”2016 blir langt mer krevende enn 2015”

Fusjonen har krevd mye i 2015, men NTNUs eiendomsdirektør Frank Arntsen tror 2016 vil være langt mer ressurskrevende enn fjoråret.
Planer krever penger. Rektor Gunnar Bovim og økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen. (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Planer krever penger. Rektor Gunnar Bovim og økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen. Foto: Sølvi W. Normannsen

Det kommer fram i Årsplan for 2016, som skal legges fram for NTNUs styre i neste uke. Saken er delt i to. Den første delen inneholder status for arbeidet med planer og budsjetter for neste år. Dette skal behandles av styret i desember.

Den andre delen er et budsjettforslag utenfor rammen for 2017, som er en årlig øvelse der forslag meldes til Kunnskapsdepartementet som tar dem inn i arbeidet med påfølgende års statsbudsjett.

Mye skal på plass

Det er i denne delen at økonomi- og eiendomsavdelingen tar for seg utfordringene og kostnadene gjennom prosjektperioden fram til 2017.

Det er grunn til å tro at 2016 vil være langt mer ressurskrevende enn 2015, heter det, og utfordringene listes opp:

* Ny fakultets- og instituttstruktur og ny administrativ organisering skal vedtas

* Nye styrings- og rapporteringslinjer skal vedtas, inkludert ledelse av campus Gjøvik og Ålesund

* Det kommende året skal brukes til å utvikle felles systemer og rutiner og standardiserte prosedyrer

* IT-systemer: Omlegging, konvertering og opplæring vil kreve ressurser.

85 mill. til fusjon i 2016

Det er tidligere utarbeidet et overslag som sier at kostnader knyttet til fusjon ligger på 250 millioner kroner til og med 2017. 120 millioner kroner av dette er knyttet til IKT, resten til frikjøp, vikarordninger, reisekostnader, opplæring og andre organisatoriske tiltak.

NTNU avventer fortsatt endelig svar på hvor stor andel av dette KD finansierer. For 2016 regner man at det går med 85 millioner kroner i fusjonskostnader.

Rekrutteringsstillinger til helsefag, lærere og økonomi

I tillegg til disse mer tekniske fusjonskostnadene, er det særdeles viktig at fagmiljøene får en god start på den nye tilværelsen i det fusjonerte universitetet.

- Ekstra rekrutteringsstillinger og nytt vitenskapelig utstyr kan gi en boost til nyetablerte fagmiljø og bidra til en ekstra positiv start på fusjonsarbeidet, mener økonomi- og eiendomsdirektøren.

- Vi ser at det spesielt vil være behov for å styrke forskningskompetansen innen fagmiljø forankret ved flere av de fusjonerte høgskolene, heter det, og det pekes spesielt på helsefaglig utdanning, lærerutdanningene og økonomiutdanningen.

100 mill. i året til utstyr...

På ønskelista står det 100 millioner kroner til vitenskapelig utstyr og 50 millioner kroner til rekrutteringsstillinger årlig fra 2017-2019. 50 millioner kroner kan eksempelvis finansiere 40-45 rekrutteringsstillinger.

Ved NTNU er det et løpende behov for 50-100 millioner kroner årlig på fornyelse av utstyr. Universitetet setter av betydelige midler selv, men greier ikke dekke behovet uten ekstraordinære midler eller økte grunnbevilgninger. Nå gjentar derfor NTNU forslaget sitt om at KD satser 100 millioner kroner ekstra årlig på utstyrssiden.

...og nær 400 mill. til samlokalisering

I tillegg til dette ønsker NTNU å fremme satsing på campusutvikling som er et hovedområde for NTNU i tillegg til fusjon. Til dette foreslås vel 27 millioner kroner i 2017, og 464 millioner kroner i 2018 og 2019. 400 millioner av dette er "øremerket" samlokalisering i Trondheim. "Disse tallene er grove estimater, og må sees i sammenheng med regjeringens beslutning om framdrift og omfang på det store samlokaliseringsprosjektet i Trondheim", heter det.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetsavisa ansetter journalist

UA lyser ut en hundre prosents stilling som digital nyhetsreporter.

Konflikten ved IHS:

- Fare for utvikling av fryktkultur

- Ledelsen må ta dette på stort alvor, formaner tre professorer ved Institutt for historiske studier. De advarer mot utvikling av fryktkultur ved instituttet.

Ytring:

NTNU styres ikke etter omdømmemålinger

«Vi må være innstilt på at vi også i fremtiden vil få nye bestillinger fra verden rundt oss», skriver rektor Gunnar Bovim i en kommentar til ytringen fra Ronny Kjelsberg og Arve Hjelseth.

Bitter konflikt ved IHS:

Beskylder ledelsen for «illegitim maktbruk»

Professor Kristian Steinnes er sentrum i en bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS). Et varsel om flytting av ham får en gruppe kolleger til å reagere skarpt. – Et uventet og hardt slag, sier Kristian Steinnes om flyttevarselet.