Nå er det offisielt: NTNU blir størst i Norge

Fire fusjoner i UH-sektoren er vedtatt i statsråd, en av dem gigantfusjonen i Trondheim.
NTNU-rektor Gunnar Bovim og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 
        
            (Foto: Skjal Bøhmer Vold)

NTNU-rektor Gunnar Bovim og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  Foto: Skjal Bøhmer Vold

- Endringene kommer først på utdanningsområdene, og noe senere på forskning, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.

Regjeringen har besluttet at fire sammenslåinger i universitets- og høyskolesektoren skal gjennomføres fra 1. januar 2016. NTNU blir Norges største universitet, Høgskolen i Sørøst-Norge blir en stor aktør når det gjelder å utdanne lærere, sykepleiere og ingeniører, mens i nord samles nesten all høyere utdanning på to universiteter.

Regjeringen har også fordelt fusjonsmidler til institusjonene. NTNU, UiT og høgskolene Buskerud, Vestfold og Telemark får 11 millioner hver, mens Universitetet i Nordland får 18,5 millioner til sitt fusjonsarbeid med Høgskolen i Nesna.

Vedtak i tråd med forventninger

- Spretter dere sjampanjen i Trondheim i dag?

- Beslutningen i statsråd i dag er helt i tråd med det vi har jobbet for. Men heller enn å sprette sjampanjen fortsetter vi det viktige arbeidet vi er igang med, og det gjøres i fagmiljøene, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim i en kommentar til Khrono.

Det har blåst rundt fusjonsdebatten i Trondheim og den interne skepsisen er relativt stor.

- Hva gjør du nå?

- Det viktige er ikke hva jeg gjør, men fagmiljøene. Nå skal vi vise at vi kan samarbeide og gjøre ting bedre fire sammen, enn alene, sier Bovim.

Han mener at de konkrete endringene først vil merkes på utdanningsområdet, mens det vil ta litt lengre tid før det blir fusjonsresultater på forskningssiden.

- Og du «ypper» med at NTNU skal bli den sentrale profesjonsutdanningen i landet?

- Ypper og ypper. Med den sammensetningen nye NTNU får skal vi gi profesjonsutdanning av høy kvalitet. I kraft av størrelsen vår vil vi bli et naturlig tyngdepunkt, sier Gunnar Bovim, som «feiret» dagen på styremøte i Forskningsrådet.

Pedersen søker ikke rektorjobb

Rektor ved Universitetet i Nordland, Pål Pedersen, er også fornøyd med dagens fusjonsvedtak statsråd, der det er gjort klart for fusjon mellom Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna. Til uka skal også Høgskolen i Nord-Trøndelag ha styremøte om å bli en del av Universitetet i Nordland, eller «nytt universitet i Midtnorge» som de kaller det i sine styrepapirer.

- Jeg er sikker på at vi skal klare å få til mye nytt og spennende. Vi snakker om en «blå vekst» - og kan hende kan akvakultur bli vår nye oljenæring, sier Pedersen, som nå skal sitte som rektor ut året. Da skal det være ansatt ny rektor.

- Kommer du til å søke på den nye rektorstillingen?

- Nei, jeg har vært rektor i åtte og et halvt år snart og fire år med dekan før det, så jeg kjenner at jeg har lyst til å gjøre noe annet, så jeg kommer ikke til å søke rektorjobben, sier Pedersen.

Etter planen skal rektorstillingen ved det fusjonerte universitetet utlyses før sommeren.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

- Norge må skape nye arbeidsplasser, sikre innovasjon og løse store utfordringer innen helse, skole og velferd. En viktig nøkkel er å øke kvaliteten innen høyere utdanning og forskning. Med strukturreformen tar vi et stort skritt, ved at ressursene samles på færre, men sterkere institusjoner, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding fra departementet.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) blir slått sammen til ett universitet med navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Regjeringen vil støtte sammenslåingsarbeidet med 11 millioner kroner i 2015.

- NTNU blir Norges største universitet og et virkelig kraftsentrum for teknologifag, etter denne sammenslåingen. Samtidig vil NTNU få en stor faglig bredde, noe som gir spennende muligheter på mange områder og på tvers av fag, sier Røe Isaksen.

NTNU skal ha campus i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og en faglig portefølje som inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur og kunstnerisk virksomhet. NTNU vil også være et nasjonalt tyngdepunkt innen profesjonsutdanning.

For å legge til rette for at sammenslåingen gjennomføres på en god måte, utvides styret for NTNU med fire medlemmer fra 1. januar 2016 og ut styreperioden som avsluttes 31. juli 2017. Denne utvidelsen skal sikre at både ansatte og studenter fra campuser som ikke ligger i Trondheim, skal være representert i styret.

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark slår seg sammen og blir Høgskolen i Sørøst-Norge. Den nye institusjonen skal ha studiesteder i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Regjeringen vil støtte sammenslåingsarbeidet med 11 millioner kroner i 2015.

