Usikker på egen framtid, takket ja til ny toppjobb

- Uroen er en realitet, sier avtroppende dekan ved Høgskolen i Gjøvik, Roger Lian. Første september går han til direktørjobben i Østlandsforskning.
Valgte vekk nye NTNU. Fram til 1. september jobber avtroppende HiG-dekan Roger Lian med fusjon, blant annet som leder av en av de syv arbeidsgruppene. Deretter går han over i ny jobb.  
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Valgte vekk nye NTNU. Fram til 1. september jobber avtroppende HiG-dekan Roger Lian med fusjon, blant annet som leder av en av de syv arbeidsgruppene. Deretter går han over i ny jobb.   Foto: Sølvi W. Normannsen

Ingen av de som sitter i lederposisjoner ved HiG nå vet noe sikkert om egen framtid etter 1. januar 2017. Roger Lians åremål ved Fakultet for helse, omsorg og sykepleie går ut i august neste år. Ledelsen ved HiG ønsket at han skulle stå i stillingen ut overgangsperioden i 2016, men etter sommeren er det slutt.

- Jeg ville følt stor usikkerhet rundt dette om jeg hadde fortsatt, sier Lian til UA.

- Ingen dramatikk

Dekanen leder arbeidsgruppen for helse og sosialfag, en av de syv arbeidsgruppene nedsatt av fusjonsprosjektet. Det skal han fortsette med fram til 1. september. Han ble kontaktet av hodejegere da toppjobben ved Østlandsforskning AS ble ledig.

- Det er ingen dramatikk i at jeg slutter nå, sier han.

I februar sa han til UA at han gledet seg til oppdagelsesferden fusjonsprosessen ville bli. Nå blir han allikevel ikke med til mål. Han kjenner virksomheten til Østlandsforskning, og sier direktørstillingen passer ham  i forhold til ønske om å jobbe mer med strategisk ledelse. Nå ønsker han og utvikle instituttet til å få en enda tydeligere nasjonal posisjon.

Mener fusjon er riktig valg

Lian understreker at han mener fusjonen med NTNU er et riktig valg for HiG.

Som dekan for helsefagene ser han klart at den er drevet fram av de teknologiske miljøene, og at det er en teknologisk begrunnelse for den. Allikevel, ut fra kontakten han har med de andre lederne, er han trygg på at forutsetningene er gode for å bygge et fellesskap – for alle.

- På den ene siden kjenner jeg at det er synd at jeg ikke skal være en del av NTNU i fortsettelsen. Men på den andre siden vil jeg få spennende muligheter innen instituttsektoren, samt en jobb jeg kan se potensial for samarbeid mot NTNU og andre forskningsmiljøer .

Mye vi ikke vet

- Hvor viktig var uroen for egen framtid, for valget du har tatt?

- Uroen er en realitet. Det er mye vi ennå ikke vet om organisasjonsstruktur. Ingen av de som sitter i lederposisjoner ved HiG i dag vet noe sikkert om egen framtid etter 1. januar 2017.  Når man er en del av en fusjonsprosess og lederposisjonene ikke er avklart, er det naturlig å ha et blikk rettet mot andre muligheter.

Han sier det er mange fordeler ved å være en del av en stor organisasjon, og at NTNU er et solid merkevarenavn.

- HiG blir en del av noe veldig kraftfullt. Vi vet ikke hvordan det blir å jobbe på innsiden av den nye organisasjonen. Fra campus Gjøvik vil jeg tro at beslutningslinjene blir lengre. Ut fra et lederperspektiv har det noen utfordringer i seg. Og noen muligheter.

Ikke naturlig partner

- Du nevnte at fusjonen er teknologidrevet og teknologibegrunnet. Hvordan ser det ut fra ditt miljø sitt ståsted?

