Også Ålesund vil ha et helt nytt NTNU-styre

Styret ved Høgskolen i Ålesund går inn for at det velges et helt nytt styre for det fusjonerte NTNU. Dermed har to av fusjonspartnerne gått i mot NTNUs styre som i forrige uke valgte å forlenge sin egen periode.
Ålesund-rektor Marianne Synnes ønsker ikke å utdype mye bakgrunnen for styrets standpunkt, men sier at dette ikke må tolkes som noen form for mistillit mot NTNUs styre.  
        
            (Foto: Kristoffer Furberg)

Ålesund-rektor Marianne Synnes ønsker ikke å utdype mye bakgrunnen for styrets standpunkt, men sier at dette ikke må tolkes som noen form for mistillit mot NTNUs styre.   Foto: Kristoffer Furberg

- Vårt styre landet på å vedta det opprinnelige forslaget som kom fra styringsgruppa for fusjonsprosjektet, rett og slett fordi styret mente at det var det beste forslaget.

Det sier rektor og styreleder ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes, etter dagens styremøte. Hun sier at det lå ulike betraktninger til grunn for at HiÅs styre enstemmig valgte å gå for at det velges et helt nytt styre for den fusjonerte institusjonen.

Dette valget skal avvikles innen oktober er omme, og representantene skal velges for 3,5 år, fra 1. januar 2016 og fram til 1. august 2019. Deretter går det avløsende styret på en ordinær fireårsperiode.

Styret skal sammensettes av fire eksterne representanter, inkludert styreleder. Fem tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger får plass, sammen med tre studenter og en representant for teknisk-administrativt personale.

I forrige uke vedtok styret ved NTNU å vrake det samme forslaget, som går på å opprette et flunkende nytt styre for midlertidige NTNU. I stedet vedtok man, etter forslag fra Bjarne Foss, å forlenge egen virkeperiode fram til sommeren 2017.

- Ikke tolkes som mistillit

Synnes ønsker ikke å utdype mye av bakgrunnen for styrets standpunkt, men sier at dette ikke må tolkes som noen form for mistillit mot NTNUs styre.

- Vi mener rett og slett at det er et bedre signal at man får et nytt styre når man etablerer en ny institusjon. Vi hart hatt en grundig og god diskusjon, og landet på dette som den beste løsningen, sier Synnes. 

I forrige uke valgte også styret ved Høgskolen i Gjøvik å gå for det opprinnelige forslaget fra styringsgruppa, nemlig at hele styret velges på nytt. Dermed står NTNU-styret foreløpig alene om sitt valg, som har vakt sterke reaksjoner hos ansatte og studentrepresentanter ved institusjonene.

Les også: All makt til NTNU?

Les også: - Et nyvalg til høsten kunne lett blitt til et valg for eller imot fusjon

Les også: Universitetsdemokratiets fallitt

Ønsket var nemlig at styrene for de fire fusjonerende institusjonene skulle drøfte framtidig styresammensetning, og komme fram til en omforent anbefaling overfor Kunnskapsdepartementet. Mandag 18. mai trer styret i HiST, den siste fusjonspartneren, sammen for å behandle styrespørsmålet.

Politiske, demokratiske og legitimitetsmessige hensyn

Siden fusjonen gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse kan NTNUs nåværende styre formelt sett fungere ut sin funksjonsperiode, det vil si fram til 1. august 2017. I sin tilråding til styret ved HiÅ, skrev høgskoledirektør Roar Tobro følgende:

- Ut fra både politiske, demokratiske og legitimitetsmessige hensyn, er det etter høgskoledirektørens oppfatning klart positivt at det velges et nytt styre som kan tiltre fra fusjonstidspunktet 1.1.2016. Dette åpner samtidig for at størrelsen og sammensetningen av det nye styret kan sikre at de innfusjonerende virksomhetene blir representert i styret for «nye» NTNU. Dette vil også ivareta noen av de intensjonene som styret la til grunn for å tilrå fusjonen.

Les innstillingen -som ble enstemmig vedtatt her.

Ved NTNU er leder Sturla Søpstad i Norsk Tjenestemannslag en av dem som har vært sterkt kritisk til eget styre sin fremgangsmåte.

- Jeg beklager dette vedtaket, sa Søpstad til UA onsdag.

Han mener vedtaket er uheldig både av hensyn til fusjonen, og at de ansatte vil få en enda svakere stemme.

NTL-lederen er blant dem som har pekt på risikoen for at én av høgskolene blir stående uten representasjon i det utvidede styret.

Han kunne derfor ha ønsket seg at HiST og HiÅ sine styrer foreslo å utvide styret til fra 13 til 15 medlemmer, men det har også vært et uttalt ønske fra styringsgruppa om at det midlertidige styret ikke må bli for stort.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.