NTNU på Dragvoll, og fire ved NTNU i Gjøvik.