Jakter kandidater til historisk styrevalg

NTNU står foran et spesielt styrevalg, og jakten på folk som vil lose Norges største universitet inn i framtida er i full gang.
Fra venstre: Per Christian Tangene, Øyvind S. Hetland, Guro Busterud, Elise Landsem og Maria Honerød (foran). 

Fra venstre: Per Christian Tangene, Øyvind S. Hetland, Guro Busterud, Elise Landsem og Maria Honerød (foran). 

Mange mennesker er i full sving for å finne tilstrekkelig mange kandidater til kommende styrevalg. Fordelt på tre separate valgkomiteer og -sekretariater, jobber de for at det blir kamp om hvem som skal representere studenter og midlertidig ansatte ved nye NTNU fram til sommeren 2017.

Påvirker retningen for nye NTNU

UA samler en litt over gjennomsnittlig engasjert gjeng rundt et kantinebord. Vi vil vite hvorfor folk bør engasjere seg i dette valget, enten de vil stille selv eller foreslå kandidater.

- Fordi man får en stor sjanse til å påvirke de store sakene.  Grunnleggende beslutninger er tatt, det er nå det skjer. Det blir en helt spesiell styreperiode, sier Maria Honerød, organisatorisk nestleder i Studenttinget.

- Styret har stor påvirkning på hvilken retning NTNU skal ta. Mye er fastlagt i langsiktige strategier, men fusjonen byr på store omveltninger, sier Per Christian Tangene, studentrepresentant i styret.

Studentene trekker fram ny organisasjonsstruktur som følge av fusjonen, samt den nye studieforskriften, som to viktige saker framover. Styrearbeid handler både om de store linjene for det som blir landets største universitet, og om mer nære problemstillinger som påvirker studie- og arbeidshverdag.

Midlertidige har mindre tid

De midlertidig ansatte er opptatt av – nettopp - å få tallet på midlertidige ned til et minimum. I dag er det rundt 1 750 av dem på NTNU. Samtidig ser de at samlokaliseringen vil påvirke alle.

- Flere utredninger konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og studentene har villet samle campusene lenge. For de ansatte er spørsmålet hvordan organisasjonen endres, og hvilke muligheter det gir, sier Øyvind Hetland.

Han er leder i doktorgradsstudentenes interesseorganisasjon Dion. Hetland mener de midlertidige er positive til argumentene om at samling gir mer samarbeid og større tverrfaglighet.

- Samtidig er vi mer sårbare, sier Guro Busterud, postdoktor og representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte i det sittende styret.

- Vi har vår tilmålte tid, prosjektet vi jobber med er like stort uansett. Vi har ikke mye tid å bruke opp på omorganisering og flytteprosesser,  derfor er det ekstra viktig at vi er med på å forme dette, sier hun.

- Historisk mulighet

Busterud har bestemt seg for å stille til gjenvalg.

- Vi er inne i en kjempeviktig fase. Vi legger grunnsteinene i det nye NTNU, og styret har stor påvirkningskraft, sier hun.

Hetland nikker:

- Vi markedsfører dette valget som en historisk mulighet, sier han.

Frist for å melde seg, eller foreslå kandidater, er torsdag 8 oktober. Mangel på kandidater har vært et tilbakevendende problem de siste årene. Nå seiler campussamling og fusjon opp som to massive utfordringer.

- Blir det lettere eller tyngre å finne kandidater i år?

- Jeg tror det blir lettere. Vi har i alle fall flere kandidater allerede, sier Honerød.

Mer oppmerksomhet

Hun sier det er mye mer oppmerksomhet rundt styrets arbeid enn det var før, og tror derfor at flere føler nærhet og engasjement til hva som faktisk foregår der.

Hetland tror mange tidligere har undervurdert styrets påvirkningskraft, men mener flere og flere får det klart for seg at NTNUs styre er noe mer enn et lite rådgivende organ under rektor.

- Å ha juridisk ansvar for et budsjett på rundt 6 milliarder kroner, i en en virksomhet med 44 000 mennesker, veier tungt. Jeg tror det vil få enda flere til å tenke at dette er spennende, sier Tangene.

Busterud sier at de store sakene gjør det ekstra utfordrende, og dermed ekstra spennende. Hun forklarer at hun tar gjenvalg slik:

- Jeg har sittet i halvannet år og på den tiden har vi vært igjennom utrolig mye. Jeg har satt meg inn i de store tunge sakene, og føler jeg har en ballast det er viktig å utnytte. Det føles ikke riktig å gå ut nå når jeg begynner å bli varm I trøya.

- Enig. Det er kjempeviktig at de som sitter stiller til gjenvalg. Jeg vurderte det sterkt, men kom til at jeg ikke har kapasitet til å sitte på heltid, som vi studenter gjør,  i halvannet år til, sier Tangene.

Tre studenter skal velges

I dette valget skal det velges totalt 3 studentrepresentanter, hvor 2 skal komme fra dagens NTNU, og en fra en av de tre høyskolene. Fra NTNU skal det velges en kvinne og en mann, mens høyskolekandidaten blir den etter annen kvotering med flest stemmer. Alle studenter ved NTNU, HiST, HiG og HiÅ kan stille og alle kan stemme på alle.