- Jeg skal ikke legge skjul på at skepsisen hos mange var stor på mitt fakultet. I utgangspunktet  var ikke NTNU noen naturlig partner. Før den interne prosessen ved HiG konkluderte med at det ble slik, var vi mer orientert mot Høgskolen i Buskerud, Vestfold og HiOA. Profilmessig – og ikke minst geografisk- var vi mye nærmere dem. Det har vært diskusjoner internt, men vi har hatt så mange grundige prosesser at jeg er trygg på at dette er det beste for HiG.

- Betyr det at skepsisen er borte?

- Jeg tror fortsatt det er en naturlig skepsis der hos mange, men det viktige nå er å komme i gang med de arbeidsprosessene som inkluderer de ansatte og fagkolleger. Jeg har hatt tett og konstruktiv kontakt med dekanene ved Det medisinske Fakultet og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, samt dekanene ved HiST og HiÅ. Vi har bygget tillit til hverandre, og vi mener det finnes noen store muligheter her i fellesskapet, sier Lian.

Rektor: - Uheldig

Rektor Jørn Wroldsen har mistet to av sine tre dekaner det siste året. Morten Irgens, som ledet avdeling for informatikk og medieteknikk gikk til Høgskolen i Oslo og Akershus i fjor. Det var før høgskolen visste at den skulle inn i en fusjonsprosess.

- Generelt er det jo ikke gunstig å miste dyktige dekaner, uansett når det skjer, sier Wroldsen.

Han sier det selvsagt er uheldig at Lian slutter nå, men har forståelse for valget han tar og ønsker ham lykke til. De tar sikter på å finne Lians erstatter i egne rekker.

- Men det blir bare midlertidig. Fra 2017 skal nye ledere på plass i hele organisasjonen. Vi må jobbe for å finne gode løsninger i perioden fram til da, sier Wroldsen.

- En del ledere kjenner på en usikkerhet i forhold til sin egen fremtid nå. Samtidig har dere lagt vekt på betydningen av å holde på ledere gjennom fusjonsløpet. Hvor krevende er dette?

- Det er usikkert hva som blir den nye organisasjonen, men nå pågår diskusjoner og arbeid for hvordan vi skal skape klarhet i det i løpet av 2016. Alle skal ha en visshet om det når vi går inn i fusjonen. Målet er å gjennomføre den, og starten på omorganiseringen, på en best mulig måte.

Håper resten blir

- Jeg håper resten av gjengen her på HiG blir med gjennom 2016. Jeg har ikke signaler om noe annet. Men, det kan jo skje, som i Lians tilfelle, at folk får attraktive tilbud utenfra, sier Wroldsen.

- Hva slags gulrot har du å holde opp for usikre ledere?

- Om de er med gjennom fusjonen og inn i den nye organisasjonen, åpner det seg veldig mange store muligheter. Vi vet jo ikke nå akkurat hva de er, men med nye NTNU blir vi del av en langt større organisasjon. Der ligger det spennende oppgaver, som dyktige folk kan ta del i, sier HiG-rektoren.

- Lian beskriver det som krevende for en liten institusjon å bemanne opp i så mange grupper som er på gang. Merker du slitasjen?

-Jeg vil ikke kalle det slitasje, men vi merker jo at det er utfordrende. Vi må være forsiktige med hvordan vi bruker ressursene. Vi har ikke så mange å sette på disse oppgavene som de har ved NTNU.

- Hvilke valg må dere gjøre?

- En del utviklingsprosjekter på drift og administrative tjenester som vi var langt inne i, er lagt vekk. Det er ingen vits i å bruke krefter på utviklingsoppgaver som vi helt åpenbart må gjøre om igjen. Vi prioriterer det faglige, oppmerksomheten vår ligger på forskning og undervisning, sier Jørn Wroldsen.

Naturlig skepsis

Lian fremholder at det kan også oppstå interessekonflikter og motsetninger som en del av fusjonsprosessen.

- Det er det vi skal inn i nå, når fagfeller setter seg ned sammen. At man er skeptisk til endringer er naturlig, det er iboende hos mange av oss det.

Lian sier at HiG nå skal samarbeide med en gigant, og at høgskolen må husholde nøye med hvordan de går inn og deltar i mange av prosessene på grunn av åpenbare kapasitetsbegrensinger. Mange nøkkelpersoner blir involvert i mye.

