Slik vil KD styre fusjonsprosessene

I dag kommer svaret. Kunnskapsministeren legger frem stortingsmeldingen om ny struktur i universitets- og høgskolesektoren.
De oransje, røde, lilla, grønne og blå institusjonene er dem som allerede er i gang med fusjoner. De gule er mulige sammenslåinger som vil utredes, mens de lyserøde er plassert i en kategori der fremtidig plass avklares på grunnlag av kvalitetskriterier. Illustrasjon: Nyhetsgrafikk.no 

De oransje, røde, lilla, grønne og blå institusjonene er dem som allerede er i gang med fusjoner. De gule er mulige sammenslåinger som vil utredes, mens de lyserøde er plassert i en kategori der fremtidig plass avklares på grunnlag av kvalitetskriterier. Illustrasjon: Nyhetsgrafikk.no 

Hvordan blir den nye strukturen i høyere utdanning og forskning? Hvilke andre endringer kommer i meldingen om til Stortinget? Spørsmålene stilles i en pressemelding i forkant av det som formelt sett heter Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet.

- Vi vet ingenting

Det er varslet at stortingsmeldingen ikke vil legge føringer på detaljplan, men at den vil tegne et tydeligere bilde av hva UH-institusjonene kan vente seg i fremtiden.

Noen av universitetene og høgskolene har allerede funnet hverandre, mens det er mer uklart hva som skjer med andre. Kunnskapsdepartementet har holdt kortene tett til brystet, og avslørt lite om hva stortingsmeldingen inneholder.

- Vi vet ingenting. Det har ikke vært noen lekkasjer, sier rektor Marianne Synnes ved Høgskolen i Ålesund (HiALS).

HiALS er blant høgskolene som er kommet lengst i prosessen med avtalen om fusjonering med NTNU og høgskolene i Sør-Trøndelag og Gjøvik.

Storstilt omstillingsprosess

- Jeg regner med fusjonsprosessen vår blir omtalt i stortingsmeldingen som en av prosessene som er i gang. Jeg håper jo at det kommer noen positive signaler som er relevante for vår prosess, men jeg tror detaljgraden i stortingsmeldingen kommer til å være lav, sier Synnes.

HiST-rektor Helge Klungland er enig, og sier til UA at en del av de prinsipielle avgjørelsene som må tas i stor-NTNU-fusjonen trolig vil bli tatt i samråd med KD i løpet av våren. Han tror heller ikke det kommer noe nytt om finansieringsplanen i stortingsmeldingen.

- Jeg tror ikke det kommer konkrete føringer som påvirker fusjonsprosessen vår, sier Klungland.

Stortingsmeldingen legges fram for Kongen i statsråd fredag 27. mars. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen møter pressen for å informere om innholdet i meldingen onsdag morgen.

Kunnskapsdepartementet med statsråden i spissen mener universitets- og høgskole-Norge må omstille seg for å sikre arbeidsplasser og velferd i fremtiden. Dette ved å endre strukturen i sektoren for å bruke ressursene bedre og få økt kvalitet innen utdanning og forskning.

En stortingsmelding er et dokument fra Regjeringen til Stortinget om saker de ønsker å orientere om, uten at det er et forslag til vedtak. Stortingsmeldinger blir også benyttet til å trekke tilbake lovforslag.

Trolig ikke ferdigtegnet kart

– Vi skal ikke starte strukturarbeidet med å tegne kartet. Først vil vi sette tydelige kvalitetskrav, så vil strukturen i høyere utdanning følge av disse standardene. Jeg tror likevel det er sannsynlig at en av konklusjonene i prosessen vil være at vi bør redusere antallet institusjoner. Det betyr ikke nødvendigvis en reduksjon i antallet læresteder eller campuser. Men kvalitetskravene må få konsekvenser for strukturen, sa Røe Isaksen til NTB da han la frem syv punkter som en del av en kommende langtidsplan for å øke kvaliteten innen forskning og høyere utdanning i desember.

