Det nye NTNU-styret

Høgskolene samlet mot NTNU

Høgskolene står samlet mot NTNUs styre. Men et forsøk på kompromiss ble vedtatt som alternativ løsning i mandagens styremøte ved HiST.
Hans Marius Eikseth la fram benkeforslag som ble vedtatt. Forslaget innebærer at det midlertidige styret for NTNU forlenges med fire år. Nå er det opp til KD å ta den endelige beslutningen. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Hans Marius Eikseth la fram benkeforslag som ble vedtatt. Forslaget innebærer at det midlertidige styret for NTNU forlenges med fire år. Nå er det opp til KD å ta den endelige beslutningen.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Benkeforslaget innebærer en forlengelse av det midlertidige, utvidede NTNU-styret med fire år. Forslaget ble vedtatt enstemmig.

Hvordan skal det fusjonerte NTNU styres i overgangsperioden? Svaret var tenkt å bli banket i gjennom i de fire institusjonenes styrer med fire likelydende vedtak. Men slik ble det ikke.

Først vedtok Høgskolen i Gjøvik fusjonsgruppas opprinnelige innstilling, som innebar at et styre utvidet med to representanter skal styre den utvidede institusjonen fra årsskiftet og frem til sommeren 2017, hvor et nytt, permanent styre overtar kontrollen.

Så fikk NTNU-styret saken på bordet. Etter benkeforslag fra Bjarne Foss ble fusjonsgruppas innstilling forkastet. I stedet vedtok det sittende styret å tilrå Kunnskapsdepartementet at de fortsetter ut sin ordinære virkeperiode. Det vil si ut første halvår 2017, men med 3 ekstra representanter fra henholdsvis studentene, vitenskapelig ansatte og eksterne.

Så møttes styret ved Høgskolen i Ålesund, og landet på samme konklusjon som HiG.

På lag med hvem?

Dermed så alle til styret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Kom man til å alliere seg med NTNU-styret, eller ville man lande på samme konklusjon som de to øvrige høgskolestyrene?

I sin innstilling til mandagens møte hadde styreleder Kari Kjenndalen og rektor Helge Klungland et todelt vedtaksforslag: I punkt en går man for styringsgruppas opprinnelige forslag – men dersom det blir til at KD vil la dagens NTNU-styre få fortsette, foreslår man at punkt to følges: De tre studentrepresentantene velges fra hele valgkretsen, inkludert de tre høgskolene og universitetet.

HiSTs styre vedtok et tredje alternativ.

Forlenget midlertidighet

Ansattrepresentant Hans Marius Eikseth åpnet diskusjonen med en innvending mot NTNU-styrets forlag: Det er at halvannet år for de nye representantene er for kort.

Eikseth kommenterte også det tilsynelatende paradokset i at NTNU-styret argumenterte for egen forlengelse med behovet for kontinuitet.

- Med et og et halvt år får de nye representantene kort tid, særlig sammenliknet med de eksisterende representantenes solide erfaring, sa Eikseth.

Eikseth foreslo derfor at det blir holdt nytt fusjonsvalg i 2017 hvor de styremedlemmene som sitter da, står på valg. Dette forslaget vil medføre en forlengelse av ordningen med midlertidig, utvidet styre.

Les også: All makt til NTNU?

Les også: - Et nyvalg til høsten kunne lett blitt til et valg for eller imot fusjon

Les også: Universitetsdemokratiets fallitt

Viktig med legitimitet

Eikseth fikk følge av Torkel Haugan Hansen i sin innvending mot tidsperspektivet. Hansen uttrykte forståelse for argumentet om kontinuitet. Det ble også kommentert at det vil være uheldig dersom de eksterne representantene i styret blir gjenoppnevnt av departementet, mens alle ansattrepresentanter skiftes ut.

Styreleder Kjenndalen forsvarte vedtaksforslaget med å vise til at det kommer fra en styringsgruppe hvor samtlige fire institusjoner er representert, noe som gir det stor legitimitet

- En fordel med dette forslaget er dessuten at et styre som er nyvalgt i sin helhet, vil få en funksjonsperiode av normal varighet. Det er i tråd med Hans Marius’ innvending om at halvannet år er for kort varighet for styremedlemmer, sa Kjenndalen.

Andre i styret argumenterte for at man skulle gå for det opprinnelige forslaget fra styringsgruppa, for slik å unngå å bidra til indirekte til NTNU-styrets ønske om å fortsette.

Enstemmig vedtatt

Forslaget til vedtak ble justert med tillegget: ”I 2017 skal det holdes valg til nytt styre i tråd med ordningen som følger styringsgruppas opprinnelige forslag.”

Med dette tillegget ble innstillingens punkt en og to vedtatt enstemmig.

I en kort kommentar like etter sa HiST-rektor Helge Klungland at man bør kunne håndtere et utvidet NTNU-styre uten store vansker. Han understreket at det viktige er at de som representerer høgskolene får opparbeidet solid styreerfaring.

null
Torkel Haugan Hansen uttrykte forståelse for at kontinuitet er viktig for det kommende NTNU-styrets virke. 

Torkel Haugan Hansen uttrykte forståelse for at kontinuitet er viktig for det kommende NTNU-styrets virke. 

HiST-rektor Helge Klungland redegjør for forslaget til vedtak. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

HiST-rektor Helge Klungland redegjør for forslaget til vedtak.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.