Les også: Overbelastning på nøkkelpersoner er den største risikoen i nye NTNU

Holde på ledere

- Informasjonen jeg får tyder på at det er krevende for mange, ikke minst innen administrasjonen. Det sier seg selv at det er krevende for en liten høgskole å skulle bemanne opp i så mange grupper. Samtidig vil jeg si at informasjonsflyten er god. Vi er små. Vi deler informasjon – hele tiden.

Fusjonen skaper usikkerhet om framtiden. I ledergruppa ved HiG har de snakket om betydningen av å holde på ledere i det løpet som nå pågår.

- Hvor lett er det å kommunisere at andre helst bør bli når du selv velger å gå?

- Det er klart det er et dilemma. Enhver må selvsagt ta den beslutningen en mener er best for seg selv. For min del har dette vært en åpen og ryddig prosess. Både ledelsene ved HiG og ansatte i fakultetet respekterer valget mitt.

- Er det noen områder ved ditt fakultet du er urolig for?

- Det kan sikkert være noen som nærer frykt for at deres fagområder ikke blir ivaretatt godt nok. De prosessene vi nå går inn i, skal ivareta dette.

Frykt for profesjonsutdanningene

- Hva er uroen knyttet til?

- Noe kan dreie seg om frykt for de treårige profesjonsutdanningene, som høgskolene tradisjonelt har hatt ansvaret for. Spørsmålet er hvordan de vil stå seg inn i det nye universitetet.

- Men i fusjonsplattformen har nye NTNU erklært seg som nasjonal aktør på profesjonsutdanning?

- Ja, men man må få til et fellesskap og et felleseie, der man har gjensidig respekt for hverandre og for andre fagmiljø. Det medisinske fakultet er en mastodont, og vi andre er små i forhold. Utfordringen blir å finne nye fellesskap der alle blir tatt vare på.

- Mange har, fra dag én av SAKS-prosessen, kritisert regjeringen for det høye tempoet arbeidet har. Hva mener du?

- Det er bedre at dette går med en viss hastighet, enn at man skal utrede seg fram til absolutt alle løsninger. Jeg mener framdriften bidrar til resultater, det er viktig å holde trykket oppe. Milepælsplanen virker fornuftig. Det kan være tøft, men jeg opplever ikke at det går for fort.

På tide å bli tydelig

Han legger til:

- Det er en balanse. Om prosesser kjøres for raskt, får man ikke involvering. Men jeg tror altså ikke at man nødvendigvis får bedre løsninger om man skal forhandle og kjøpslå seg fram om alt.

Han sier at nå er tiden kommet for å tydeliggjøre hva som er målet med det nye fellesskapet. Fusjonsplattformen viser fram hva man vil, men nå må dette ned på et faglig nivå.

- Der er vi ikke ennå. Nå må vi finne en organisasjonsform, en styring og en ledelse som klarer å realisere målene, sier Roger Lian.

Han sier at ved HiG er man opptatt av at fusjonen skal gi en god, sterk, synlig lokal ledelse. Det er veldig viktig å ivareta, især for Hig og HiÅ.

- Vi må ivareta en autonomi, som igjen passer på at fagmiljø ikke utarmes. Det er åpenbart at det her vil være ulike syn og mulige interessekonflikter. Men, det er så mange kloke mennesker i styre og ledelse ved NTNU at jeg er sikker på at dette ivaretas. Det er i alle fall ekstremt viktig, sier Roger Lian.

Det er mye vi ennå ikke vet om organisasjonsstruktur. Ingen av de som sitter i lederposisjoner ved HiG nå, vet noe sikkert om egen framtid etter 1. januar 2017

Roger Lian
null
På fusjonstoget. - Jeg håper resten av gjengen her på HiG blir med gjennom 2016, sier rektor ved Høgskolen i Gjøvik, Jørn Wroldsen. 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

På fusjonstoget. - Jeg håper resten av gjengen her på HiG blir med gjennom 2016, sier rektor ved Høgskolen i Gjøvik, Jørn Wroldsen.  Foto: Tore Oksholen

Relaterte artikler

Overbelastning på nøkkelpersoner er den største risikoen i nye NTNU

Fem punkter trekkes frem som mulige årsaker til kritiske problemer i innfusjoneringen til det nye NTNU.