Maria Honerød mener fellesvalget gjør det ekstra interessant.

- Alle stemmer vektlegges likt. Kandidatene må, uavhengig av hvor de kommer fra, tenke at vi alle er ett NTNU. Engasjementet er stort rundt om, sier hun.

Hun understreker at Studenttinget legger sterk vekt på å lære opp, støtte og hjelpe kandidatene – både opp mot  og under  valgprosessen og selvsagt også etter at de er sikret styreplass.

- Vi tar veldig vare på de som stiller, og vil gjerne sikre at det å stille til styrevalg blir en god opplevelse, sier Honerød.

Les også: Vil ha loddtrekning i styrevalg

Les også: - HiST-studentene har ingen reell sjanse

Et helt annet perspektiv

- Hva er gulroten for de som stiller?

- Alt du lærer, alle menneskene du møter. Enten det er på konferanser,  i styret, i ledelsen sentralt eller ansatte og tillitsvalgte rundt om på fakulteter og institutter. Jeg skulle gjerne stilt igjen, men innser at jeg ikke har mulighet, sierLandsem, som nå går på Entreprenørskolen.

- Arbeidet  i styret har gitt meg et helt annet perspektiv enn før på hele NTNU, sier Guro Busterud, som er lingvist på Dragvoll.

- Og vi er blitt godt tatt i mot, sett, hørt og inkludert, sier hun.

- For meg har det vært flott å møte og jobbe sammen med alle disse folkene som genuint brenner for å skape et bedre NTNU, sier Per Christian Tangene.

- Dette er en unik mulighet, denne sjansen kommer ikke igjen, sier Elise Landsem.

- Og om folk vegrer seg for å stille selv, oppfordrer vi alle til å foreslå – og oppmuntre folk som de mener kan være bra kandidater, sier Dion-leder Øyvind Hetland.

Ved forrige valg var valgoppslutningen blant de midlertidige bare 6 prosent.

- Vi håper jo at vi kan klare å øke dette nå i år, sier Hetland.

Oppdatert informasjon om årets valg ligger her, og her finner du Studenttingets valgside.


Vi er inne i en kjempeviktig fase. Vi legger grunnsteinene i det nye NTNU, og styret har stor påvirkningskraft,

Guro Busterud, post.doc og styremedlem.
null
Slik velges styret:
Debuterte. Norsk Hydros toppleder ledet sitt første møte som NTNUs styreleder under årets lederkonferanse på Oppdal. 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Debuterte. Norsk Hydros toppleder ledet sitt første møte som NTNUs styreleder under årets lederkonferanse på Oppdal.  Foto: Tore Oksholen

 • Frist for å melde seg, eller foreslå kandidater, er torsdag 8 oktober
 • Valget gjennomføres elektronisk 26.-28. oktober, og resultatet skal være godkjent den 29. Oktober.
 • Som følge av fusjonsvedtaket ble valgperioden for sittende studenter og midlertidig ansatte forlenget med et halvår, ut 2015. Disse gruppene velges nå ved NTNU.
 • Ordinære styremedlemmer er valgt for fire år, og blir sittende til og med juni 2017. Funksjonstiden for representantene som velges nå, er den samme. Våren 2017 velges det første ordinære styret for nye NTNU.
 • Overgangsstyret trer sammen 1. januar neste år, samtidig som fusjonen mellom NTNU og de tre høgskolene formelt trer i kraft.
 • Parallelt med NTNU-valget vil høgskolene i Gjøvik, Trondheim og Ålesund velge to ansatte og en student som trer inn i NTNUs styre i overgangsperioden. I tillegg oppnevner Kunnskapsdepartementet en ekstern representant.
 • Styret vil ha 15 representanter i overgangsperioden: 4 vitenskapelig ansatte, 1 midlertidig ansatt, to teknisk-administrativt ansatte, tre studenter og fem eksterne representanter oppnevnt av KD. Samtlige grupper har én vara for hver representant.
 • I NTNUs ordinære styre, som trer sammen 1. August 2017, skal det være tilsammen 11 representanter, hvorav 4 blir oppnevnt av KD.
Relaterte artikler

Ville ha loddtrekning i styrevalg

Studentrepresentantene i NTNU-styret argumenterte kraftig mot rangering av ansatte og studenter når NTNU-styret skal utvides, men fikk ingen støtte av det øvrige styret.

Frivilligheten må ikke undervurderes

Jeg mener Jørgen undervurderer erfaring som man får fra å være aktiv i frivilligheten.

- Studenter som sliter må ikke møtes av senkede krav

- Det kan ikke være sånn at man går på universitetet for å jobbe frivillig, sier Jørgen Flor, student, aktivist – og frivillig. Studentleder mener det blir altfor enkelt.

Over 1 100 studenter har signert oppropet mot ny studieforskrift

Studentenes motstand mot forslaget til ny studieforskrift er massiv og økende, men regelen det protesteres heftigst mot er helt vanlig ved andre universiteter og høgskoler.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.