- Høgskolen i Sørøst-Norge har som mål å bli et arbeidslivs- og profesjonsrettet universitet. Det målet støtter jeg. Dette vil bli en helt sentral aktør i arbeidet med å utdanne de sykepleierne, ingeniørene og lærerne Norge trenger, sier Røe Isaksen.

Høgskolen i Sørøst-Norge etableres med ekstern styreleder og ansatt rektor, og regjeringen kommer til å oppnevne et fellesstyre som vil få myndighet til å treffe beslutninger som angår etablering av den nye høgskolen.

Flagget vaier i Telemark

Utenfor kontorvinduene til rektor Kristian Bogen ved Høgskolen i Telemark vaier flagget i vinden. Han er fornøyd med vedtaket i statsråd i dag, selv om de fusjonerte høgskolene ikke blir universitet i første omgang.

- Det er ikke noe nederlag at vi ikke blir universitet med en gang. Det er en tydelig kongelig resolusjon, og vi har fått forsikringer om at NOKUT og departementet skal legge til rette for en smidig akkrediteringsprosess.Vi skal ikke måtte stå i kø noe sted, sier Bogen.

- Vi har fått bekreftet at statsråden allerede har vært i kontakt med NOKUT om dette, sier han.

Han sier at de to høgskolene har som mål å få levert søknaden om å bli universitet rundt årsskiftet. Et felles interimstyre for  de  to høgskolene skal være på plass i september.

- I og med at dette styret skal bli den fusjonerte institusjonens første styre, må vi holde valg til ansatterepresentanter til styret, og det vil skje så snart som mulig etter studiestart, sier han.

Bogen er fornøyd med navnet Sørøst-Norge.

- Det er kanskje litt tradisjonelt, men det har både med seg Norge og hvor i landet vi ligger, så jeg tror det blir bra, sier han.

Universitetet i Nordland

Universitetet i Nordland (UiN) og Høgskolen i Nesna (HiNe) slår seg sammen under navnet Universitetet i Nordland.

Regjeringen vil støtte sammenslåingsarbeidet med 18,5 millioner kroner i 2015.

- Dette vil styrke Nordland og Helgeland i et langsiktig perspektiv. Sammenslåingen skal gi regionen en sterk nasjonal aktør innenfor høyere utdanning og forskning og sikre bærekraft både for virksomheten på Helgeland og for universitetet som helhet, sier kunnskapsministeren.

Universitetet får nytt styre fra 1. januar 2016 til 31. juli 2019. Regjeringen vil også oppnevne et fellesstyre til å lede sammenslåingen.

- Vi mener det er særlige omstillingsbehov for virksomheten på Nesna, og det kan også bli aktuelt at Høgskolen i Nord-Trøndelag ønsker å være med på sammenslåingen.

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), Høgskolen i Narvik (HiN) og Høgskolen i Harstad (HiH) blir slått sammen og får navnet Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Regjeringen vil støtte sammenslåingsarbeidet med 11 millioner kroner i 2015.

- Denne sammenslåingen vil bidra til å styrke blant annet teknologiområdet og de sosial- og helsefaglige tilbudene i nord. Nye UiT vil i enda større grad kunne bidra til utvikling og vekst i regionen, sier Røe Isaksen.

Miljøene ved dagens høyskoler i Narvik og Harstad vil få lettere tilgang til grunnforskningsmiljøer, noe som skal gi økt kvalitet og faglig styrke. Institusjonene har kommet frem til at universitetet fra sammenslåingen bør ha et teknologisk fakultet, med ledelse i Narvik. Det er lagt opp til at det skal etableres styrings- og ledelsesfunksjoner ved campusene i Harstad og Narvik.

Styret for Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet skal utvides med representanter for virksomhetene i Narvik og Harstad ut styreperioden, som varer til 31. juli 2017.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Alle må med for å få til et unikt kunstnerisk kraftsentrum ved NTNU

«Ideen om at arkitektur og design skal dominere et KAM-senteret i Høyskolebakken uten kunst- og medievitenskap og musikk, går på tvers av fundamentale forutsetninger for campusprosessen», skriver forfatterne av denne ytringen.

Linjeforeningen Sct. Omega Broderskab:

Har dyrket det «rene vennskap» i 100 år

Linjeforeningen Sct. Omega Broderskab feirer 100 årsjubileum i 2019. Hvordan ble de en av NTNUs største linjeforeninger?

PST advarer studenter mot utenlandsk etterretning

Norske studenter er blitt kontaktet av utenlandsk etterretning, opplyser PST, som advarer og informerer om faren.

Mindre frafall blant guttene når jenteandelen på studiet stiger

– Den beste måten å bedre trivselen for gutta på, er å få flere jenter inn på studiet, sier Endre M. A. Ulberg.