Sommerintervjuet

"Det er en risiko ved å foreta prioriteringer"

Gunnar Bovim har forståelse for at folk kjenner det går fort i svingene. Til høsten gir han gass.

Rektor på turné for å bygge tillit

NTNU-rektor Gunnar Bovim kommer til å banke på samtlige 48 instituttdører i løpet av høsten. Bakgrunnen er signalene om ansattes lave tillit til ledelsen.

Beholder NTNU-navnet - utvider hovedprofilen

NTNU skal være et nasjonalt tyngdepunkt innen profesjonsutdanning, og det blir sømløse overganger fra bachelor til master- og doktorgradsstudier. Dette kommer fram i forslaget til felles fusjonsplattform som nå går ut på høring.

Hva skjer med Ålesund?

Utformingen av faggruppene er klar. Høgskolen i Ålesund er alene om ikke å ha noen gruppeleder. Om de blir representert i det nye, utvidede styret, er i beste fall et åpent spørsmål. Faren er til stede for at HiÅ havner i bakleksa.

Rektor håper info gir senkede skuldre

NTNU-rektor Gunnar Bovim håper ansatte senker skuldrene etter som fusjonsarbeidet gir resultater. Men han advares mot følgene av fusjonsmotstand og sviktende tillit.

Mange mot fusjon - mangler tillit

Nær halvparten av 141 Tekna-organiserte professorer og amanuenser ved NTNU mangler tillit til ledelsen, mens 65 prosent fremdeles er helt eller delvis mot fusjonen. Tillitsvalgte gjør rede for resultatene i denne kronikken.

Mener rotete rekkefølge har gitt dårligere prosess

Om knappe fire uker behandler Stortinget reformen som endrer det norske UH-kartet. - Vi ser klare utfordringer i strukturmeldingen, sier KUF-komiteens Marianne Aasen (AP), som mener det er gjort for mange raske beslutninger med uklare følger.

Det finnes ingen klar kobling mellom størrelse og kvalitet

Bedre kvalitet og økonomisk effektivitet er de viktigste argumentene for fusjonsprosessene i UH-sektoren, men det finnes ikke forskning som viser at det faktisk blir slik.

Høgskolene samlet mot NTNU

Høgskolene står samlet mot NTNUs styre. Men et forsøk på kompromiss ble vedtatt som alternativ løsning i mandagens styremøte ved HiST.

Skarpskodde totninger klare for NTNU

GJØVIK (UA):I mer enn ti år jobbet høgskolene i Oppland og Hedmark for å få til Universitetet i Innlandet. Prosjektet strandet, men de 100 millionene var ikke bortkastet: Nå er Høgskolen i Gjøvik rustet for NTNU.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Legger «tyskervits»-varsel mot Vagstad dødt

Forskerforbundet har behandlet varselet mot tillitsvalgt Steinar Vagstad ved Universitetet i Bergen og konkludert med at Vagstad ikke har gjort noe galt.

Eikrem vs. Filter Nyheter:

PFU behandler saken onsdag

Øyvind Eikrem beskylder Filter Nyheter for ukritisk kildebruk og å komme med påstander som ikke kan etterprøves. Avisa svarer at Eikrem bagatelliserer det innvandrerfiendtlige innholdet på Facebook-sida avisa kopler ham til.

UA-serie: NTNU etter korona

Er fysisk læringsmiljø vårt svar på enekontor?

Situasjonen for mange studenter er på flere måter skremmende.

Fem nye smittetilfeller ved NTNU

En bekreftet smittet ved NTNU på Dragvoll, og fire ved NTNU i Gjøvik.