Skal sikre trygghet, arbeidsmiljø og de ansattes medbestemmelse

I alt 13 fagforeninger har signert en ny avtale med Kunnskapsdepartementet som skal sikre ansatte ved nye NTNU medbestemmelse og rettigheter fram mot fusjonen.
Mange spørsmål. Det er planlagt at institusjonene skal lage en omstillingshåndbok i løpet av høsten. Her fragodt besøkt fusjonsallmøte i Ålesund tidligere i år. 
        
            (Foto: Tore Oksholen)

Mange spørsmål. Det er planlagt at institusjonene skal lage en omstillingshåndbok i løpet av høsten. Her fragodt besøkt fusjonsallmøte i Ålesund tidligere i år.  Foto: Tore Oksholen

Avtalen ble undertegnet i forrige uke, men prosessen for å få omstillingsavtalen på plass har pågått helt siden fusjonsvedtakene ble gjort i styrene ved NTNU og de tre høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik og Ålesund.

Omstillingsavtalen skal gjelder fram til de fire institusjonene blir til én. Det vil si tidligst 1. januar neste år eller når en eventuell fusjon er gjennomført og lokal tilpasningsavtale er inngått.

Skal sikre rett til medbestemmelse

Formålet er å sikre de ansattes rettigheter og rett til medbestemmelse, både i henhold til lovverk, og kollektive og individuelle avtaler. Innholdet følger i stor grad malen for  omstillingsarbeid i offentlig sektor. Avtalen er ment som en utdyping av rettigheter og plikter som arbeidsgiver har, men det presiseres også at den enkelte ansatte selv har et ansvar for å bidra til gode løsninger.

Informasjon er et eget punkt, og det presiseres at informasjonsrutiner skal på plass. Informasjon skal ut regelmessig, eksempelvis i form av møter, referater, epost og intranett.

Videre heter det at ledere skal sørge for at alle ansatte som vil kunne bli berørt av omstillingsprosessen får tilbud om medarbeidersamtale med sin nærmeste overordnede.

Bestemmelser om nedbemanning uaktuelt

Et par punkter presiseres som ikke aktuelle, nemlig «Virkemidler ved nedbemanning og geografisk flytting av statlig virksomhet», og «Nedbemanning med oppsigelse».

Som vedlegg til avtalen legges bestemmelser om omorganisering som gir endring i arbeidsoppgaver. Utgangspunktet er at den enkelte har rett og plikt til å følge sine oppgaver, også om man må skifte tjenestested. For disse foreslås et sett av tiltak:

Så tidlig som mulig skal det utarbeides en oversikt over ansattes arbeidsoppgaver og kompetanse i nåværende og fremtidig virksomhet. Det skal utarbeides en bemanningsplan for nye NTNU, i samarbeid med organisasjonene. Videre foreslås det at fremtidige arbeidsoppgaver eller plassering i organisasjonen ikke skal, eller bør skje, før det er gjort kartleggingssamtaler med de berørte.

Krever smidighet begge veier

Så langt råd er bør det tas hensyn til den enkeltes ønsker, samtidig som det presiseres at hver enkelt bør vise smidighet. Arbeidsgiver skal legge til rette for å utvikle kompetenase for ansatte som opplever at deres kompetanse  ikke lenger er relevant, og sørge for faglig oppdatering for dem som får helt nye oppgaver.

Dersom det i den nye virksomheten er nyopprettede stillinger ingen har krav på, skal arbeidsgiver først vurdere om det er overtallige som har fortrinnsrett. 

Det er planlagt at institusjonene skal lage en omstillingshåndbok i løpet av høsten.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA mener:

Dekantilsettinger: Utvalget av kandidater er for skrint

Prosessen med å ansette prorektorer er avsluttet. Snart skjer tilsetting av NTNUs dekaner. Sikrer dagens ordning at man får et godt nok utvalg av kandidater? Tja.

Gjesteskribenten:

Jeg valgte å si nei til cellegift

Mitt såkalte valg var jo ikke noe som ble gitt meg. Det oppsto fordi jeg stilte spørsmål.

- Hvorfor er det viktig å diskutere medvirkning?

- Debatten om medvirkning kommer aldri opp ved utenlandske universiteter. Hvorfor er den så viktig i Norge? spurte eksternt styremedlem Maria Strømme.

PST: Kina og Russland spionerer på norsk oljeteknologi

PST mener russiske, kinesiske og andre lands etterretningsorganisasjoner henter informasjon om den Norske oljesektoren.