Langtidsplanen legges frem til høsten. Her skal Regjeringen blant annet også se på hvordan vitenskapelig ansatte ivaretas. Det inkluderer rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling, samt utvikling av flere verdensledende forskningsmiljø og suksess med søknader til EUs forskningsprogram Horisont 2020.


null
Nye NTNU i støpeskjeen:
 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

  Foto: Sølvi W. Normannsen

 • 28. januar 2015 vedtok NTNU-styret med knappest mulig margin å gå for fusjon med høyskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag.
 • Styrevedtaket var et resultat av en bestilling fra Kunnskapsdepartementet der aktørene i universitets- og høyskolesektoren skulle vurdere sin posisjon og mulige fusjoneringer.
 • Prosessen bærer navnet Saks. Akronymet står for samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon - og sammenslåing.
 • Kunnskapsdepartementet har varslet at NTNU får det som de ønsker. Rektorene håper studenter tas opp ved det nye universitetet høsten 2016.
 • NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. Universitetet er landets nest største, med 7 fakulteter og 48 institutter, og et årlig budsjett på rundt 5,6 milliarder kroner.
 • Nye NTNU vil få rundt 38.000 studenter og vel 6.400 ansatte (årsverk).
Relaterte artikler

Struktur for kvalitet

Skal vi klare å håndtere klimaproblemene, skape grønn vekst og redusere oljeavhengigheten, må kvaliteten opp - i utdanningene, i forskningen og i samarbeidet med næringslivet og offentlig sektor, skriver statssekretær Bjørn Haugstad i et svar til professor Knut H. Sørensen.

Røe Isaksen om HiNTs vei mot Nordland: - Meget klokt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen synes Høgskolen i Nord-Trøndelag gjør meget klokt i å se mot Universitetet i Nordland. Det kom tydelig fram da han besøkte HiNT tirsdag.

Strukturendring middelet, kvalitetsheving målet

"Spørsmålet vi alle har stilt oss er om dette vil bli en handlekraftig kjempe, eller om den vil tynges ned av sin egen vekt," skriver NTNUs styreleder.

- Jeg forstår usikkerheten

En eventuell fusjon med HIST eller andre høyskoler skal ikke endre fordelingen i tid som faggruppene på NTNU har mellom utdanning og forskning, skriver Gunnar Bovim i dette leserinnlegget.

Et nytt og kraftigere NTNU

Veien videre gir tre sentrale utfordringer, skriver ledelsen ved SVT-fakultetet i denne kronikken.

Ingen vetorett i strukturdebatt

Statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet sier det er uaktuelt å gi UH-institusjonene vetorett i strukturprosessen.

Varsler kvalitetsløft for forskning og høyere utdanning

En ny langtidsplan skal øke kvaliteten innen forskning og høyere utdanning. Her er kunnskapsministerens syv punkter.

Krever SAKS til Stortinget

Arbeiderpartiets Marianne Aasen gir klar beskjed om at regjeringen ikke kan regne med å få gjennomført en tvangsfusjon av universiteter og høgskoler fullstendig etter eget ønske.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Legger «tyskervits»-varsel mot Vagstad dødt

Forskerforbundet har behandlet varselet mot tillitsvalgt Steinar Vagstad ved Universitetet i Bergen og konkludert med at Vagstad ikke har gjort noe galt.

Eikrem vs. Filter Nyheter:

PFU behandler saken onsdag

Øyvind Eikrem beskylder Filter Nyheter for ukritisk kildebruk og å komme med påstander som ikke kan etterprøves. Avisa svarer at Eikrem bagatelliserer det innvandrerfiendtlige innholdet på Facebook-sida avisa kopler ham til.

UA-serie: NTNU etter korona

Er fysisk læringsmiljø vårt svar på enekontor?

Situasjonen for mange studenter er på flere måter skremmende.

Fem nye smittetilfeller ved NTNU

En bekreftet smittet ved NTNU på Dragvoll, og fire ved NTNU i Gjøvik.